IT Fornebu trenger friske midler

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 1999


Universitetsdirektør Tor Saglie er skuffet over at Næringsdepartementet i sitt vedtak om krav og retningslinjer for et IT- og kunnskapssenter på Fornebu ikke støtter oppbyggingen av et eget nasjonalt fond for IKT.

Av Marit Schulstok

Næringsdepartementet vedtok kravene den 8. april, etter Stortingets behandling av saken og etter at Spjøtvoll-utvalget leverte sin innstilling. Det omstridte vedtaket er gitt som krav og retningslinjer til selskaper som er interessert i å bygge opp IT- og kunnskapssenteret.

Tegning av Astrid Aakra

Finansministeren vunnet

På spørsmål om han, på UiOs vegne, er fornøyd med departementets nylig fattede vedtak, svarer universitetsdirektøren slik:

- Ja, jeg synes det er blitt et balansert vedtak, men det forutsetter at det skjer en fondsoppbygging slik Spjøtvoll-utvalget la opp til i sin innstilling. Uten friske penger vil det bli vanskelig å få til et senter og et tjenlig samspill mellom dette og de ulike grunnmiljøer ved institusjonene. Jeg er derfor skuffet over at Næringsdepartementet i sin pressemelding ikke støtter en slik fondsoppbygging og frykter at det er finansministeren som har vunnet i regjeringen. Her har Stortinget en viktig oppgave.

Tor Saglie satt i det hurtigarbeidende utvalget, som ble ledet av rektor ved NTNU, Emil Spjøtvoll. Utvalget foreslo å selge omtrent halvparten av arealene som er satt av til næringsformål til høyest mulig pris, til bedrifter som har IKT som hovedkomponent. Inntektene fra salget skal så brukes til å etablere fondet som skal sikre friske midler til senteret og andre IKT-miljøer i Norge.

Ikke trosset Stortinget

Næringsdepartementet har, etter Spjøtvoll-utvalgets råd, satt retningslinjene på det totale arealet til 270 mål, men åpner for at tilbyder kan "eventuelt foreslå og begrunne et større eller mindre areal". Skipsreder Fred. Olsen og IT Fornebu AS ønsker å kjøpe over 500 mål. Kjell Opseth, næringspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, har tidligere anklaget næringsminister Sponheim for å trosse Stortinget.

- Saglie, gikk Spjøtvoll-utvalget under arbeidet med innstillingen mot stortingsflertallets vilje?

- Utvalget forholdt seg til mandatet de fikk av Næringsdepartementet, og så har vi brukt faglig skjønn som enkeltmedlemmer. Vi har lagt vekt på at senteret skal bli et internasjonalt interessant kunnskapsmiljø, som spiller på lag med etablerte IKT-miljøer. Vi ønsket ikke å gjøre det til en større satsing enn det som er naturlig for et land av Norges størrelse, slik at senteret ikke suger til seg kompetansen fra regionene. Det er viktig at Fornebu-senteret blir et tillegg, og det oppfattet vi som Stortingets intensjon, sier Saglie.

Regner med kontakt

Utvalget avviste Terminalbygningen som egnet for forsknings- og undervisningsformål, og departementsvedtaket inviterer tilbyder til å utarbeide alternative løsninger.

Vedtaket sikrer at utdannings- og forskningsinstitusjonene får ansvaret for koordineringen av oppgaver knyttet til utdanning og forskning.

Eventuelle tilbydere til IT- og kunnskapssenteret har frist til den 18. mai, og den 1. juni skal regjeringen avgjøre hvem som får tilslaget.

- Vi regner med å bli kontaktet av tilbyderne før fristen løper ut, for å få beskrevet hvordan vi tenker oss den framtidige aktiviteten. Vi har ingen preferanser til noen av tilbyderne, og vil forholde oss nøytrale, avslutter universitetsdirektøren.


Kort historikk og framdriftsplan

· 1998:
15. juni - Stortinget vedtar at det skal opprettes et nytt IT- og kunnskapssenter på Fornebu
29. september - Kollegiet ved UiO vedtar at Institutt for informatikk ikke skal flyttes til Fornebu

· 1999:
25. februar - Stortinget behandler krav og retningslinjer til tilbyder til senteret på Fornebu
22. mars - UiO leverer et innspill til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
27. mars - Spjøtvoll-utvalget leverer sin innstilling til Næringsdepartementet
8. april - Næringsdepartementet vedtar krav og retningslinjer til IT - og kunnskapssenteret
18. mai - Fristen for interessenter som vil være med på å bygge senteret løper ut
1. juni - Regjeringen skal fatte en beslutning om hvem som skal få oppdraget med å bygge IT- og kunnskapssenteret på Fornebu


Et "IT-center of excellence"

UiO skisserer et nasjonalt "Center of excellence" på Fornebu, etter modell av ELEKTRUM utenfor Stockholm, i et innspill til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

- Senteret må bygges opp ut fra tanken om konsentrert nasjonal satsing med tilstrekkelig styrke til å markere seg internasjonalt, men under forutsetning av et forpliktende samarbeid med de regionale kompetansemiljøene, både faglig og organisatorisk. Dette kunne betraktes som et "Senter for høyere studier" i kombinasjon med faste vitenskapelige stillinger forsterket i teknologisk retning. Her vil enkeltforskere kunne oppholde seg i minimum to år med ekstra gode utstyrsmessige og økonomiske vilkår, frikjøpt fra veiledning og undervisning, heter det i innspillet som ble overlevert den 22. mars.

UiO foreslår at senteret utvikler seg innen tele-informatikk-området, og hvor UiO, NTNU og næringslivet inngår med sine deler i et forskningslaboratorium med utstyr som normalt ikke kan anskaffes av de offentlige utdanningsinstitusjonene.

Næringsdepartementet har, etter Spjøtvoll-utvalgets innstilling, vedtatt at utdanningen på Fornebu skal foregå på høyere grads-nivå (doktorgrad, hovedoppgaver innen master-, hovedfag- og sivilingeniørutdanning samt avanserte oppgaver i ingeniørutdanningen).

Departementsvedtaket sier videre at 10 000 kvm. skal avsettes til forskning og undervisning. Tilbygget til Informatikkbygningen som skal bygges i Gaustadbekkdalen, blir til sammenlikning på 15 000 kvm. Men arealet tilsvarer det UiO tenker seg av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu, hvorav UiO har behov for halvparten.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 1999

Publisert 15. apr. 1999 17:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere