Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999


Fra Det Kongelige Frederiks …

Professor L. Daae i en artikel: "… egentlige Studeringer kan man ei kalde den Tids Universitetslæsning. Meget mere var den korte Universitetstid mere en Fortsættelse af Skolegangen end et dermed inkommensurabelt selvstændigt Studium. Kollegiehefterne, hvori Tidens Visdom især var indelukket, afskreves, lærtes og, naar man havde faaet Examen, solgte man dem til en Anden, der eftergjorde den samme Proces. Saagodtsom det hele akademiske Foredrag betjente sig af det latinske Sprog, og for den, der vilde udmærke sig frem for Middelveisfareren, var en noget større Færdighed i Latinen det almindeligste Maal. … Filologien var det Fag, hvis Anseelse i hin Tid hævdedes bedst. … Theologien var hine Dages Studenters almindelige Nødstudium."


{short description of image}
NORSK BIDRAG TIL VERDENSKUNSTEN: Erla B. Hohlers og Martin Blindheims bøker er ikledd engelsk språkdrakt for å møte den store interessen for norsk middelalderkunst ute i verden. (Foto: Trine Nickelsen)

Praktverk om treskulpturer og stavkirkeportaler

- Disse bøkene er blant de flotteste vi har gitt ut på mange, mange år, sa Svein Gjerdåker, redaksjonssjef i Universitetsforlaget da han torsdag i forrige uke kunne presentere to nye titler i serien Medieval Art in Norway. Bøkene han siktet til, var Martin Blindheims bok Painted Wooden Sculpture in Norway 1100-1250 og Erla Bergendahl Hohlers tobindsverk Norwegian Stave Church Sculpture. Bak disse bøkene ligger tretti års grundig arbeid.

Blindheim, som er pensjonert førstekonservator og tidligere leder av middelalderavdelingen ved Oldsaksamlingen, gir i sin bok en samlet oversikt over treskulpturer som ble skåret og malt i norske byer for sju-åtte hundre år siden. Han påviser at kunstnerne fikk sine impulser først og fremst fra England. Skulpturene ble malt i farger som vi i dag ville oppleve som ”skrikende” og lite ”middelalderske”.

Professor i kunsthistorie og tidligere bestyrer ved Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk, Erla Bergendahl Hohler, skriver i sitt tobindsverk om de norske stavkirkeportalene. Bøkene inneholder grundige beskrivelser og komplette illustrasjoner av alt kjent materiale. Forfatteren framlegger teorier om portalenes opprinnelse, motiv, datering og produksjonssteder. - Nå kan neste generasjon sette seg ned og diskutere videre, sa Hohler under presentasjonen forrige uke.

Afrika-utstilling opnar

Den nye permanente Afrika-utstillinga ved Etnografisk museum opnar torsdag 22. april. På grunn av tekniske problem måtte den planlagde utstillingsopninga 18. mars, utsetjast. Utstillinga skal gi svar på korleis dei utstilte tinga hamna på Universitetets Etnografiske museum.

Eduardo Archetti heidra av britisk universitet

Professor Eduardo Archetti ved Institutt og museum for antropologi har blitt utnemnd til Simon Visiting Professor ved Manchester University i England. Heideren inneber at Archetti vil vera æresgjesteprofessor ved dette universitetet frå 17. oktober til 19. november i år.

Nøtter

1. Hvem er dette?
2. Hvor mange språkfag bestyrer Institutt for østeuropeiske og orientalske studier?
3. Hvor mange studenter tas opp til medisinstudiet hvert år?
4. Hvem blir ny direktør for området naturvitenskap og teknologi i Norges forskningsråd?
5. Hva står forkortelsen UNIVETT for?

Svar:
1. Økonomidirektør Nils Dugstad
2. Ca. 20
3. 180
4. Professor i informatikk, Morten Dæhlen
5. Seksjon for etter- og videreutdanning og fjernundervisning

Ferie på Furufjell

På Hvaler har Feriestiftelsen for universitetsansatte i Oslo to hytter til utleie. Hyttetomten "Furufjell" ligger på Spjærøy - ca. elleve mil fra Oslo. "Hovedhuset" har sju sengeplasser fordelt på tre rom. "Annekset" har to sengeplasser. Begge hyttene, som kan benyttes hele året, er fullt utstyrt med innlagt vann, telefon, TV, peis, utemøbler og mikrobølgeovn i tillegg til vanlig kjøkken- og sengeutstyr. To små båter og to sykler hører også til. Hyttene har helårsvei og kan nås med privatbil eller tog til Fredrikstad og buss til Spjærøy. Hovedhuset har stor stue som godt kan benyttes til et lite seminar.

I høysesongen juni, juli og august leies hyttene ut på ukebasis. Leietakerne konkurrerer om plass basert på opplysninger om tid som ansatt ved UiO eller om man har benyttet hyttene tidligere. I september til mai blir hyttene tildelt leietakerne i den rekkefølge de melder sin interesse.

Prisene er som følger:
I høysesongen (juni, juli, august) - utenfor høysesongen (september til mai) i parentes:
For to personer med barn under ett år:
Hovedhus: kr 1000 (kr 800) per uke
Anneks: kr 450 (350) per uke
Tillegg per person/barn over ett år i hovedhuset (hele året): kr 100 per uke
Helgeopphold (tre dager uansett sesong):
For to personer med bare under ett år:
Hovedhus: kr 350 per helg
Anneks: kr. 150 per helg
Tillegg per person/barn over ett år: kr 50 per helg
Enkeltdøgn i tillegg til uke eller helt: kr 150 per døgn i hovedhuset og kr. 75 per døgn i annekset.
En uke regnes fra lørdag til lørdag kl. 13; en helg fra fredag til søndag.

Søknadsfrist for høysesongen 1999 er mandag 19. april.
Søknadsskjema og nærmere opplysninger ved Feriestiftelsens formann, Trond Harr, tlf. 22 85 63 62 eller Unni B. Bjørge. tlf. 22 85 64 50.

Telefontips for UiO-tilsatte

Husk å melde fra til UiOs sentralbord når du eller avdelingen din skal være borte en eller flere dager! Sentralbordet kan nås på følgende numre: 22 85 50 50 (utenfra), 5 50 50 (innenfra) og 9 (innenfra).

Slik kan du legge inn fravær på telefonen din:
Løft av røret.
Tast *23*
0 er ”lunsj”
1 er ”gått for dagen”
2 er ”tjenesteoppdrag”
3 er ”møte”
4 er ”tjenestereise”
5 er ”deltid”
6 er ”ferie”
7 er ”permisjon”
8 er ”syk”
9 er ”annet”
Når du er tilbake taster, du #23#, så er alt som før.
Den som ringer til deg, vil komme direkte til sentralbordet, som kan fortelle innringeren at du for eksempel er i møte. Takk for hjelpen!

Bokomtalen:
Ny lærebok til forberedende prøve

To statsvitere ved NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim utga i fjor en ny lærebok i den obligatoriske del av pensum til examen philosophicum. Forfatterne, Gunnar Fermann og Torbjørn L. Knutsen, har tatt utgangspunkt i de to kulturer og presenterer interessant stoff fra både humanistiske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag. Vi får glimt inn i filosofi og i ukjente stammers oppfatning av etikk. Læreboken inneholder også artikler om forskningens vesen, miljøpolitikk og den moderne naturvitenskap.
Boken er utgitt på ad Notam Gyldendal forlag.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999

Publisert 26. mars 1999 09:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere