Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999


Kampen om Fornebu

- Dessuten viser undersøkelser at bare en av ti bedrifter som er tilknyttet Kontor- og datateknisk landsforening har vurdert muligheten til å flytte til Fornebu. Mye tyder på at grunnlaget for IT Fornebu-prosjektet faller vekk når verken fagmiljøene eller it-bransjen er særlig positive til å delta i prosjektet.

Universitetsdirektør Harald Overvaag, Tromsøflaket nr. 5 - 1999

Oslos ansvar som universitetsby

Hovedstaden må gi universitetet livsbetingelser. Derfor bør det ikke være nødvendig å kjempe for å få igjennom politiske vedtak når utbygging skal skje, eller når det er nødvendig å sikre tjenlige trafikkreguleringer. Oslo og dets universitet trenger hverandre og bør samhandle mer og legge felles planer for fremtiden for å gjøre byen mer attraktiv og interessant, både for innbyggere, tilreisende og for studenter og universitetsansatte.

Rektor Kaare R. Norum, Aftenposten, 19. mars 1999

Den ene gode regel

- Medisinen forholder seg til virkelighetens verden, mens jussen forholder seg til en normativ virkelighet. En medisiner vil i utgangspunktet gjøre alt for å hjelpe én pasient, mens en jurist er ute etter å finne den ene gode regel. Regelverket er ment å være bra for de aller fleste, selv om det er noen som faller utafor. Men legeetikken tillater ikke at noen faller utafor.

Professor Aslak Syse, Apollon 1/1999

Gud som kjæreste

Du kan ikke ha religioner som er absolutt uforandret gjennom historien, nettopp fordi folk forandrer seg. For eksempel har bildet av Gud tradisjonelt vært mannlig, hierarkisk og dominant, som en far, dommer eller konge. Men i dagens åpne og demokratiske samfunn er ikke et sånt bilde tilfredsstillende. I dag ønsker vi Gud som en venn eller kjæreste, en som står oss nær. Og dermed forandrer teologien seg.

Professor Ursula King, Apollon 1/1999


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999

Publisert 25. mars 1999 15:45 - Sist endra 10. feb. 2016 10:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere