Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999


Forskningsmeldingen kommer i mai

Informasjonssjef i KUF, Kathrine Kjelland, sier til Uniforum at Forskningsmeldingen etter planen skal være klar i begynnelsen av mai. Den var ventet 1. februar. – Det ligger ikke noe dramatisk i at den er skjøvet på. Arbeidet med meldingen har av ulike årsaker tatt lengre tid enn forventet, sier Kjelland.

Øst-Asia-fagene styrkes

I tråd med norgesnettanken bygges nå fagtilbudet i øst-asiatiske fag ut ved Institutt for østeuropeiske og orientalske studier. Stanca Scholz-Cionca har nylig tiltrådt som professor i japansk, og i mai kommer Mark Teeuwen til instituttet som førsteamanuensis i japansk. Korea Foundation vil forfinansiere en stilling i koreansk, og når den blir besatt, blir koreansk og områdefaget østasiakunnskap tilbudt for første gang i Norge.

I Norgesnettet diskuteres det en arbeidsfordeling universitetene imellom av verdens språk, litteratur og historie. Universitetet i Tromsø skal konsentrere seg om Nordkalotten, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim vil ha et spesielt ansvar for Afrika-studier, Universitetet i Bergen for Latin-Amerika og Universitetet i Oslo skal spesialisere seg på Asia.

Apollon med IT-nummer

Forskingstidsskriftet Apollon har sett nærare på IT-miljøet ved Universitetet i Oslo i siste nummer. Der kan du lesa eit intervju med IT-pioneren, professor Kristen Nygaard ved Institutt for informatikk og historia om programmeringsspråket SIMULA. Dessutan kan du lesa eit portrettintervju med legen og jusprofessoren Aslak Syse. Du kan også lesa om korleis den medisinske antropologen Anne-Lise Middelthon har nytta teiknvitskapen – semiotikken- for å forstå kva for meining ulike homofile legg i kondomet. Se http://www.admin.uio.no/ia/apollon/

Norum i Kina

Rektor Kaare R. Norum er blant deltakarane i delegasjonen som statsråd Jon Lilletun har med seg på sitt offisielle besøk til Kina. Delegasjonen reiste frå Noreg 20. mars og skal vera tilbake 28. mars. Under besøket skal Lilletun ha samtalar i Det kinesiske utdanningsdepartementet, og dei kinesiske styresmaktene skal også orientera delegasjonen om utfordringar og satsingsområde innan høgare utdanning i Kina. Gjestene frå Noreg skal dessutan få omvising ved Peking University.

Menneskets utvikling på utstilling

Utstillingen Missing Links – alive! åpner i Botanisk hage, Tøyen, torsdag 15. april klokka 10.00. Utstillingen tar folk med på en reise gjennom menneskets utviklingshistorie. En reise som starter i Øst-Afrika for til slutt å favne hele verden. De som besøker utstillingen, får se modeller i naturlig størrelse som skal framstille sentrale trinn i menneskets utviklingshistorie. Utstillingen vil være åpen hver dag fra klokka 10.00 –19.00 og blir stående fram til 15. september. Les mer på http://www.toyen.uio.no/human/

Stortingsmelding om einskapsskulen

Statsråd Jon Lilletun la 19. mars fram ei stortingsmelding om einskapsskulen, det likeverdige opplæringstilbodet og ein nasjonal strategi for vurdering og kvalitetsutvikling i grunnskulen og i den vidaregåande opplæringa. Stortingsmeldinga, som har fått tittelen ”Mot rikare mål” inneheld ein gjennomgang av viktige rammevilkår, ressursinnsats, læringsresultat og læringsmiljø i skulen for å greia ut om det likeverdige skuletilbodet er i fare.
Meldinga er ein forsmak på den komande stortingsmeldinga om vidaregåande opplæring.

929 ubrukte ERASMUS-stipend

Berre 1071 studentar nytta seg av høvet til å søkja eitt av dei 2000 ledige ERASMUS-stipenda for skuleåret 1997/98. Stipendet gir studentar sjansen til å studera inntil eitt år i eit EU-land. Dei pengane norske studentar ikkje har brukt, er returnerte til EU-kommisjonen i Brussel.
- Norske studentar ligg på jumboplass i Norden når det gjeld å utnytta ERASMUS-programmet, fortel seksjonsleiar Ingebjørg Birkeland ved Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SiU). Sidan 1992 har meir enn 5500 norske studentar nytta seg av dette tilbodet.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999

Publisert 25. mars 1999 15:45 - Sist endra 10. feb. 2016 10:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere