Varsom hvis du intervjues i Uniforum!

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999


Se opp for redaksjonen i Uniforum, advarer Stein A. Evensen, dekanus ved Det medisinske fakultet i et innlegg.

Det startet greitt. En sympatisk journalist fra Uniforum møtte ledelsen i Det medisinske fakultet en ettermiddag primo mars. Målet var å ta fakultetet på pulsen på tampen av tusenåret. Tonen var lett, og intervjuet gikk raskt unna. Jeg understrekte fra starten at en forutsetning var at intervjuet ble sendt oss til gjennomsyn per fax eller e-post. Det ble akseptert. Intervjuet ble ferdig fra journalistens hånd først den 8. mars sent på ettermiddagen. Det ble sendt fakultetet per e-post med beskjed om at vi måtte gjøre eventuelle rettelser innen neste dag kl 15. Det greidde vi. En rettet versjon ble sendt Uniforum kl 15.11 neste dag. Det kom ingen kommentarer fra bladet.

Så kom Uniforum. Med intervjuet i urettet form, det vil si med en rekke feil og sleivete vendinger. Overrasket og forbannet kontaktet jeg straks redaktøren som rolig hevdet at egentlig hadde vi ikke rett på å motta intervjuet i skriftlig form (det har han ikke våget å gjenta skriftlig) og for øvrig hadde vi ikke holdt fristen. Jeg klaget deretter skriftlig, gjorde ham oppmerksom på at 11 minutter over fristen neppe kunne tolkes som at vi ikke hadde holdt vår del av avtalen og minnet ham om at vi ikke med et ord var blitt varslet om at våre rettelser ikke var tatt til følge. Senere korrespondanse avslørte at den reelle sperrefristen var kl 17, altså nesten 2 timer etter at de hadde mottatt våre rettelser. Endelig erkjente redaktøren at de hadde vurdert våre rettelser, men mente at de ikke var vesentlige og at språket var for tungt. Hans eneste ”innrømmelse” var at han godt kunne si seg lei for at redaksjonen ikke hadde gjort det klart nok for oss at den trengte tilbakemelding så tidlig som kl 12 dersom feil skulle rettes. Vi hadde som nevnt skriftlig fått frist til kl 15! Mitt krav om at de skulle beklage det inntrufne og trykke en rettet versjon i neste nummer ble avvist.

Mitt råd er enkelt. Se opp for redaksjonen i Uniforum. Den holder ikke ord, opptrer unfair og er ikke til å stole på. Vær klar over at den er i stand til å nekte å gjøre rettelser selv der du gjengis i direkte tale og at den ikke synes det er rimelig å gjøre deg oppmerksom på at den vil ignorere deg. Jeg er tidligere blitt intervjuet mer enn 100 ganger, men har aldri opplevd noe lignende. Leserne forstår sikkert hvorfor jeg har mistet lysten på flere intervjuer i Uniforum.


Svar fra redaktøren:

Eg står fast på at journalisten laga ein god og informativ reportasje om Det medisinske fakultetet. Når dekan Stein A. Evensen ikkje klarer å konkretisera kva som var gale med artikkelen og kva endringar han ville ha gjort, er det vanskeleg å ta kritikken alvorleg. Me rettar alltid opp faktiske feil og sitat etter at intervjuobjektet har gjort oss merksame på det. Men då må me sjølvsagt få tilbakemeldinga i god tid slik at den ikkje kolliderer med deadline då avisa sendast til trykkerikontakten vår.

Martin Toft, redaktør i Uniforum


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999

Publisert 25. mars 1999 15:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere