- Det skjer noe rundt oss

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999


Dimensjoneringsdebatt på HF:

UiO ÅR 2011: Har UiO forsvunnet opp i et UiNorge? Vil avdeling Blindern så beskjeftige seg med det de kan best, nemlig administrere? Vil SV- og HF-bygningene bli omgjort og solgt til "Blindern næringspark"? Ordstyrer Bård Frydenlund fra Studentparlamentet åpnet paneldebatten med en orwellsk framtidsvisjon. (Foto: Martin Toft)

- Det skjer noe rundt oss. Møt konkurransen og samarbeid innen Norgesnettet, lød den gjentatte oppfordringen fra stortingspolitiker Rolf Reikvam under paneldebatten "HF på skafottet - nedlegges faget ditt?"

Av Marit Schulstok

Stort auditorium i Sophus Bugges hus ble det til nå største forum for en debatt som raskt utviklet seg til en diskusjon om den generelle dimensjoneringen av UiO. HFs studentutvalg arrangerte debatten den 17. mars på Universitetet i Oslos første felles fagkritiske dag.

Slett lobbyvirksomhet

- De offentlige universitetene og høyskolene må ta den økte konkurransesituasjonen inn over seg. Hvis ikke kan det gå ille. UiO må vekke til live arbeidet innen Norgesnettet som nå dessverre går altfor tregt, sa Reikvam, representant for Sosialistisk Venstreparti og medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Han viste til den stadig økende konkurransen innen høyere utdanning, både nasjonalt og internasjonalt.

- Det er en to - tre andre utdanningsinstitusjoner i landet som "jobber som gærne" for å få universitetsstatus. Jeg ønsker ingen flere universiteter, men UiO og andre offentlige utdanningsinstitusjoner må satse via Norgesnettet for å skjerpe konkurranseevnen.

- Vi har et behov for en bedre dimensjonering, men samlet sett har vi et behov for økte overføringer til høyere utdanning i Norge, sa Reikvam og viste til at Norge kommer svært dårlig ut sammenliknet med andre OECD-land.

Han etterlyste dessuten større synlighet og mer lobbyvirksomhet:
- UiO gjør et slett arbeid med å kjempe sin egen sak. Vi vedtar budsjettet, så UiO må forholde seg til oss. Bli mer aggressive, men innse at dere er en del av et utdannings-Norge, oppfordret Reikvam.

En gitt sum

Bakgrunnen for debatten er slankekuren Det historisk-filosofiske fakultet (HF) skal gjennomgå. Fakultetsstyret vedtok før jul at tallet på ansatte skulle skjæres ned med 10 prosent innen 2005. Nå arbeider instituttene selv med en innstillinger til kutt, som skal leveres 1. april.

- Vi har en gitt sum penger, og hva kan vi gjøre med den på en forsvarlig måte? Det var vårt utgangspunkt for dimensjoneringsplanen. Fakultetet mangler nå 13,5 millioner kroner på å holde alle stillinger besatt. Universitetet i Oslo har bestått i snart 190 år, uten noen gang å ha foretatt en gjennomgang av fagporteføljen sin. Etter denne prosessen kan vi si at vi har de fagene vi har, av andre enn tilfeldige, personlige eller historiske årsaker. Vi har flere fag enn vi har ressurser til, og vi har flere studenter enn vi klarer å ta oss av, sa dekan ved HF, Even Hovdhaugen.

Summen gitt?

Innlegg fra salen angrep dekanen for å være for defensiv som kutter istedenfor å kjempe for mer penger:
- Hovdhaugen, er summen vi får fra Stortinget gitt? Reikvam etterlyser jo at UiO kaster seg inn i spillet om bevilgninger.
- Det er misforstått. Det er jo bare ledelsen ved UiO sentralt som kan lobbe, og ikke de enkelte fakultetene, svarte Hovdhaugen.

Prorektor Rolv Mikkel Blakar sa at han hadde ventet lenge på den innvendingen:
- UiO har satset lenge på å utvide rammetildelingene, men det er ikke realistisk å håpe på mer. Vi skal lobbe så mye som mulig, men vi må innse realitetene. Da universitetets første virkelige langtidsplan ble utarbeidet mente Kollegiet mente at universitetet maksimalt burde motta 20 000 studenter. Så åpnes fagene og studenttallet eksploderer. Nå har vi åpnet for en neddimensjonering av egen vilje, ikke fordi politikerne ønsker å slanke oss, ikke i seg selv for å bli færre og bedre, men for å høyne kvaliteten, sa prorektoren.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999

Publisert 25. mars 1999 15:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere