Stadig færre studenter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999


FRAMTIDENS FORELESNING?: Studenttallet har sunket jevnt siden toppen høsten 1996. (Foto: Hanne Buxrud)

Studenttallet ved UiO fortsetter å synke siden toppen høsten 1996. I løpet av det siste året er ca 2600 studenter falt fra.

Av Marit Schulstok

Den 2. mars i år hadde 31 034 studenter semesterregistrert seg ved UiO, viser tall fra Seksjon for studieadministrasjon. Alle studenter som har registrert seg innen fristen 15. februar, er da regnet med. Fortsatt gjenstår folkeuniversitetsstudentene og noen få andre som har fått tillatelse til å vente med registreringen. Et anslag går ut på at denne gruppen utgjør rundt 2500 studenter.

Til sammenlikning var tallet 32 807 i begynnelsen av oktober i fjor, og for ett år siden hadde 33 652 studenter registrert seg innen fristen. Regner man på det, viser det seg at UiO har "mistet" 2600 studenter det siste året.

Tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste viser at UiO har blitt nesten 3000 studenter lettere på to år, fra toppåret høsten 1996 til høsten 1998. Fra høsten 1997 til 1998 økte til sammenlikning Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) studenttallet med 250 studenter.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999

Publisert 25. mars 1999 15:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere