Seniorstipend mot forgubbing

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999


Prosentvis fordeling av kvinnelige professorer på fakultene august -98
TF JUS MED HF MN OD SV UV Ikke-fak. Sum UiO
13,7 10,9 11,6 25,1 9,5 13,3 13,5 32 51,5 15,6
EN KVELD UNDER REKTORVALGET bestemte f. v. prorektor Rolv Mikkel Blakar og rektor Kaare R. Norum seg for å lansere seg under mottoet Gubber mot forgubbing. (Foto: Marit Schulstok)

 

"Gubbene mot forgubbing", rektor Kaare R. Norum og prorektor Rolv Mikkel Blakar, ønsker utstrakt bruk av senior- og post doc.-stipend for å få friskere blod inn i UiO.

Av Marit Schulstok

- Større utjevning mellom kjønnene vil komme, selv om vi forholder oss passive til utviklingen, hevder prorektor Rolv Mikkel Blakar på bakgrunn av at 49 prosent av universitetets rekrutter nå er kvinner. 80 prosent av universitetets ansatte er over 45 år, og snart vil mange gå av med pensjon.

Kan bygge ned?

- Men vi ønsker likevel ikke å forholde oss passive. Siden myndighetene presser på for å holde folk i arbeid til fylte 70 år, vil vi av likestillingsårsaker og ut fra ønsket om faglig fornying å gå inn med mer målrettede tiltak, sier Blakar og forteller at de arbeider med å innføre seniorstipend ved UiO. Det er ment som en ordning hvor en professor som vil gå av tidligere, kan søke om et stipend som oppveier differansen mellom pensjonen og professor-lønnen. Han vil bli fritatt for pliktene ved professoratet, og stå fritt til å disponere de siste årene som han vil faglig.

- Slik kan vi frigjøre professoratet til en yngre person. Samtidig beholder vi senioren i miljøet slik at vi for et relativt lite stipend får to fagpersoner. Vi kan ikke benytte lønnsbudsjettet, så vi søker gode finansieringskilder. Ulike fond blir saumfart, og Norges forskningsråd blir bearbeidet for tiden.

- Kan ikke ordningen også brukes til å bygge ned fagmiljøer i tråd med dimensjoneringstankegangen?

- Jo, det er en konflikt der. Vi må redusere lønnsbudsjettet for å bedre rammevilkårene for forskning. Men vi kan bruke ordningen med seniorstipend selektivt for å styrke spesielle fagmiljøer. Det kan bli snakk om å øremerke enkelte av stillingene som frigjøres til kvinner, sier Blakar. Han ønsker seg også flere post doc.-stillinger, spesiell faglig tilrettelegging for kvinner med små barn og en mer bevisst holdning ved ansettelser inn i handlingsplanen for likestilling. Han avviser imidlertid radikal kjønnskvotering som virkemiddel.

En kveld under rektorvalget

Den andre halvdelen av "Gubber mot forgubbing", rektor Kaare R. Norum, kunne ikke møte Uniforum til intervju. Han er med statsråd Jon Lilletuns delegasjon til Kina.
- Du må få med at han synes det var veldig synd at han mistet denne sjansen til å snakke om likestillingsproblematikken, understreker Blakar.

En kveld før rektorvalget fant Blakar og Norum ut at de skulle lansere seg selv som nettopp "Gubber mot forgubbing".
- Alle de fire andre mannlige rektorkandidatene stilte med kvinnelige prorektorer, så vi visste at vi var sårbare på det punktet. Da vi diskuterte hvordan vi skulle møte motforestillingene som ville komme, fant vi at det kunne være et godt slagord, forklarer Blakar. Men utfordringene til det mannstunge rektoratet har vært sparsomme på likestillingsfronten. Likestillingsmomentet ser ut til å ha druknet i diskusjonene rundt dimensjoneringen, IT Fornebu, Observatoriet m.m.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999

Publisert 25. mars 1999 15:45 - Sist endra 10. feb. 2016 10:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere