MED holder tilbake øremerkede stillinger

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999


 

OVERRASKET: Johanne Sundby ved Seksjon for medisinsk antropologi ledet nylig et NOU-utvalg, som konkluderte med at behovet er stort for mer forskning på kvinners helse. (Foto: Hanne Buxrud)

Det medisinske fakultet (MED) er alene om ikke å ha lyst ut de øremerkede post doc.-stillingene fakultetet ble tildelt i fjor. Johanne Sundby ved Seksjon for medisinsk antropologi er overrasket over mangelen på initiativ.

Av Marit Schulstok

Etter at hun fikk vite at fakultetet var blitt tildelt tre post doc.-stillinger øremerket for kvinner, sendte forsker Johanne Sundby et brev til fakultetsledelsen.
- Jeg spurte om de kunne øremerke en av stillingene til en kvinne som kunne forske på kjønn og helse, men fikk til svar at ingen av stillingene var planlagt utlyst. Det overrasket meg, sier Sundby. Hun har nylig ledet et NOU-utvalg om kvinners helse i Norge, som la fram sin utredning i slutten av januar.

I utredningen ble det blant annet pekt på behovet for å rekruttere kvinner til medisinsk forskning og behovet for å forske på kjønnsforskjeller i helse. Bare 10 prosent av professorene på medisin er kvinner.

20 stillinger

De 20 post doc.-stillingene som Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bevilget UiO i fjor, ble alle vedtatt øremerket for kvinner og fordelt slik mellom de åtte fakultetene: TF 1, JUS 1, MED 3, HF 4, MN 6, OD 1, SV 3 og UV 1. Alle fakultetene, unntatt MED, har lyst ut stillingene i tråd med intensjonene.

Venter på pengene

- Vi ville vente til regelverket var klart, og nå venter vi på at vi blir sikret tilstrekkelige lønnsmidler, sier fakultetsdirektør Bjørn Hol. Han understreker at han fikk vite at regelverket ved tilsetting av post doc.-stipender først var klart på internett for noen uker siden, og at det var vanskelig å forholde seg til alle kriteriene for en tilsetting før reglene var klare.

-Vi fikk tilført 161 000 kroner i 1998, midler som nå står ubrukt. Vi har ennå ikke mottatt noe for 1999, hevder Hol. MED betaler sine stipendiater høyere lønninger enn andre fakulteter, i tråd med ønsket om å styrke rekrutteringen av leger til medisinsk forskning. Dette gjør at Hol og resten av fakultetsledelsen vil vente på overføringen av lønnsmidlene fra UiO sentralt.

Likestillingsrådgiver Lise Christensen synes dette er en merkelig begrunnelse:
- Det er ingen tvil om at fakultetet får penger til å dekke disse spesielle post doc.-stillingene. Dette er øremerkede midler som ikke kan brukes til annet enn det de er bestemt for. Fakultetet peker selv på at de har store problemer med rekrutteringen av kvinner i medisinsk forskning, og at frafallet er stort etter doktorgrad. Da er det underlig at man ikke mer begjærlig griper tildelte ekstramidler. Hvis dette skyldes misforståelser som nå er oppklart, tar jeg det som en selvfølge at fakultetet snarest lyser ut disse post.doc.stipendene. Ellers går jeg ut fra at mange andre fagmiljøer ved universitetet ville være glade for å overta dem, sier Christensen.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999

Publisert 25. mars 1999 15:45 - Sist endra 10. feb. 2016 10:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere