MED mangler 1,2 millioner

Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999


Etter de lokale lønnsforhandlingene i fjor høst mangler Det medisinske fakultet 1,2 millioner kroner på lønnsbudsjettet. Fakultetsdirektør Bjørn Hol mener UiO ikke følger opp departementets intensjoner om å styrke lønningene til medisinske forskere.

Av Marit Schulstok

- Det er hårreisende at fakultetet ikke fikk full kompensasjon etter lønnsforhandlingene i høst. Etter våre beregninger mangler vi 1,2 millioner, og vi forventer at dette dekkes av UiO sentralt, sier Hol.

- Etter lønnsforhandlingene ble kompensasjonen for første gang fordelt flatt ut over fakultetene uten hensyn til det relle forhandlingsresultatet. Siden fakultetet i forhandlingene ble spesielt tilgodesett førte dette til at kompensasjonen er utilstrekkelig til å dekke opp de faktiske kostnader. Om dette blir standard prosedyre, har ikke Det medisinske fakultet råd til en ekstrasatsing på rekruttering av leger til medisinsk forskning, hevder Hol.

Det er først og fremst vitenskapelig ansatte innen kliniske fag som fakultetet ønsker å beholde og hvor de er mest utsatt for konkurranse fra stat og kommune.
Tallene fra fakultetet blir nå etteregnet i Økonomi- og planavdelingen.


Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999

Publisert 25. mars 1999 15:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere