Doktorgrader ved UiO

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 1999


Det medisinske fakultet

Eline Thornquist vil lørdag 13. mars kl. 10.15 i Auditoriet, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Frederik Holsts hus/Ullevål terrasse offentlig forsvare sin avhandling "Conceiving Function. An investigation of the epistemological preconditions, conceptualizations and methodologies in physiotherapy" for den filosofiske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Gisela Attinger vil lørdag 13. mars kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "A comparative study of chant melodies from fragments of the lost Nidaros antiphoner" for graden doctor artium.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Christin Krokene vil fredag 12. mars kl. 10.15 i Zoologisk museum auditorium, Tøyen offentlig forsvare sin avhandling "The extra-pair mating system of three socially monogamous passerines" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Kjetil Melvold vil fredag 12. mars kl. 13.15 i Auditorium 1, Geologibygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Impacts of modern climate on glacier mass balance; studies on Kongsvegen, Svalbard and Jutulstraumen, Antarctica" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Per Ola Rønning vil fredag 12. mars kl. 13.15 i Auditorium 1, Kjemibygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Use of Isotopic Labelling in the Study of Methanol Conversion to Hydrocarbons over Zeolite H-ZSM-5" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Vetle Vinje vil torsdag 18. mars kl. 13.15 i Møterommet, 12. etasje, Niels Henrik Abels hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Computation of seismic wavefield by wavefront construction" for dr.scient.-graden.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Cand. psych. Peer Møller Sørensen vil fredag 5. mars kl. 10 i Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Uten gyldig grunn. Ulovlig fravær i ungdomsskolen sett i lys av den utviklende personlighet" for graden dr.scient. i spesialpedagogikk.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 1999

Publisert 11. mars 1999 15:31 - Sist endra 1. sep. 2014 13:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere