Hva skjer ved UiO

Forrige Innhold Uniforum nr. 4 1999


Våren på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum:
Tid: søndager kl. 13
Sted: Geologisk museum, 1. etasje
14. mars: Mineraldag. Salg av mineraler og bestemmelse av prøver. Tema: Smaragd - utstilling, omvisning og foredrag v/Geologisk Museums Venner og konservator Gunnar Raade.

Zoologisk museum:
Tid: søndager kl. 13
Sted: Auditoriet, 1. etasje
21. mars: "Sommerfugler i kulturlandskapet" v/cand.scient. Lars Ove Hansen.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Etnografisk museum:
Åpningen av den nye permanente Afrika-utstillingen er utsatt til torsdag 22. april.
Søndag 21. mars kl. 12-15: Humanioradagene:
"Sjamanens språk". Professor Juha Pentikäinen og Ph.D-kandidat Kanagluq fra Yup`ik-folket. Kanagluq demonstrerer bruk av sjamantrommen. Pentikäinen innleder og viser sin film "The final Journey".
Aktiviteter for barn i Arktissalen og Arktisrommet.
Aron-utstillingens siste åpningsdag.

Myntkabinettet:
Tid: Torsdager kl. 13.15- 14.45
Sted: Myntkabinettets bestyrerkontor, 2. etasje
18. mars: Tidsangivelse på romersk mynt v/Katalin Biró-Sey.
25. mars: Tidsangivelse på bysantinsk mynt v/Katalin Biró-Sey.

Oldsaksamlingen:
Tid: søndager kl. 12.30
Sted: 1. etasje
14. mars: "Fortidens musikk" v/Gjermund Kolltveit (i Middelaldersalen).
21. mars: Humanioradagene: runeaktiviteter for barn.

Nordisk mellomalder

Seminarleiar: Magnus Rindal, Mellomaldersenteret
Tid: måndagar kl. 14.15-16
Stad: Møterom 7, Plan 2, Forskningsparken, Gaustadalléen 21
15. mars: "Nye undersøkelser på Kaupang" v/fyrsteamanuensis Dagfinn Skre, Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering.

Forskerseminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18
Sted: Sem.rom B300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus, Blindern
15. mars: "India i verden. Særtilfelle og globalhistorisk eksempel" v/stipendiat Eldrid Mageli, Historisk institutt, UiO og forsker Arild Engelsen Ruud, Senter for utvikling og miljø.
22. mars: "Økonomisk historie. Hva er den? Hva bør den være?" v/professor Alf Johansson, Historisk institutt. Forberedte kommentarer av forsker Einar Lie, Senter for teknologi og menneskelige verdier og førsteamanuensis Lars Thue, Bedriftsøkonomisk institutt.

Estetisk seminar

Århundreskiftets estetiske kultur
Tid: fredager kl. 14.15-17
Sted: Sophus Lies auditorium, Blindern
19. mars: "The Unforgivable. Introduction to a short history of mercy" v/Jacques Derrida, Paris.

Poetikkseminar

Tema: Aristoteles' Poetikk: interpretasjon og resepsjon fra antikken til vår tid
Tid: fredager kl. 12.15-14
Sted: Seminarrom 51, Niels Treschows hus, Blindern
12. mars: "Tragedie og opera - et spørsmål om genre" v/Jørgen Langdalen, tidl. stipendiat ved Institutt for musikk og teater.

Kroppen i tankelivet, tankelivet i kroppen

Arr.: Humanistisk Kollegium
Tid: tirsdager kl. 19-20.45
Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum
16. mars: "Kroppen og tiden" v/Anne Leseth.

Vitenskapshistorisk kollokvium

Tid: tirsdager kl. 12.15-14
Sted: seminarrom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern
16. mars: "Kulturminnevern - bakstreveri eller endringsadministrasjon" v/rådgiver hos Riksantikvaren, Dag Myklebust.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16
Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern
26. mars: "Vitenskapens ethos: ramme for rasjonell argumentasjon eller relativistisk maktutøvelse?" v/Ragnvald Kalleberg.

Møteserie om fagetikk

Ansv.: Innsatsområdet etikk
Tid: mandager kl. 14-16
Sted: Møterom 4 (Lysgård nord) Forskningsparken, Gaustadalléen 21
15. mars: "Legen som ressursforvalter og prioriteringsdebatten som forsvant"v/professor Jan Helge Solbakk, Senter for medisinsk etikk. Inge Lønning kommer også.

Senter for kvinneforskning

Den "seriøse" kvinnelige pasienten:
Fredag 19. mars kl. 9-16.15 i Sognsvn. 70, Sem.rom, 5. et.
Innledere: Stipendiat Anne Werner, Senter for kvinneforskning (sosiologi), førsteamanuensis cand.psychol. Anbjørg Ohnstad, Høgskolen i Oslo, redaktør dr.med. Pål Gulbrandsen, Tidsskrift for den norske lægeforening og førsteamanuensis Anka Ruall, Universitetet i Tromsø (engelsk litteraturviteskap). Kommentarer ved professor Inger Nordal, Universitetet i Oslo (biologi). Faglig ansvarlig: professor Kirsti Malterud.

What difference does difference make; lebian perspective on work and family life:
Torsdag 25. mars kl. 14.15-17: Opting into motherhood - and fatherhood.
Fredag 26. mars kl. 9.15 - 15: Pioneers behind our own front doors - a passion for "sameness". Sted: Sognsvn. 70, Sem.rom, 5. et.
Seminar med senior researcher Gill Dunne, the Gender Institute of the London School of Economics, England. Faglig ansvarlig: professor Harriet Bjerrum Nielsen.

Harriet Holter -minnesymposiet:
Fredag 9. april kl. 10.15-18 i 12. et., Niels Henrik Abels hus, Blindern. Innledere: Professor Sylvia Walby, School of Sociology and Social Policy, University of Leeds, professor emerita Rita Liljeström, Stockholm, forsker Bjørg Aase Sørensen, Arbeidsforskningsinstituttet, rådgiver Marianne Sætre, Kompetansesenter for voldsofferarbeid og professor Knut Holtan Sørensen, NTNU. Faglig ansvarlig: forsker Elisabet Rogg og forsker Gro Hanne Aas.
Påmelding innen 25. mars 1999. Tlf. 22 85 89 36.

Feminisme og pragmatisme:
Torsdag 22. april kl. 9.15-14 i Sognsvn. 70, Sem.rom, 5. et.
Seminar med førsteamanuensis Drude von der Fehr, UiO (nordistikk og litteraturvitenskap) og professor Sara Heinämaa. Faglig ansvarlig: førsteamanuensis Drude von der Fehr.
Påmelding innen 1. april 1999. Tlf. 22 85 89 50.

Tirsdagskaffeseminar

Tid: kl. 12.15-13.45
Sted: Institutt for rettsinformatikk, sem.rom 456, 4. etasje, Domus Nova, St. Olavs plass 5
30. mars: "Personvern ved telemedisin" v/Irma Iversen, pasientombud for Akershus Fylkeskommune.

Hvilke samfunnsverdier ønsker vi?

Arr.: Forum for kultur, vitenskap og livssyn i samarbeid med Oslo Folkeakademi
Tid: tirsdager kl. 19
Sted: Aud. 3 (u.etasje), Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen), Blindern
23. mars: "Overforbruk av utdannelse?" Har vi gått for langt i krav til utdannelse, i forhold til den nødvendige praktiske læring i arbeidslivet? v/professor i sosiologi, Ottar Brox, Norsk institutt for by- og regionforskning.

Veien til integrering - en smertefull prosess?

Arr.: Psykososialt senter for flyktninger
Tid: onsdager kl. 16.15-18
Sted: Aud. 3, Eilert Sundts hus, Blindern
17. mars kl. 17: Universitetets pris for menneskerettigheter (Lisl og Leo Eitingers pris) overrekkes den chilenske legen Paz Rojas Baeza i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum. Hun har stått fremst i helse- og menneskerettighetsarbeidet for torturofre i Latin-Amerika. (Det oppsatte foredraget går ut.)
24. mars: "Integrasjonsarbeidet i kommunene - psykososiale aspekter ved ulike modeller" v/undervisningskonsulent Tore Indregard, Psykososialt senter for flyktninger og "Integrering sett i bakspeilet - når ung og alene" v/stipendiat Karin Harsløf Hjelde, Psykososialt senter for flyktninger.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20
Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern
23. mars: Sør-Afrika fem år etter: "Fra apartheid til hva?" Innleder: førsteamanuensis Tore Linné Eriksen, Høyskolen i Oslo, avd. for u-landsstudier.

Kveldskurs i u-landsmedisin og internasjonal helse

Tid: tirsdager kl. 17-19
Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus
16. mars: "Adolescent reproductive health in Ethiopia: The need for support services" v/Negussie Taffa, Seksjon for internasjonal helse, UiO.

Seminar ved SUM

Tid og sted: mandag 15. mars kl. 14.15-16 i SUMs lokaler, Sognsvn. 68, 2. etasje
"Economic liberalization, workers rights, and democratization - some third world comparisons" v/dosent i statsvitenskap, Björn Beckman, Stockholms universitet.

Forskerseminar – ARENA

Tid: tirsdager kl. 14.15-16
Sted: Seminarrom 522, 5. et., Eilert Sundts hus, Blindern
25. mars: "National and Supranational Decision Making in the EU" v/Professor George Tsebelis, statsvitenskap, University of California, Los Angeles.

Akademisk friminutt

Tid og sted: kl. 11.30 i underetasjen i Akademika på Blindern
Torsdag 25. mars: Professor emeritus Knut Erik Tranøy holder et kort innlegg i tilknytning til sin bok "Det åpne sinn - moral og etikk mot et nytt årtusen".

Rembrandt og Vermeer i Oslo

Avdeling for Konserveringsstudier ved UiO har invitert to av vår tids fremste eksperter på nederlandsk 1600-tallskunst til disse gjesteforelesningene:
Mandag 15. mars kl. 13-15 i Aud. 14, Domus Media, Sentrum: Konservator Jørgen Wadum, atelierleder ved Mauritshuis-museet i Haag: "Johannes Vermeers maleteknikk og rumlige kompositionsprinsipper" og
Mandag 22. mars kl. 13-15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum: Professor Ernst van de Wetering, leder for Rembrandt-prosjektet i Amsterdam: "Rembrandt's Night Watch - an integrated approach".

"Miljøkrisen avlyst?"

er tittelen på BIO-konferansen 1999, som finner sted lørdag 24. og søndag 25. april i Sophus Lies auditorium, Blindern. Lørdag er temaet "Menneskets grunnleggende behov" med undertitler "Velferd og mat" og "Helse". Søndag er temaet "Miljøkrisen?", der spørsmålene er "Hva er truet? Skogene og artene - eller sannheten?" (lektor Bjørn Lomborg), "Overflødige oljeinstallasjoner - et miljøproblem eller ressurs?" (forskningsleder Simon Cripps), "Algeinvasjonen i 88 - en katastrofe?" (professor Eystein Paasche). Forberedte kommentarer fra Worldwatch, NORAD og Direktoratet for naturforvaltning.

Mer informasjon: e-post: nobiolog@bio.uio.no, tlf. 22 85 46 26. Påmelding til Norsk Biologforening, pb. 1066 Blindern innen 15. april 1999.

Diskrimineres kvinner i medisinsk forskning?

er tema for en konferanse som arrangeres på Scandic Hotel Bergen torsdag 22. april kl. 9.30-16. Arrangør er Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM). Blant temaene som blir tatt opp, kan nevnes: "Mannskroppen som norm for menneskekroppen i medisinsk forskning (professor Berit Schei, NTNU), "Konsekvenser av den medisinske forskningens diskriminering av kvinner - Kritiske innspill" (professor Britt-Ingjerd Nesheim, UiO), "Hvordan prioriteres kvinners vanlige helseplager i medisinsk forskning?" (professor Kirsti Malterud, UiB). Konferansen avsluttes med en paneldebatt, ledet av professor Geir Høstmark Nielsen, UiB.

Nærmere opplysninger v/førsteamanuensis Vigdis Songe-Møller, UiB, tlf. 55 58 23 87; for påmelding: konsulent Sigrid Skavlid, Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin, tlf. 22 95 87 84, faks: 22 95 84 92.


Forrige Innhold Uniforum nr. 4 1999

Publisert 11. mars 1999 15:31 - Sist endra 1. sep. 2014 13:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere