Bil til besvær

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 1999


Manglende parkeringsplasser og håndteringen av parkeringsbestemmelsene på Blindern har satt sinnene i kok hos en del av universitetets tilsatte.

BIL BAK LÅS OG SLÅ: Kjell Bjørnskau, Otto Hageberg, Eric Papazian, Else Bjerke Westre og Asgeir Nesøen foran ”buret” ved Henrik Wergelands hus, der Falken plasserer feilparkerte biler.

Av Trine Nickelsen

- Jeg har opplevd å få bilen tauet inn med alle de praktiske problemene det førte med seg. Også i dag har jeg feilparkert, medgir Else Bjerke Westre, kontorsjef ved Institutt for amerikanske og britiske studier. Hun kaster et blikk i retning av bilen sin og kan konstatere at Falken ikke har fjernet den. Ennå. - Da jeg kom hit ti over ni i morges, var det ingen ledige plasser igjen, og jeg valgte da å parkere utenfor oppmerket område, vel å merke uten at den står i veien for noen. Westre, som bor i Østfold, er avhengig av å bruke bilen til jobb hver dag. Hun er oppgitt over de vanskelige parkeringsforholdene.

Er det galt å kjøre bil til jobben?

Flere Uniforum har snakket med, reagerer på at universitetet ved Teknisk avdeling rekvirerer borttauing av biler som står utenfor oppmerket felt. De spør seg om universitetsledelsen og Teknisk avdeling er klar over hvor håpløse parkeringsforholdene er på Øvre Blindern.

- Det var problematisk før også, men etter at parkeringsplassene langs Niels Henrik Abels vei forsvant som følge av byggingen av ny trikketrasé, er forholdene blitt uholdbare, konstaterer Kjell Bjørnskau ved Germanistisk institutt.

- Har universitetsledelsen tatt en trafikkpolitisk bestemmelse om at det er ”galt” å kjøre bil til jobben og at det derfor skal være vanskeligst mulig å gjøre det? spør Eric Papazian ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. Otto Hageberg ved samme institutt savner større smidighet i håndteringen av parkeringsbestemmelsene. - Hvilken annen bedrift tauer inn sine tilsattes biler? spør han.

Godt merket

Parkeringsansvarlig Kim Tone Hansen ved Teknisk avdeling mener at mange ikke tar hensyn til de reglene som gjelder for parkering. - Jeg tror ikke det finnes et område i byen som er bedre merket enn Blindern. Likevel er det i snitt omkring 200 feilparkerte biler hver dag.

At stillingen som parkeringsansvarlig er en uriaspost, har Hansen fått erfare. - Det er ikke mange godord å få i denne stillingen, medgir hun. - Teknisk avdeling er ikke ute etter å gjøre livet vanskelig for folk. Vi har fått i oppdrag å håndheve de reglene for parkering som Kollegiet har vedtatt. Hele tiden leter vi hele tiden etter nye parkeringsplasser, men området er sprengt.

Ingen nye parkeringsplasser

Av seniorarkitekt Helga Sagsveen ved Teknisk avdeling får Uniforum opplyst at det vil bli etablert omkring 40 parkeringsplasser mot Niels Henrik Abels vei til erstatning for de gamle. Det betyr færre parkeringsplasser i dette området enn før. Det er i dag ikke avsatt plass til nye parkeringsplasser andre steder på Blindern.

I løpet av de senere årene har det imidlertid blitt betydelig flere parkeringsplasser på Blindern samlet sett, ved at brakkene foran Fysikkbygningen ble revet. Når nå nytt UB, renovert ZEB og etter hvert nytt driftsanlegg står ferdig, vil tidligere P-plasser i Molkte Moes vei og Sem Sælands vei bli gjenopprettet.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 1999

Publisert 11. mars 1999 15:30 - Sist endra 1. sep. 2014 13:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere