Gyllen likestillingssjanse for UiO

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 1999


KONKRETE TILTAK: Prorektor Rolv Mikkel Blakar og rektor Kaare R. Norum stilte mannsterke 8. mars og ble møtt med oppfordringen om å finne konkrete tiltak som vil få flere kvinner inn i Akademia.


RØDVINSKVELD: Kvinnedagen 8. mars ble markert med et debattmøte på Frederikke. Et fullsatt møterom fikk se og høre improvisasjonsgruppa SPUNK tolke "rødvinskveld".

Aldri har så mange kvinner vært i gang med doktorgraden ved Universitetet i Oslo. Og snart vil et skred av vitenskapelig ansatte forsvinne ut i pensjonisttilværelsen.
- Men en kjønnsutjevning kommer ikke av seg selv, advarer likestillingsrådgiveren ved UiO.

Av Marit Schulstok (tekst og foto)

Senter for kvinneforskning og Studentparlamentets likestillingsutvalg stod bak arrangementet "Nei til forgubbing - Kvinner inn i Akademia" på kvinnedagen 8. mars:
- Kvinner bringer nye erfaringer og perspektiver inn i vitenskapen og fornyer på den måten forskningen ved mer åpenhet og større kritisk refleksjon, sa faglig leder ved senteret, Harriet Bjerrum Nielsen blant annet i innledningen.

Kjønnsmessig ubalanse

Likestillingsrådgiver Lise Christensen la vekt på at UiO i disse dager har en gyllen sjanse til å få flere kvinner inn i vitenskapelige toppstillinger. Per i dag er 49 prosent av stipendiatene kvinner. Og om kort tid vil et skred av vitenskapelig ansatte gå av med pensjon.

- Men kjønnsutjevningen vil ikke gå av seg selv. Nyrekrutteringen gir liten grunn til optimisme, og aldri har ubalansen mellom studentene og de ansattes alder og kjønn vært større enn i dag. Det er behov for spesielle tiltak slik at de ledige stillingene ikke igjen vil bli besatt hovedsakelig av menn. Da kan det gå lenge før en liknende sjanse melder seg igjen, hevder Christensen.

Det er i dag i overgangen fra midlertidig til fast vitenskapelig stilling at kvinnene faller fra. Mens 60 prosent av studentene er kvinner, er fortsatt 74 prosent av lærerne menn.

Kvalitet viktigst

Rektor Kaare R. Norum og prorektor Rolv Mikkel Blakar stilte mannsterke opp på kvinnedagen. De lovte å ta problemet med den lave kvinneandelen alvorlig, men holdt fast på at de ikke vil ta radikal kjønnskvotering i bruk som virkemiddel.

- Radikal kjønnskvotering er problematisk i forhold til andre hensyn. Da blir kjønnsdimensjonen viktigere enn alle andre, og vi vektlegger først og fremst kvalitet, mente Blakar. Men han sa at det kunne være interessant med flere enkeltgrep á la 20 øremerkede post.doc-stillinger som ble vedtatt av det forrige Kollegiet.

Norum innrømte i løpet av debatten at moderat kjønnskvotering, som han tidligere har fremmet som det viktigste virkemiddelet for likestilling, ikke har ført til synlige resultater.
- Vi må legge mer til rette for at kvinner kan kombinere omsorgsrollen for barn med en vitenskapelig karriere. Ved tilsettinger må vi se på kvaliteten i forskningen, snarere enn kvantiteten, sa Norum, og viste til at det ikke spiller noen rolle om man har publisert én eller mange artikler i velrenommerte tidsskrift.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 1999

Publisert 24. mars 1999 11:23 - Sist endra 1. sep. 2014 13:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere