Tøyen ber om avklaring angående forskningsmidler

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 1999


Kollegiet må gi klar beskjed om museene kan søke fakultetene om midler i forbindelse med spesielle forskningsprogrammer. Det krever Bestyrermøtet på Tøyen i et brev til Kollegiet.

Av Marit Schulstok

- Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) vil etter omstruktureringen av museene i prinsippet ikke være interessert i å finansiere forskning ved museene. Derfor forventer vi at Kollegiet oppretter en egen pott for museene, i hvert fall i forbindelse med spesielle forskningsprogrammer, forklarer lederen for bestyrermøtet på Tøyen, Hans Arne Nakrem.

Avhengig av godvilje

I forbindelse med omstruktureringen av museene og løsrivelsen fra fakultetet, er det fortsatt ikke blitt avklart hvilke muligheter museene har for å søke på forskningsmidler i forbindelse med spesielle prosjekter og programmmer.

I budsjettet for 1999 har museene på Tøyen blitt tildelt en rammebevilgning som tilsvarer tildelingen for 1998. Det skjedde etter en budsjettdialog med MN-fakultetet der enigheten var stor. Men når det gjelder deltakelse i spesielle forskningsprogrammer er reglene uklare.

MN-fakultetet setter ofte i gang forskningsprogrammer i samarbeid med blant andre Norges forskningsråd. Forskningsmiljøene på Tøyen har for eksempel vært involvert i et polar-program, et miljø-program og et petroleumsprogram.

- Museene på Tøyen sitter inne med spisskompetanse på en rekke områder, men etter omstruktureringen er det uklart hvem som skal finansiere kjøp av utstyr og feltarbeidet ved deltakelse i spesielle programmer. Med det reglementet vi har i dag, blir vi avhengig av godvilje fra MN-fakultetets side. Vi vet at Forskningsrådet har programmidler for biodiversitet. På det området besitter museene en uomtvistelig spisskompetanse. Hvordan vil vi bli involvert i et eventuelt forskningsprogram på det området? spør Nakrem.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 1999

Publisert 11. mars 1999 15:30 - Sist endra 1. sep. 2014 13:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere