Fem i farta

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 1999


8. mars på Blindern:
Hva må UiO gjøre for å flere kvinnelige professorer?

Åse Kari Gilje Thommessen, student på semesteremne i kjønn og samfunn
- Nei, jeg vet ikke om UiO kan gjøre så mye. Det må springe ut av kvinnene selv, det er bare noe som må skje i den enkelte. Men jeg vet ikke så mye om det.

Siv Hjellnes og Hanne Falck, studenter i sosiologi
- For å kjempe for å få flere kvinnelige professorer, må man godta at kvinner har noe å delta med som er forskjellig fra menn. Vi vet ikke om vi kan være med på at kvinner som gruppe har egne erfaringer forskjellige fra menns. Kanskje det bare eksisterer individuelle erfaringer.
Unn Elisabeth Rogg, førstekonsulent ved Senter for kvinneforskning og prosjektleder ved SV-fakultetet
- UiO må vurdere prosessene forut for utlysningen av en stilling i lys av det uttalte målet om å få minst 40 prosent kvinner i faste vitenskapelige stillinger på alle enheter.
Paul Kristian Steiro, hovedfagsstudent i kristendom
- Det gjelder å være bevisst den konservative strukturen i systemet når en skal vurdere kvalitet ved tilsettinger. En kokk som har laget glimrende husmannskost hele sitt liv, kan utmerket vurdere kvaliteten på annen husmannskost. Men han har små forutsetninger for å vurdere kvaliteten på annen mat.
Helene Egeland, hovedfagsstudent ved Senter for kvinneforskning
- Jeg er for radikal kjønnskvotering. Ved aldri å definere hva kvalitet er, blir debatten om tilsetting av kvinner i vitenskapelige stillinger som såpe. Jeg tror ansettelseskomiteer trenger et stillingsnotat som gir dem mer å forholde seg til ved tilsettinger.

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 1999

Publisert 24. mars 1999 11:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere