Rektorkandidat Svein Stølen: March for Science 22. april - vi må mobilisere!

"Vi samler oss i protest mot forestillinger om at forskningsbasert kunnskap er elitistisk og i strid med sunn fornuft", skriver rektorkandidat Svein Stølen fra team Stølen&Mo.

UiO MÅ MED: Rektorkandidat Svein Stølen fra team Stølen&Mo oppfordrer UiO som institusjon til å delta i March for Science 22. april. Han viser til at både HiOA og OUS skal delta.

Foto: Ola Sæther

Det er ikke ofte det marsjeres i vitenskapens navn, men den 22. april mobiliseres det i gatene over hele verden - og med god grunn.

 

Denne dagen vil akademikere i hele verden gå ut i gatene for retten til å drive vitenskap, formidle vitenskap, og samarbeide for å bygge videre på den beste kunnskapen vi har. Vi marsjerer i protest mot alternative fakta og falske nyheter.

 

I vitenskapens navn vil i samles for å uttrykke vår dype bekymring over hvordan skillet mellom kunnskap og meninger manipuleres og settes under press i viktige politiske beslutninger, selv i vestlige demokratier. Vi samler oss i protest mot forestillinger om at forskningsbasert kunnskap er elitistisk og i strid med sunn fornuft.

 

Falske nyheter eller fakta er selvsagt ikke et nytt fenomen. I Time Ideas 14. februar trekker Eric Pooley fram et eksempel fra den nære historien. Han minner om petroleumsindustriens kampanjer på 1990-tallet, der målet var å så tvil om resultatene fra klimaforskningen. Kampanjene var godt forberedt og basert på erfaringene fra tobakksindustriens systematiske satsning på å skjule sammenhengen mellom røyking og kreft. Disse og andre eksempler minner om hvilke farer som truer når forskningsresultater blir forsøkt manipulert og verdien av ekspertise forsøkes devaluert.

 

I en tid hvor vi opplever sterkere tilbakeslag på vitenskapens vegne enn på lenge, kreves det at akademikere står opp for hverandre, for kolleger i andre land, og for samfunnets utvikling. Derfor tar vitenskapens kvinner og menn over hele verden til gatene i March for Science.

 

Team Stølen&Mo stiller i March for Science 22. april, og håper å se svært mange av våre gode kollegaer og mange studenter som deltakere under arrangementet.

 

March for Science Oslo samarbeider med HiOA og OUS. UiO bør også engasjere seg som institusjon.

 

 

 

Emneord: Rektorvalget 2017 Av rektorkandidat Svein Stølen
Publisert 19. feb. 2017 17:30 - Sist endra 19. feb. 2017 17:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere