Medisinstudenter fra UiO kan studere på Sørlandet fra høsten 2023

Medisinstudenter kan framover ta to år av studiet på Sørlandet. Onsdag ble det klart at Universitetet i Oslo får sin første eksterne campus, ved Sørlandet sykehus.

Et sykehus med mange trær rundt

BLIR UiO CAMPUS SØR: Her på Sørlandet sykehus blir UiO Campus sør lokalisert. Det ble vedtatt av styret for sykehuset i dag. 

Foto: Sørlandet sykehus

I mange år har norske studenter reist til land som Polen og Ungarn for å studere medisin. Nær halvparten av landets nyutdannede leger har sin utdanning fra utlandet. Norge bør utdanne 60 prosent flere leger ved egne universitet, anbefalte Grimstadutvalget for tre år siden.

Nå har UiO og Sørlandet sykehus HF tatt opp hansken. 15. juni vedtok de to en desentralisert utdanning for medisinstudenter i Agder, kalt UiO Campus sør.  På campusen skal det tilbys undervisning i to år av den kliniske delen av studiet, mellder Det medisinske fakultet ved UiO i en pressemelding og på sine nettsider.

Tett og godt samarbeid mellom UiO og sykehuset

– Med denne campusen vil vi kunne tilby medisinstudiet til flere studenter, og de vil møtes av et engasjert, kompetent fagmiljø på Sørlandet sykehus. Vi har hatt et tett og godt samarbeid med sykehuset i denne prosessen, og vil rose dem for arbeidet med å bygge opp et godt studiemiljø for studentene. Rapporten til Grimstadutvalget pekte spesielt på både Agder og Sørlandet sykehus som aktuell for en desentralisert modell, og vi gleder oss til campusen åpner neste år, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

– Jeg er svært fornøyd med at vi nå er i havn med en god avtale om desentral medisinutdanning sammen med Universitetet i Oslo. Vi har hatt et godt samarbeid med fakultetsledelsen. Det har vært en solid innsats med et godt planleggingsarbeid fra representanter fra Sørlandet sykehus, kommunene i Agder og representanter fra UiO. Styret ved Sørlandet sykehus viste i dag sin støtte til satsingen ved enstemmig å slutte opp om avtalen med UiO, sier administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus.

Åpner campusen neste år

Medisinstudentene tar de første årene av studiet i Oslo. Høsten 2023 kommer ti studenter til UiO Campus sør. De skal tilbringe sitt femte studieår der. De påfølgende kullene vil både ha sitt fjerde og femte studieår i Kristiansand, og antallet studenter skal etter planen økes.

Det første kullet starter med undervisning i kvinnesykdommer, fødsel og barnesykdommer. Deretter blir det undervisning i allmennmedisin og samfunnsmedisin med praksis i helsetjenesten og på lokalsykehus i Agder.

– Tett faglig oppfølging på sykehusene i klinisk undervisning vil gi studentene god og pasientnær undervisning. Både fagene, læringsutbyttet og eksamen blir de samme som hos medisinstudentene som har hele sin undervisning på campus Oslo. Noe av den teoretiske undervisningen blir lokal, noe blir digitalt fra Oslo, forteller dekan Ivar P. Gladhaug ved Det medisinske fakultet ved UiO.

Håper på økt rekruttering av leger etter studiet

Studentene vil også nyte godt av kontaktene inn mot Universitetet i Agder (UiA) innen tverrprofesjonell utdanning.

- For oss får utdanningen av leger i Agder stor betydning. Med etableringen av UiO Campus sør kan vi bedre sikre sykehuset og kommunene i Agder de legene regionen har behov for i fremtiden, sier administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus.

 

• Les mer om medisinsstudier i Uniforum: 

Medisindekanen er positiv til 230 nye studieplassar

Medisin på UiO kan få 230 nye studieplassar i 2027

Kunnskapsdepartementet vurderer å øke antall studieplasser i medisin

Ynskjer betre samarbeid mellom universiteta og helseføretaka

Utanlandsk utdanning gir no fordelar i den norske arbeidsmarknaden

Eit universitet midt i Europa

Emneord: Medisin
Publisert 15. juni 2022 11:25 - Sist endra 15. juni 2022 11:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere