Enighet i statsoppgjøret 18 timer på overtid

Både Unio stat, Akademikerne, LO stat ogYS stat har godtatt en ny hovedtariffavtale i staten. Dermed blir det ingen streik i staten. 

Portrett av en kvinne.

GLADE: - Vi er glade for å ha landet en ny avtale, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

Foto: Forskerforbundet

Unio stat kom i dag til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale i staten. Rammen for årets lønnsoppgjør endte på 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent, melder Unio stat i en pressemelding. 

- Vi er glade for å ha landet en ny avtale. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Akademikerne under forhandlingene og meklingen, og gleder oss til å fortsette det samarbeidet ute i virksomhetene, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind, og fortsetter:

- Målet har hele tiden vært å sikre bedre lønnsutvikling for utdanningsgruppene i staten, og en ny avtale er et viktig skritt på veien. Ikke minst vil avtalen sikre Unio større handlefrihet over lønnsmassen til våre medlemmer.

Årets mekling i statsoppgjøret ble en krevende prosess, som til slutt endte med enighet hele 18 timer på overtid av meklingsfristen.

Den økonomiske rammen er på totalt 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent. Overhenget er beregnet til 1,7 prosent, og glidningen til 0,4 prosent. 0,1 prosent er satt av til fellesbestemmelser. Den disponible rammen er på 1,64 prosent, og avsetningene til lokale forhandlinger blir på 2,46 prosent per 1. mai 2022.

- Vi har jobbet hardt for å få oppgjøret i staten over frontfagsrammen, og er glad for dette gjennomslaget, sier Guro Lind. 

- Gjennomslag

Også LO Stat er fornøyd med resultatet av oppgjøret. 

- Vi har fått gjennomslag for våre hovedprioriteringer, og sikret et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike, sier LO Stat-leder Egil André Aas på organisasjonens nettsider.

- Dette har vært en av de tøffeste rundene jeg har vært med på i min tid som tillitsvalgt. I en mekling får man det aldri helt nøyaktig slik man vil, men vi har kommet langt i denne runden og må si oss godt fornøyd med resultatet, sier Aas.

Lønnsløft

Reallønnsøkning til alle, mindre penger til lokale forhandlinger enn de siste årene, en ekstra pott som spesielt treffer kvinnedominerte grupper i staten og et forbedret lønnssystem var det som skulle til for å finne løsningen.

- Et lønnsoppgjør dreier seg ikke bare om størrelsen på lønnspotten, men like mye om hvordan lønnsmidlene fordeles. For oss har årets oppgjør i hovedsak handlet om å at alle våre medlemmer i staten, også våre mange langtidsutdannede, skal ha et lønnsløft. Det handler om å løfte hele laget i ei tid der økende levekostnader preger hverdagen til folk flest. Det mener vi at vi har klart med dette resultatet, sier Aas.

– Veldig glad

Også kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik er fornøyd med avtalen. 

 Jeg er veldig glad for at vi er blitt enige med partene i lønnsoppgjøret i staten, sier han i en melding på nettsidene tl Kommunal- og distriktsdepartementet.

– Brød og melk er like dyrt for en som tjener 350 000 som for en som tjener en million. Derfor er jeg glad for at vi fått på plass en låvtlønnsprofil i avtalen med LO og YS. Dette er ekstra viktig i et år der vi opplever en ekstraordinær prisvekst, sier Gjelsvik.

Med dagens avtale blir det altså ingen streik blant statens 166 000 ansatte.

 

• Les mer om lønnsoppgjøret i staten:

Meklinga i statsoppgjeret held fram tolv timar på overtid

639 UiO-tilsette kan vera i streik på tysdag

Ho kan leia 504 UiO-tilsette i streik frå tysdag

 

Emneord: Arbeidsforhold, Lønnsforhandlinger Av Martin Toft
Publisert 24. mai 2022 18:20 - Sist endra 27. mai 2022 09:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere