Dette er tilfluktsrommene på UiO

UiO har tilfluktsrom til om lag hver fjerde student og ansatt. I dag brukes rommene blant annet som lager og treningssenter, men de skal kunne klargjøres på 72 timer. 

STÅR IKKE TOMME: Flertallet av UiOs tilfluktsrom har en annen bruk i fredstid. Det er det full adgang til, så lenge de kan klargjøres på 72 timer. Bildet viser et tilfluktsrom i kjelleren på Eilert Sundts hus som i dag er i bruk som toalett.

Foto: Helene Lindqvist

Krigen i Ukraina aktualiserer behovet for tilgjengelige tilfluktsrom også i Norge.

På forrige ukes styremøte på NTNU ble mangelen på klare tilfluktsrom trukket fram som en beredskapsutfordring for universitetet, ifølge Universitetsavisa.

Hva er status for tilfluktsrommene på UiO? Og vil studenter og ansatte under 40 kunne få tildelt jodtabletter av universitetet ved behov?

Uniforum har spurt universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Se oversikt over UiOs tilfluktsrom nederst i saken

Tilfluktsrom på UiO
UiO har 24 operative tilfluktsrom. Ved en eventuell beredskapssituasjon skal tilfluktsrommet gjøres i beredskapsmessig stand i løpet av 72 timer, iht. Forskrift om tilfluktsrom. Kilde: UiO.no

Dette sier forskriften:
§1 «Med tilfluktsrom forstås permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger».
UiOs tilfluktsrom regnes som «private tilfluktsrom».
§10 «Eier og bruker av tilfluktsrommet skal holde rommet vedlike og har ansvaret for at det klargjøres til bruk ved beredskap».
§11a) Private tilfluktsrom skal bygges: «ved oppførelse av bygg med mer enn 1000 m​2 bruksareal»
§14 «Private tilfluktsrom skal gi plass for dem som normalt er tilstede på eiendommen.»
§24 «Private tilfluktsrom skal gi en mest mulig balansert beskyttelse mot alle virkninger fra konvensjonelle våpen på en avstand der sidetrykket er 100 kilopascal, og tilsvarende vern mot radioaktivt nedfall og kjemiske stridsmidler».

– Ikke kapasitet til alle

UiO har til sammen 24 operative tilfluktsrom, opplyser universitetsdirektøren og viser til at en oversikt over disse er tilgjengelig på UiOs nettsider.

Rommene er av varierende størrelse, og har plass til alt fra 36 til 1850 personer.

Flertallet av tilfluktsrommene ligger på Blindern og omegn, men det er også plass til rundt 1000 personer i tilfluktsrommene tilknyttet OD-fakultetet på Lovisenberg. Nybygget Domus Juridica og de andre bygningene i sentrum har ikke tilfluktsrom.

Til sammen har UiO ifølge oversikten tilfluktsrom til 8697 personer. Det er dermed bare plass til i overkant av en fjerdedel av UiOs omlag 26 600 studenter og 7000 ansatte (årsverk), skulle behovet dukke opp.

Universitetsdirektøren bekrefter at det ikke er plass til alle, men svarer ikke på Uniforums spørsmål om dette er problematisk.

– Det stemmer at UiO ikke har kapasitet til alle ansatte og studenter i T-rommene. Nye bygg ved UiO følger de kravene og anbefalingene myndighetene til enhver tid stiller til tilfluktsrom, skriver han i en e-post.

– Ifølge oversikten har UiO ingen tilfluktsrom i sentrum. Stemmer dette?

– Ja, det stemmer. I sentrum er det derimot offentlige tilfluktsrom, påpeker Benjaminsen.

Brukerne skal tømme rommene

Overfor NTNU-styret beskrev direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad universitetets tilfluktsrom til å være i en «svært varierende tilstand».

– Noen kan gjøres klar på 72 timers varsel, mens noen brukes i dag som lager, sa Haugstad, ifølge Universitetsavisa.

Også på UiO brukes det store flertallet av tilfluktsrom i dag til andre ting. Ifølge oversikten er det snakk om alt fra lager og arkiv til pub og treningssenter.

Det er det også full adgang til. Ifølge Forskrift om tilfluktsrom kan rommene i fred utnyttes til ethvert formål, forutsatt at rommets beskyttende evne ikke reduseres og at rommet kan klargjøres som tilfluktsrom i løpet av 72 timer.

Slik universitetsdirektøren beskriver det, anses dagens bruk ikke som noen utfordring i så måte.

– Er det realistisk at UiOs tilfluktsrom skal kunne klargjøres på 72 timer? Hvem rydder og klargjør?

– Ja, rommene skal kunne klargjøres på 72 timer. Ansvarsdelingen er slik at i en beredskapssituasjon, skal brukerne tømme rommene innen en andel av disse 72 timene. Deretter klargjør EA dem til operativ bruk, svarer Benjaminsen på e-post.

– Eiendomsavdelingen utfører årlig kontroll og service på alle våre operative T-rom (gjennomføres av vår avtalepartner TP Miljøteknikk AS), og vi har servicerapporter fra flere år tilbake. Alle avvik som oppdages blir lukket fortløpende, opplyser han.

UTENFOR MÅLGRUPPEN: – UiO sin samlede vurdering er at vi ikke går til anskaffelse av jodtabletter nå, opplyser universitetsdirektør Arne Benjaminsen.        (Arkivfoto: Ola Gamst Sæther)

– Går ikke til anskaffelse av jodtabletter

Ifølge Universitetsavisa gjøres det på NTNU «undersøkelser rundt jodtabletter».

Hva gjør UiO her?

– Vil studenter og ansatte under 40 (samt andre grupper som anbefales dette) ved behov få jodtabletter utdelt på UiO? Er dette noe UiO jobber for å få til?

– UiO vil følge rådene fra våre helsemyndigheter, og foreløpig har ikke universiteter en rolle i å distribuere jodtabletter i Norge. UiO sin samlede vurdering er at vi ikke går til anskaffelse av jodtabletter nå, svarer Benjaminsen og presiserer videre:

– Jodtabletter er hovedsakelig beregnet for barn under 18 år, gravide og ammende mot utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen. Helsemyndighetene presiserer at bare i helt spesielle situasjoner med høy eksponering for radioaktivt jod er det aktuelt med tabletter til voksne mellom 18 og 40 år. Videre påpeker de at på grunn av den store geografiske avstanden så er det svært lite sannsynlig at et radioaktivt utslipp i Ukraina vil føre til at det blir nødvendig å ta jodtabletter her i Norge.

Opptatt av at ansatte ivaretas

Hovedverneombud Hege Lynne sier til Uniforum at hun foreløpig ikke er blitt kontaktet av ansatte i spørsmål om tilfluktsrom, jodtabletter eller annen beredskap i forbindelse med krigen.

På grunn av sykdom har vernetjenesten heller ikke fått diskutert spørsmålet om tilfluktsrom selv, opplyser hun.

– UiO har ifølge sin egen oversikt tilfluktsrom til 8697 personer. Dermed er det eksempelvis plass til alle de ansatte, men nesten ingen studenter – eller noen fra begge grupper. Er det problematisk?

– Jeg har ikke oversikt over hva myndighetenes krav her er, og dermed heller ikke over hva som kan forventes. Det er lederlinjen ved UiOs øverste leder som har ansvar for å svare ut myndighetenes krav om dette. Her har hovedverneombudet ingen rolle.

– Hva er du som hovedverneombud opptatt av i sammenheng med krigen?  

– Jeg er opptatt av at ansatte skal ivaretas, og da spesielt ansatte fra de berørte landene Ukraina, Russland og Hviterussland og ansatte som har slektninger i disse landene. Her har jeg ingen rolle selv, men følger med på at lederlinjen ivaretar de ansatte i denne vanskelige situasjonen, sier Lynne.


Dette er tilfluktsrommene på UiO     (Kilde: UiO.no)

Bygning/Beliggenhet/Etasje/Brukes som i dag/Antall plasser:

Domus Medica (GA01),   Gaustad, Underetasje (UE), Studentkjeller/pub500

Domus Theologica (BL29), Blindern, Underetasje, Lager150,

Eilert Sundts hus, blokk A (BL09), Blindern, Kjeller, Arkiv og lager460,

Eilert Sundts hus, blokk A (BL09), Blindern, Kjeller, WC og lager, 213,

Gaustadalléen 30 (GA19), Gaustad, Kjeller (K2), Ikke i bruk193,

Geitmyrsveien 71 (GV02), Lovisenberg, Kjeller (K1), Garderobe36,

Geitmyrsveien 71 (GV02), Lovisenberg, Kjeller (K1 og K2), Garasje (beskyttelsesrom)800,

Geitmyrsveien 71 (GV02), Lovisenberg, Kjeller (K1), Garderobe, 215,

Geologibygningen (BL19), Blindern, Kjeller (K2), Lager, 220,

Geologibygningen (BL19), Blindern, Kjeller (K1), Pub, 45,

Geologibygningen (BL19), Blindern, Kjeller (K1), Lager, 38,

Georg Sverdrups hus (BL27), Blindern, Underetasje, Bokmagasin, 1800,

Harriet Holters hus (BL11), Blindern, Kjeller, Lager130,

Helga Engs hus (BL20), Blindern, Kjeller, En rekke rom med forskjellige funksjoner, 1850,

Henrik Wergelands hus (BL06), Blindern, Kjeller, Lager/verksted, 109,

Idrettsbygningen (BL04), Blindern, Underetasje, Treningssenter, 300,

Kristen Nygaards hus (GA04), Forskningsparken, Første etasje, Garderober og vaskeri (EA), 180,

Kristen Nygaards hus (GA04), Forskningsparken, Første etasje, Dusj og garderober180,

Kristian Ottosens hus (BL02), Blindern, Kjeller, Boklager297,

P. A. Munchs hus (BL07) Blindern, Kjeller, Lager/arkiv287,

Sophus Bugges hus (BL05), Blindern, Kjeller, Lager/verksted, 109,

Vilhelm Bjerknes' hus (BL13), Blindern, Underetasje, Studentpub330,

Vilhelm Bjerknes' hus (BL13), Blindern, Underetasje, Lager275,

ZEB-bygningen (BL21), Blindern, Kjeller (K2), Lager/arkiv/garderobe250,

 

Se også:

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 16. mars 2022 14:38 - Sist endra 16. mars 2022 14:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere