De høye strømprisene rammer i mindre grad Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo har lagt vekt på å redusere risikoen for økte energikostnader. Dette bidrar positivt nå som energiprisene stiger, fastslår eiendomsdirektør John Skogen.

ENERGISPARING MED MÅTE: Energisparing skal ikke gå på bekostning av de som bruker bygningene. Derfor er det viktig at ventilasjon, lys og varme fungerer som det skal i bygningenes åpningstid, poengterer eiendomsdirektør John Skogen. (arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

De høye strømprisene i Sørøst-Norge de siste månedene har ført til høyere priser på UiOs primære energikilder elektrisitet og fjernvarme. Fordelingen mellom de to energikildene er omtrent 50-50 prosent, ifølge energirådgiver i Eiendomsavdelingen John-Are Sørlie. Mens elektrisitet brukes til blant annet belysning, IT-utstyr, brukerutstyr i laboratorier, drift av tekniske anlegg, kjøling og elbillading, brukes fjernvarme til oppvarming av lokaler og vann i de fleste av universitetets bygninger.

– Hva betyr de økte strømprisene for UiO?

– Vi har høyere energikostnader nå enn vi har hatt de siste årene. Det gjelder spesielt prisen på fjernvarme som følger spot-prisen på strøm. Når det gjelder elektrisitet har vi en avtale som sikrer oss stabile og forutsigbare priser, svarer Sørlie.

Det dreier seg om en forvaltningsavtale som UiO inngikk i 2018 med strømleverandøren Ishavskraft. Fjernvarmen er det Fortum Oslo varme som leverer.

Hvor store de samlede energikostnadene vil bli i 2021, er det ifølge Sørlie for tidlig å si noe om, men han frykter ikke store budsjettoverskridelser.

– Strømprisene våre har vært stabile og under spotprisen hele 2021 så langt, opplyser han. 

Og skulle det vise seg at strømprisene fortsetter å holde seg på et høyt nivå, håper han at dette på sikt vil oppveies av UiOs energibesparende tiltak.

– Vi arbeider kontinuerlig for å redusere energiforbruket på universitetet. I perioden 2016-2021 er det oppnådd en total reduksjon i energiforbruket på ca. 25 prosent, forteller Sørlie.

Målet er 40 prosent redusert energibruk

– Universitetet i Oslo har vektlagt å redusere risiko og skape høy forutsigbarhet for energikostnader knyttet til forvaltning og kjøp av kraft. Dette bidrar positivt nå som energiprisene øker, bekrefter direktør i Eiendomsavdelingen John Skogen. 

– Allerede i 2015 implementerte vi energiledelse i organisasjonen med en målsetting om å arbeide systematisk med optimalisering av energiforbruk i bygninger og tekniske anlegg. I Klima- og miljøstrategi for UiOs eiendomsvirksomhet som ble presentert i 2017, fastsatte vi målsetninger for reduksjon av energiforbruket fra basisåret 2016 med 15 prosent innen 2020, 25 prosent innen 2027 og 40 prosent innen 2040. Her er vi i rute og vel så det, konstaterer eiendomsdirektøren.

– Vi vil fortsette arbeidet med kontinuerlig forbedring og energiledelse for å redusere energiforbruket. Energiøkonomisk drift som ikke går på bekostning av de som bruker bygningene, er god drift, poengterer han.

– Energisparing skal ikke gå på bekostning av de som bruker bygningene. Derfor er det viktig at ventilasjon, lys og varme fungerer som det skal i bygningenes åpningstid, legger han til.

Skogen trekker spesielt fram et energibesparende tiltak som har fått navnet Fang energityven.

– Høsten 2021 har vi på nytt gjennomført Fang energityven på Øvre Blindern. Dette er et arbeid hvor driftspersonale befarer bygningene på nattestid for å avdekke feil og mangler og vurdere hvorvidt anlegg trenger å være slått på om natten, men dette er tiltak vi gjennomfører også når energiprisene er på et mer normalt nivå, presiserer han.

 

 

Emneord: energisparing, Energi Av Grethe Tidemann
Publisert 6. des. 2021 22:21 - Sist endra 6. des. 2021 22:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere