Regjeringen vil gi mer penger til Livsvitenskapsbygningen og Vikingtidsmuseet 

Regjeringen øker kostnadsrammen til Livsvitskapsbygningen for å gi plass til Oslo Universitetssykehus i sitt forslag til nytt statsbudsjett. Også Vikingtidsmuseet får mer penger. 

Finansminister Jan Tore Sanner på vei inn på Stortinget med nytt statsbudsjett i hånden

HOLDER TRYKKET OPPE I DE STORE BYGGEPROSJEKTENE VED UNIVERSITETENE: Finansminister Jan Tore Sanner på vei inn på Stortinget med et nytt statsbudsjett.

Regjeringen legger i dag fram sitt forslag til nytt statsbudsjett for 2022.

– Vi trenger mer forsking, utdanning og innovasjon knyttet til dei store spørsmålene om helse, klima og hva vi skal leve av i årene framover. Samtidig skal vi ta vare på uerstattelige kulturminner. Dette krever moderne bygninger og utstyr tilpasset nye måter å samarbeide på. Derfor holder vi trykket oppe i store og viktige byggeprosjekt ved universitetene og foreslår å bruke nærmere 2,5 milliarder kroner på dette neste år, uttaler forskings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Mer penger til Livsvitenskapsbygningen

De største byggeprosjektet ved norske universiteteter de kommende årene er den nye Livsvitenskapsbygningen i Gaustadbekkdalen.

I 2022-budsjettet foreslår regjeringen å bruke 948 millionar kroner til videre arbeid med prosjektet. Den foreslår en kostnadsramme for byggeprosjektet på 11974 millioner kroner. Dette samsvarer med anbefalingen fra Dovre Group, som har kvalitetssikret prosjektet. I tillegg blir kostnadsrammen for UiOs utstyr økt til 1198 millioner kroner.

– Hovedårsaken til at vi har utvidet kostnadsrammen, er at det er bestemt at Oslo universitetssykehus også skal inn i Livsvitskapsbygningen. Det er også utarbeidet nye utrekninger som tar høyde for økte  kostnader på grunn av blant annet krevende grunnforhold, forklarer Asheim i pressemeldingen.

Det nye livsvitskapsbygningen vil bli på totalt 97.000 kvadratmeter. Det er rundt 12.000 kvadratmeter mer enn det var lagt opp til da det kun var UiO som skulle holde til i bygningen.

378 millioner kroner til Vikingtidsmuseet

Det nye vikingtidsmuseet på Bygdøy blir tre ganger større enn bygningen som står der i dag, og skal etter planen stå ferdig i 2025.

– Vi må sikre at skattene frå vikingtida blir tilgjengelige for generasjonene som kommer. Derfor må vi rehabilitere og bygge nytt på Bygdøy. Arbeidet med det nye vikingtidsmuseet er allerede godt i gang og vi foreslår å bruke 378 millioner på dette prosjektet neste år, sier Asheim i pressemeldingen.

Prosjektet har en total kostnadsramme på cirka 2,5 milliarder kroner inkludert utstyr.

Regjeringen gir også klarsignal for å starte byggingen av Blått bygg i Bodø og Ocean Space Centre i Trondheim. Den vil dessuten gi campussamlingen ved NTNU mer penger for å sikre framdrift.

Gir klarsignal til Blått bygg

Regjeringen foreslår en startbevilgning på 10 millioner kroner til Blått bygg på Nord Universitet, samt 10 millioner kroner til utstyr. Dette betyr at universitetet vil få et nybygg for Fakultet for biovitskap og akvakultur, og at de eksisterande lokalene for Fakultet for sykepleie- og helsevitskapen blir bygget om.

– Aldri før har flere studenter hatt Nord universitet som sitt førstevalg. I årene som kommer er det rett og slett ikke plass til alle. Med disse pengene kan Blått bygg stå klart i 2025. Det er viktig for universitetet og for studentene, men også for hele regionen. Nå setter vi Nord universitet i enda bedre stand til å ivareta samfunnsmandatet sitt innen fagområdene hav og helse, seier Asheim i pressemeldingen.

Prosjektet har en total kostnadsramme på omtrent 695 millionar kroner.

Byggestart for Ocean Space Centre

Regjeringen foreslår oppstart for byggeprosjekt og utstyr for Ocean Space Centre med kostnadsramme på 4302 og 4312 millioner kroner. NTNU vil bli den største brukeren av anlegget.

Regjeringen viderefører forprosjektet med å samle campus på NTNU, og foreslår å bruke 365 millioner kroner til dette prosjektet i 2022. Dette er en vesentlig  økning fra 2021. Forprosjektet skal etter planen avsluttes i 2023.

Publisert 12. okt. 2021 10:57 - Sist endra 12. okt. 2021 12:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere