Studentene ber en ny regjering øke studiestøtten og bygge flere studentboliger

– Den nye regjeringen er nødt til å satse på kunnskap, hvis vi skal lykkes i omstillingen til et kunnskapssamfunn, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund. NSO har ti krav til en rød-grønn regjering. 

Portrett av en kvinne som stå foran en rød vegg

UVITENHET: – Utdanning koster, men uvitenhet koster mer, sier Tuva Todnem Lund, leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) (Arkivfoto)

Foto: Skjalg Bøhmer Vold /NSO

Når Jonas Gahr Støre skal samle partiene rundt forhandlingsbordet mener Norsk studentorganisasjon  (NSO) at høyere utdanning bør være høyt prioritert. NSO  har ti klare krav til regjeringsforhandlingene. 

Studentenes ti krav

Like muligheter til utdanning

 • Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G). 
 • Det skal prioriteres tilskudd til bygging og oppgradering av grønne studentboliger i regi av samskipnadene, med et mål om en nasjonal dekningsgrad på minimum 20 prosent. Staten må finansiere 49 prosent av byggekostnadene. 
 • Studenters psykiske helse må styrkes og det må satses på forebyggende tiltak. Vi ønsker en stortingsmelding om studenthelse, med formål om å finne effektive tiltak for å bedre studentens psykiske helse. 
 • Det skal legges til rette for å ha barn som student og studiestøtten for studenter med barn skal økes til 2.5G over 12 måneder 
 • Forventer at reversering av konverteringsordningen slik at minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng.
 • Studenter som mister inntektsgivende arbeide må ha samme rettigheter som andre arbeidstakere som mister jobben. 
 • Høy kvalitet i utdanning og forskning.
 • Alle studenter skal ha tilbud om praksis av god kvalitet i sin utdanning
 • Alle studenter skal ha tilgang på faglig mentor.

Et bærekraftig akademia

 • Akademia skal ha netto nullutslipp innen 2030.
 • Utdanningsbistand skal brukes som et virkemiddel for å sette et større fokus på høyere utdanning globalt, og bidra til å skape utvikling i og tette relasjoner med det globale sør. (Kilde: NSO)

– Den nye regjeringen er nødt til å satse på kunnskap, hvis vi skal lykkes i omstillingen til et kunnskapssamfunn. Å satse på kunnskap er å satse på framtiden, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund i en pressemelding

NSO forventer at det satses på studentøkonomi og kvalitet i høyere utdanning i årene som kommer. Studentene krever at studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Samtidig ber de om at tilskudd til bygging og oppgradering av grønne studentboliger i regi av studentsamskipnadane skal prioriteres. 

De ber også om at det blir presentert en stortingsmelding om studenthelse. Og NSO ber også om bedre økonomisk støtte for studenter med barn. De krever også at akademia skal ha netto nullutslipp innen 2030. Dessuten vil de at utdanningsbistand skal brukes til å bidra til å  skape utvikling i og tette relasjoner med det globale sør, går det frem av pressemeldingen.

– Vi ønsker Jonas Gahr Støre lykke til med regjeringsforhandlingene og arbeidet med ny regjering! Vi studenter forventer å se at den nye regjeringen satser på kunnskap gjennom høyere utdanning i den neste stortingsperioden. Utdanning koster, men uvitenhet koster mer, sier Lund. 

 

Publisert 14. sep. 2021 13:58 - Sist endra 17. sep. 2021 13:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere