Forskerforbundets advokat: Avskjedigelsen av Eikrem må kjennes ugyldig

Øyvind Eikrem ble besluttet avskjediget 22. juni. I et klageskriv går advokaten i kraftig imøtegåelse av avskjedigelsesgrunnlaget. Samtidig ber hovedpersonen om å få forklare seg for NTNUs styre.

Skjermdump av avisartikler om Eikrem-saken

TREDJE ÅRET: Eikrem-saken på tredje året. Avskjedigelsessaken mot ham ventes å få en endelig avslutning i høst.   Skjermdump/Montasje

Foto: Illustrasjonsfoto fra Universitetsavisa

Den 10. juni meldte Universitetsavisa at NTNU hadde besluttet å gå til avskjedigelse av førsteamanuensen ved Institutt for sosialt arbeid. Bakgrunnen er den langvarige konflikten ved instituttet, samt Eikrems involvering av en Facebook-side som spredte rasistisk innhold, slik filter Nyheter meldte i fjor, skriver Universitetsavisa.

I innstillingen til oppsigelse ble det anført at Eikrem skal ha opptrådt utilbørlig overfor kolleger. Dessuten har Eikrem sagt klart og tydelig at han ikke har tillit til ledelsens representanter, det har gjort at man ikke har fått i stand et konstruktivt samarbeid. Det hevdes også at han har opptrådt illojalt.

NTNU mente også at Øyvind Eikrem opptrer på en måte som skader studentenes læringsmiljø. Disse forholdene tatt i betraktning, er avskjedigelse etter arbeidsgivers oppfatning en passende reaksjon.

- Skjerpet beviskrav

Ansettelsesutvalget ved SU-fakultetet konkluderte med at Eikrem har brutt to av de fire punktene innstillingen skisserte.

Altså at han «grovt har krenket sine tjenesteplikter» og «ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten».

Universitetsavisa har lest klagen der advokat Christoffer Hjelde i Forskerforbundet går i rette med samtlige punkter i avskjedigelsen. Et sentralt moment er påstanden om at Eikrem sto bak Facebook-kontoen hvor rasistisk innhold ble fremmet. Selv benekter han å ha foretatt seg noe av rasistisk karakter der.

NTNU anfører at det er «overveiende sannsynlig» at Eikrem disponerte kontoen som omtalt av Filter Nyheter. Begrepet «overveiende sannsynlig» skal her forstås at det er mer sannsynlig at Eikrem disponerte kontoen enn at han ikke gjorde det, anfører advokaten.

Men i en sak som handler om avskjedigelse holder ikke dette, argumenterer Forskerforbundets advokat: Forhøyet beviskrav må til. Dermed mener man ansettelsesutvalget har lagt feil beviskrav til grunn.

«Grovt krenket sine tjenesteplikter»

Det andre punktet i avskjedigelsesgrunnlaget er at Eikrem skal ha grovt krenket sine tjenesteplikter. To momenter anføres her: At han peker på kolleger han mener kan ha stått bak tyveri av hans PC-er, det andre en epost han sendte til studentrepresentanter i forbindelse med et møte. Også dette imøtegås punkt for punkt. Eikrem benekter at han har beskyldt noen for å ha stjålet noe, men har orientert om en mistanke. Eposten mener advokaten Eikrem hadde godt saklig grunnlag for å sende.

Inhabil rådgiver

Advokaten viser også til at det er framsatt en inhabilitetsinnsigelse mot en navngitt rådgiver under henvisning til at vedkommende er direkte implisert i saken. Man ba om at rådgiveren skulle fratre den videre behandlingen av saken i det elektroniske møtet.

Denne rådgiveren har vært saksbehandler på Eikrems personalsak. Hjelde skriver videre at Eikrem har blitt beskyldt for å «gang på gang gitt uttrykk for at han ikke har tillit til ansatte som utøver arbeidsgiverfunksjoner overfor ham eller som har fått i oppdrag av arbeidsgiver å utrede spørsmål som involverer ham.»

Rådgiveren ga beskjed om at han ikke kom til å delta i delta i ansettelsesutvalgets drøftinger og vedtak. Han så seg ikke som inhabil til å bistå arbeidsgiver i saken som lederstøtte. Det er derfor etter advokatens vurdering uklart om rådgiveren har fratrådt eller ikke.

Universitetsavisa har henvendt seg til rådgiveren for kommentar, men ikke fått svar.

Avslutningsvis ber Forskerforbundets advokat på vegne av Eikrem om å la han få møte for NTNU-styret når avskjedigelsessaken kommer til behandling der. HR/HMS-sjef Arne Kristian Hestnes uttalte tidligere til Adresseavisen at den ventes å komme til behandling der i oktobermøtet.

Universitetsavisa har bedt Hestnes, samt fungerende organisasjonsdirektør Roar Tobro, om kommentar. Dekan ved SU-fakultetet, Tine Arntzen Hestbek svarer dette på vegne av NTNU-ledelsen:

- Klagen er mottatt og skal behandles i AU ved SU tidlig i høst. Jeg har ingen øvrige kommentarer.

Emneord: Arbeidsforhold, Arbeidsmiljø Av Tore Oksholen /Universitetsavisa
Publisert 5. aug. 2021 11:14 - Sist endra 5. aug. 2021 11:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere