Styrevalget på UiO: – Bedre med valgmøte under enn før valget.

Valgmøtet som universitetet arrangerte 2. juni, ligger nå på UiOs nettside. – At møtet ble arrangert under og ikke etter valget, er i  tråd med mine anbefalinger, sier kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné. 

Flere personer rigger i gang en direktesendt debatt over nett i Realfagsbiblioteket

KUN 212 PERSONER KLIKKET SEG INN PÅ VALGMØTET: – 212 personer er relativt bra til å være en digital sending i dette formatet, og så tror vi jo at noen vil sendingen i etterkant, kommenterer kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné.

Foto: Ola Gamst Sæther

31. mai startet valget av nye representanter til universitetsstyret. 2.juni arrangerte universitetet et møte hvor kandidatene fikk presentere seg og svare på spørsmål fra velgerne.

Berit Kolberg Rossiné er den som har hatt ansvaret for kommunikasjon og arrangementer i forbindelse med styrevalget.

212 personer fuglte hele eller deler av det digitale møtet, kan hun fortelle.

– Det er relativt bra til å være en digital sending i dette formatet, og så tror vi jo at noen vil se den i etterkant, kommenterer hun.

Se valgsendingen her 

Velgere som ikke hadde anledning til å følge sendingen 2. juni kan nå se sendingen på nettet. Planene om å tekste sendingen har universitetet imidlertid skrinlagt.

– Det fikk vi ikke til. Autotekstfunksjonen som vi planla å bruke, fungerer ikke godt nok, forklarer kommunikasjonsdirektøren.

Hun vedgår at dette er et tilbakevendende problem i forbindelse med videopptak.

– Vi må per nå gjøre det manuelt, og vi ville ikke blitt ferdige før valget var over. Det beklager vi, men vi håper Uniforums brede dekning fra møtet også gir god informasjon til velgerne, legger hun til.

Universitetsstyret

Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder (rektor), to fast vitenskapelige tilsatte, en midlertidig vitenskapelig tilsatt (velges årlig), en teknisk-administrativ tilsatt, to studenter (velges årlig) og fire eksterne medlemmer (oppnevnes av Kunnskapsdepartementet).

I år er det valg til alle stillingskategorier.

Dette er kandidatene til styrevalget 2021

Ansatte som har stemmerett, og har et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden, kan stille til valg.

Stemmerett har ansatte som er fastlønte i minst en halv stilling eller har en professor II-stilling.

Valget foregår elektronisk fra 31. mai til 7. juni.

Nøye planlagt tidspunkt

– Valget startet 31. mai. Hadde det ikke vært mer naturlig å arrangere et møte rett før valget i stedet for under valget?

– Det er ikke så lenge siden kandidatene ble klare. Vi har valgt dette tidspunktet fordi vi har ønsket å smi mens oppmerksomheten om og interessen for valget er størst, svarer Kolberg Rossiné.

Hun håper at kandidatenes egen aktivitet, Uniforums dekning, valgmøtet og kommunikasjonstiltakene vil være med på å øke både engasjementet og antall stemmer.

– Det er viktig for universitetsdemokratiet, sier hun og minner om at velgere som allerede har stemt, har mulighet til å endre sin stemme helt fram til valget avsluttes 7. juni.

Les mer om møtet i Uniforum: 

Jan Helge Solbakk vil ha intellektuell trakassering på dagsordenen på UiO

Slik vil de teknisk-administrative styrekandidatene løse byråkratiproblemet

Forskjellene mellom de midlertidig vitenskapelig kandidatene handler ikke om arbeidsvilkår
 

Emneord: Universitetsstyrevalget 2021 Av Grethe Tidemann
Publisert 3. juni 2021 16:29 - Sist endra 5. juni 2021 21:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere