Eikrem-saken: Hevder han ikke har mottatt advarsel i forkant av varselet om avskjedigelse

- Ingen formelle krav om advarsel i loven, sier partner Karl Bjørnar Olsen i advokatfirmaet Bjerkan Stav, men påpeker samtidig at det er forskjell på lovtekst og praksis.

Portrett av en mann ute

VIL KJEMPE: Øyvind Eikrem har varslet at han vil kjempe til siste slutt for å få beholde jobben ved NTNU.

Foto: Espen Halvorsen Bjørgan /Universitetsavisa

Til Universitetsavisa sier Øyvind Eikrem at han ikke har mottatt noen advarsler om de forholdene NTNU nå legger til grunn for å avskjedige ham.

Partner Karl Bjørnar Olsen i advokatfirmaet Bjerkan Stav sier på generelt grunnlag at spørsmålet om advarsler ikke er noe som er regulert i loven, men at det varierer fra sak til sak hvorvidt det er vanlig praksis å gi en advarsel i forkant av en eventuell oppsigelse eller avskjed.

- Hvis du for eksempel blir tatt for underslag får du ikke en advarsel før du får fyken. Men når det er snakk om hendelser over tid, kan det dukke opp et spørsmål om hvorfor arbeidsgiver ikke har tatt opp problemet tidligere. Spesielt hvis de drar opp gamle ting de mener er kritikkverdige, sier han til Universitetsavisa.

- Ingen formelle krav

Olsen er leder for Bjerkan Stav sin faggruppe innen arbeidsrett. Han forteller at det finnes eksempler på saker hvor avskjedigelser har blitt underkjent av retten på grunn av manglende advarsler i forkant.

- Men det er ingen formelle krav til hva en advarsel skal være. Normalt tenker en på et skriftstykke hvor arbeidsgiver gir uttrykk for hva de er misfornøyd med og advarer om at du kan bli sagt opp hvis det gjentar seg. Men det er ikke definert sånn, sier Olsen.

- Et møte hvor forholdene tas opp, kan telle som en advarsel. Poenget er at arbeidsgiver gir uttrykk for kraftig misnøye og gir den det gjelder mulighet til å forbedre seg.

Eikrem selv fastholder at han ikke har fått noen advarsler, ei heller i form av møter hvor de forholdene han nå ønskes avskjediget for har vært tema.

- I løpet av mine 21 år i sektoren har jeg aldri mottatt noen form for advarsel som går på det kollegiale. Dersom NTNU mener noe annet, kunne jeg tenkt meg å se de møtereferatene, sier han til Universitetsavisa.

Dekan Tine Arntzen Hestbek har så langt ikke svart på Universitetsavisas henvendelser.

Vil anke

Avgjørelsen om å eventuelt avskjedige Eikrem skal tas av ansettelsesrådet ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap torsdag. neste uke. En avskjedigelse er den kraftigste reaksjonen arbeidsgiver kan gi, og Eikrem vil bli den første NTNU-eren som er avskjediget dersom NTNU får sin vilje.

Men skulle ansettelsesrådet stemme for avskjedigelse er det ingenting som tyder på at Eikrem gir seg der. Han har varslet at han vil anke saken, ta den til NTNU-styret, og også gå rettens vei om så nødvendig.

- Jeg kommer til å slåss for jobben min, hele veien, sa Eikrem da avskjedigelsen ble kjent.

Etter det Universitetsavisa erfarer, anfører NTNU at Eikrem har opptrådt utilbørlig overfor kolleger, samt at han klart og tydelig har uttrykt manglende tillit til ledelsens representanter, noe som har gjort at man ikke har fått i stand et konstruktivt samarbeid. Det hevdes også at han har opptrådt illojalt og opptrådt på en måte som skader studentenes læringsmiljø.

Eikrem på sin side avviser dette kategorisk og mener det hele dreier som en hevnaksjon etter at han uttalte seg til avisen Resett for tre år siden.

Emneord: Arbeidsforhold, Personalbehandling/politikk, Arbeidsmiljø Av Espen Halvorsen Bjørgan /Universitetsavisa
Publisert 11. juni 2021 15:23 - Sist endra 11. juni 2021 15:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere