Disse seks kandidatene er godkjent til UiO-styrevalget

Tre kvinner og tre menn konkurrerer om å representere de faste, vitenskapelige ansatte i universitetsstyret. For de to andre kategoriene er forslagsfristen forlenget.

Foto: Anders Lien/UiO

UiOs sentrale valgstyre har i dag godkjent seks kandidater til valget på representanter for de faste, vitenskapelige ansatte i universitetsstyret.

Det skal det velges to representanter for denne gruppen. Én kvinne og én mann. Med tre kvinner og tre menn, stiller det nok kandidater av begge kjønn til at det blir et reelt valg på begge styreplassene og varaplassene.

Valg til UiOs styre 2021–2025

Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder (rektor), to fast vitenskapelig ansatte, én midlertidig vitenskapelig ansatt (velges årlig), én teknisk-administrativ ansatt, to studenter (velges årlig) og fire eksterne medlemmer (oppnevnes av Kunnskapsdepartementet).
I år er det valg på alle stillingskategorier
Valgbar er ansatte som har stemmerett og har et ansettelsesforhold som dekker hele valgperioden. Stemmerett har fastlønnede ansatte i minst halv stilling ved de enhetene som gjennomfører valg, samt professorer II. 
Valget pågår elektronisk fra 31. mai til 7. juni.

Forlenget forslagsfrist

For kategoriene teknisk-administrative ansatte og midlertidige, vitenskapelige ansatte, er forslagsfristen forlenget til 8. mai klokka 09:00, opplyser valgsekretariatet.

For kategorien midlertidige, vitenskapelig ansatte er forslagsfristen forlenget på grunn av for få kandidater.

For kategorien teknisk-administrative ansatte er forslagsfristen forlenget for å oppnå kravet til kjønnsbalanse i styrer og råd.

Disse seks kandidatene er godkjent av UiOs valgstyre i dag:

Professor Jan Helge Solbakk
Senter for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet
Forslagsstillere: Knut W. Ruyter, Morten Magelssen, Reidar Pedersen, Ragnhild Hellesø, Erik Stänicke, Arne Johan Vetlesen og Tone L. Wærstad

Professor Finn-Eirik Johansen, 
Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Forslagsstillere: Marianne Fyhn, Dag O. Hessen, Kristian Gundersen, Unni Olsbye, Ludvig Sollid, Ole A. Andreassen, Joel Glover, Petter Bae Brandtzæg og Karen O’Brien.

Førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum,
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Det humanistiske fakultet
Forslagsstillere: Sverre Stausland Johnsen, Ragnhild Eskeland, Marte Blikstad-Balas, Aike Peter Rots, Katerini Storeng, Alexander Refsum Jensenius, Heidi Østbø Haugen, Maja Janmyr, Imac Maria Zambrana, Hilde Kanli Galtung, Are Skeie Hermansen, Franziska Köder, Gry Oftedal, Kate Vivi Rasch, Jørgen Bølstad, Øystein Linnebo og Hilde Reinertsen.

Professor Mariel Cristina Støen,
Senter for utvikling og miljø
Forslagsstillere: Helene Aarseth, Anne Birgitte Rønning, Inger Skjelsbæk, Sidsel Roalkvam, Benedicte Bull, Gro Birgit Ween, Ragnhild Hennum, Malcolm Langford, Inga Bostad, Kari Nyheim Solbrække, Hilde Bondevik, Arnfinn Midtbøen, Jon Haarberg, Anne Eriksen, Dan Banik, Tanja Winther, Nina Witoszek, Kenneth Bo Nielsen, Ingerid Straume, Karen Lykke Syse, Arve Hansen og Jason Miklian.

Professor Helge Jordheim,
Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet
Forslagsstillere:  Jacob Høigilt, Ola Mestad, Sofie Høgestøl, Anders Malthe-Sørenssen, Gunnveig Grødeland, Marianne Kartzow, Hilde Irene Nebb, Thomas Hylland Eriksen, Tore Rem, Carl Henrik Gørbitz, Cathrine Holst, Terje Stordalen, Ola Erstad, Inga Bostad og Einar Lie.

Førsteamanuensis Helene Nissen-Lie,
Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Forslagsstillere: Ole Andre Solbakken, Sverre Urnes Johnson, Erkki Heinonen, Espen Røysamb, Hanne Strømme, Tine Jensen, Margrethe Seeger Halvorsen, Guro Øiestad, Tori Mauseth, Hanne Oddli, Line Indrevoll Stänicke, Annika Maria D Melinder, Marit Råbu, Krister Fjermestad, Erik Stänicke, Francisco Pons, Bjørn Lau, Rune Flaaten Bjørk, Ida S. Bernhardt, Anne-Kari Torgalsbøen, Christian Krog Tamnes, Cato Grønnerød, Eivor Fredriksen, Merete Glenne Øie, Mona Bekkhus, Eivind Ystrøm, Evalill Bølstad Karevold, Kristin Gustavson, Julien Mayor, Bente Træen, Egil Nygaard, Silje Endresen Reme og Olav Vassend.

 

Saken er oppdatert 6. mai og 7. mai med valgsekretariatets endringer i enkelte av listene over forslagsstillere

Emneord: Universitetsstyrevalget 2021 Av Helene Lindqvist
Publisert 5. mai 2021 15:22 - Sist endra 7. juni 2021 13:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere