Programmene med UiOs mest fornøyde studenter

Bachelorprogrammet "Klart språk" og masterprogrammet "Astronomi" har UiOs mest fornøyde studenter.

POPULÆR FORELESER: ꟷ Dette var en svært gledelig nyhet å våkne opp til, sier lederen for bachelorprogrammet Klart språk professor Johan Tønnesson. Foto: Ola Sæther (arkivfoto)

Da resultatene av den nasjonale undersøkelsen Studiebarometeret ble presentert 11. februar, karakteriserte Norsk studentorganisasjon tallene som nedslående. Over 70 prosent av studentene som hadde svart på undersøkelsen, oppgav at de lærte mindre på grunn av koronapandemien.

Men tallene varierte. Khrono presenterte samme dag en oversikt over de mest fornøyde og de mest misfornøyde studentene i undersøkelsen.

På spørsmålet  "Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på" får kun 16 av over 1700 studieprogrammer høyeste skår, på en skala fra 1 til 5 fra samtlige studenter som har svart på undersøkelsen.

Blant programmene med høyest skår er to studieprogrammer ved Universitetet i Oslo, bachelorprogrammet "Klart språk" og masterprogrammet "Astronomi".

Engasjerte studenter

ꟷ Dette var en svært gledelig nyhet å våkne opp til, sier lederen for bachelorprogrammet Klart språk Johan Tønnesson, professor i retorikk og språklig kommunikasjon på Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Klart språk tok opp sine første studenter høsten 2019.

Hva skyldes det at dere til tross for kort fartstid og koronaepidemien, har så fornøyde studenter?

ꟷ Jeg tror det handler mye om at vi jobber med temaer som er så tett knyttet opp mot dagsaktuelle hendelser. Studentene våre er svært samfunnsengasjerte, og vi arbeider med temaer som studentene opplever som aktuelle og nære, svarer Tønnesson.

Dagsaktuelle temaer

Blant temaene studentene har jobbet med, står NAV-skandalen og koronaepidemien i en særstilling, mener han.

ꟷ Trygdeskandalen viste hvor store konsekvenser det kan få når offentlig språk er uklart og komplisert, og alle skjønner hvor viktig det er at assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad snakker klart og forståelig, påpeker han.

Tønnesson forteller at programmet nylig har hatt besøk av kommunikasjonsrådgiver Morten Nilsen fra Sarpsborg kommune som fortalte om hvordan kommunen jobber med å få et klart språk og en god dialog med innbyggerne.

ꟷ Jeg savner selvfølgelig å møte studentene fysisk, og jeg har engstet meg en del i det siste for at jeg ikke klarer å ta godt nok vare på studentene i denne situasjonen. Det er derfor fantastisk morsomt å få høre at studentene våre er så fornøyde, sier han.

Vi blir sett og ivaretatt

Joachim Tallaksen som er student på Klart språk-programmet, gir Johan Tønnesson mye av æren for at studentene er fornøyde.

Tallaksen forteller om en foreleser som er svært flink til å følge opp studentene sine.

ꟷ Vi føler oss sett og ivaretatt, sier han.

Tallaksen berømmer også Tønnessons evne til å trekke inn dagsferske temaer i  undervisningen.

At studiet munner ut i et praksisopphold, tror Tallaksen bidrar til at studentene opplever studiet som ekstra relevant og aktuelt.

ꟷ Vi omtales ikke som studenter, men som klarspråkmedarbeidere. Helt fra første dag er målsettingen at vi skal ut for å bruke kunnskapene i praksis, poengterer han.

Les mer om programmet Klart språk i uniforum:  * Donald Trump er ikke kandidat til klarspråkprisen

ASTRONOMISTUDENTER I ÆRVERDIG BYGNING: Institutt for teoretisk astrofysikk holder til i Svein Rosselands hus. Bygningen som stod ferdig i 1934, er en av de eldste på Blindern, og ble finansiert med penger fra Rockefeller Foundation. Bygningen er kjent blant annet for sin flotte lesesal. Foto: Hanne Utigard (arkivfoto)

Integrerer studentene i forskningsmiljøet

Øystein Elgarøy er leder for masterprogrammet Astronomi på Institutt for teoretisk astrofysikk.

Ni av til sammen tjue masterstudenter på programmet har svart på undersøkelsen, og samtlige av disse oppgir at de er svært fornøyde med studiet sitt.

ꟷ Det er interessant at de er så fornøyde i år til tross for koronarestriksjonene, kommenterer Elgarøy.

Han tror at litt av årsaken til den høye skåren er at instituttet har fordel av å være et lite institutt med god oversikt over studentene.

ꟷ Vi er flinke til å følge opp studentene, og vi er flinke til å integrere studentene i forskningsmiljøet, sier han og forteller at det er vanlig at masterstudenter er med på møter i forskningsgruppene.

Engasjerte studenter

Elgarøy trekker også fram et godt studentmiljø og et aktivt studentutvalg.

ꟷ Jeg vet at studentutvalget blant annet har arrangert sosiale sammenkomster på zoom, og studentene som begynte i høst rakk heldigvis å bli kjent med hverandre før vi igjen måtte gå tilbake til digital undervisning.

 ꟷ Og så har det sikkert også litt å si at dette er studenter som er svært engasjert i faget sitt, legger han til.

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 12. feb. 2021 06:00 - Sist endra 12. feb. 2021 10:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere