Universitetsstyret krever mer forutsigbar permisjonspraksis

Et samstemt universitetsstyre ber om felles vurderingskriterier for midlertidig vitenskapelig tilsatte som tar ut foreldrepermisjon.

Kristian Bjørkdahl vil at alle midlertidig ansatte forskere skal få forlenget ansettelsen tilsvarende tiden de har vært borte, hvis de tar ut foreldrepermisjon.

Foto: Ola Sæther

Diskusjonen på dagens styremøte om felles eller lokalt bestemt permisjonspraksis resulterte i et kompromissvedtak. Styret ber om et sett felles vurderingskriterier, men ikke automatisk forlengelse etter foreldrepermisjon, for midlertidig tilsatte forskere: 

"Universitetsstyret ber universitetsdirektøren legge frem policy og felles vurderingskriterier for behandling av forlengelser i forbindelse med uttak av foreldrepermisjoner for midlertidig ansatte forskere." 

Saken til nå:

Praksis ved foreldrepermisjon for midlertidig tilsatte har til nå vært lokalt styrt.

Dette har skapt misnøye på Det matematisk- og naturvitenskapelige fakultet, og Det medisinske fakultet, hvor man har hatt en praksis om å ikke gi forlengelse, eller gi en avkortet forlengelse etter foreldrepermisjon.

Begrunnelsen er at prosjektene de er ansatt på er eksternt finansiert, og ikke kan forlenges utover de satte tidsrammene.

Tidligere representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte, Ingrid Lossius Falkum løftet problemstillingen i universitetsstyremøtet i mai.

Hun foreslo et felles regelverk som sikret alle midlertidige vitenskapelige ansatte forlengelse ved foreldrepermisjon.

Krever lik rett til forlengelse

Ny representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte, Kristian Bjørkdahl har tidligere i uken uttalt til Uniforum at han ikke var fornøyd med dagens praksis. På møtet argumenterte han for at alle i midlertidige forskerstillinger burde ha rett på hele permisjonstiden i forlengelse.

– Jeg syns det er åpenbart at vi burde ha de samme reglene over hele linja. Det skal være likt, og vi skal gi forlengelse, sa han.

Han påpekte også at han vil ha en annen framdrift enn vi har sett til nå, hvis ledelsen skal beholde sin troverdighet når de sier at de tar utfordringen med midlertidighet på alvor.

Bjørkdahl syns ikke økonomiske argumentene fra rektor Svein Stølen, eller universitetsdirektør Arne Benjaminsen var grunn nok å tillate enheter å ikke gi forlengelser.

– Det kan hende at felles retningslinjer har en kostnad, men det syns jeg vi må bære, sa han.

Sammenliknet UiO med Telenor

Ekstern representant Idar Kreutzer fra Finans Norge, trakk i flere innlegg veksler på sin erfaring i det private næringsliv. 

– Å ha ulik praksis innad i Telenor hadde vært uhørt, sa han. 

Kreutzer uttrykte forståelse for at ulikhetene i finansieringen av enheter og fakultet gjør et det kan være komplisert og at det er flere hensyn som må tas. Han mente likevel at UiO som alle andre arbeidsgivere må ha et felles regelverk.

– I Norge er vi ganske opptatt av at arbeidssituasjonen ikke skal være viktig i spørsmålet om man får barn. Usikkerhet om en forlengelse vil kunne bety at ansatte unngår å få barn når de er på en slik kontrakt, sa han.

- Nyttige innspill

Universitetsdirektørens forslag til policy og vurderingskriterier vil presenteres for universitetsstyret, som må ta stilling på nytt til om kriteriene oppfyller intensjonen i dagens vedtak. 

– Det er viktig for oss å få frem at ansatte ved UiO får foreldrepermisjon og at vi følger regelverket. Saken som var i styret handlet om våre midlertidige forskere skal få innvilget en rett til forlengelse i sine stillinger i forbindelse med tilbakekomst fra foreldrepermisjon. Det er ikke egne regler på dette per i dag, men fakultetene praktiserer det likevel forholdsvis likt. Universitetsstyret  ber oss om å komme tilbake med en felles policy og felles vurderingskriterier for behandling av forlengelser i disse situasjonene. Vi fikk nyttige innspill fra universitetsstyret, og det er jeg glad for, sier Benjaminsen i en epost til Uniforum.

 

 

 

 

Av Margrethe Gustavsen
Publisert 11. sep. 2019 16:47 - Sist endra 7. apr. 2020 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere