Bare seks personer har levert innspill til Strategi 2030

Alle på UiO er invitert til å gi skriftlige innspill til Strategi 2030. Men så langt er interessen laber. Til nå har bare seks personer benyttet anledningen til å påvirke.

GOD TID: Prorektor Gro Bjørnerud Mo håper på flere innspill etter hvert. – Jeg tenker at vi fortsatt er tidlig i prosessen. Det er mulig å spille inn helt fram til 12. april, sier hun.

Foto: Ola Sæther

Med Strategi 2030 skal UiOs kurs for de neste ti årene pekes ut. UiO-ledelsen ønsker å engasjere flest mulig i arbeidet, og benytter enhver anledning til å oppfordre studenter og ansatte til å bidra innspill og debatt.

Men hvor stort er egentlig engasjementet for å påvirke strategien?

Interessen for å bidra med skriftlige innspill til tankesmiene og skrivegruppen kan så langt karakteriseres som lav. Én uke ut i mars er det bare kommet inn åtte innspill, hvorav tre av dem er skrevet av samme person. Av UiOs rundt 28 000 studenter har bare én bidratt til nå.

– Fortsatt tidlig i prosessen

Prorektor Gro Bjørnerud Mo håper at det vil komme flere innspill etter hvert.

– Åtte innspill fra seks personer: Er det som forventet, eller hadde du trodd det skulle ha kommet mer på dette tidspunktet?

– Jeg tenker at vi fortsatt er tidlig i prosessen. Det er mulig å spille inn helt fram til 12. april, minner prorektoren om.

Dessuten er det mulig å påvirke prosessen på flere måter enn å gi skriftlige innspill, framhever hun. Allerede har det vært gjennomført fem debattmøter, blant annet i regi av de ulike tankesmiene. 24. april inviterer prorektoren og rektor Svein Stølen til «Åpent innspillsmøte UiO Strategi 2030».

– Vi lytter til tilbakemeldingene vi får i alle debattene, og tar dem med oss. Så vi har egentlig fått langt flere innspill enn de skriftlige, påpeker Mo.

Strategi 2020 er ikke glemt

Kanskje har mange også vært opptatt til nå med å si sin mening om nåværende strategi, Strategi 2020, foreslår prorektoren.

I løpet av kort tid vil UiOs nettsider om strategi 2030 oppdateres med informasjon om Strategi 2020, som oppsummerer perioden som snart er over.

– Vi har gått bredt ut til enhetene og spurt dem om hvordan strategi 2020 har virket hos dem. Så mange vil ha deltatt i dette arbeidet. Snart blir resultatet publisert på nettsidene for Strategi 2030,  sier Mo.

«Koble forskning og utdanning» engasjerer mest

De som vil bidra med skriftlige innspill til 2030-strategien, kan gjøre dette via strategiens nettsider fram til 12. april. Ifølge nettsiden har Universitetsstyret spesielt bedt om innspill til de fem forhåndsutpekte perspektivene, hvorav tre administreres av tankesmier opprettet for anledningen. Men det er også mulig å levere generelle innspill.

Frem til 1. april leses svarene i nettskjema av tankesmiene og skrivegruppen for strategien. Innspillene som kommer inn mellom 1. og 12. april leses kun av skrivegruppen. 

Av tankesmiene er det «Koble forskning og utdanning» som har engasjert mest til nå. Hit har det kommet fem innspill. «UiO sett utenfra» har fått ett innspill, mens ingen har benyttet anledningen til å påvirke den omstridte tankesmien «Tunge trender», som er kritisert for å ha en slagside til høyre i politikken.

Av de øvrige perspektivene er det to som har spilt inn til «Utvikling av UiO som organisasjon» mens ingen har kommet med innspill til «Digitalisering».

Dette er innspillene som er kommet inn til nå:


Tankesmien «Koble forskning og utdanning»

Tankesmien «UiO sett utenfra»

Tankesmien «Tunge trender»

Perspektivet «Utvikling av UiO som organisasjon»

  • «Norsk språk» av Christian-Emil Smith Ore, førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, HF-fakultetet
  • «Hierarki på UiO» av Maria Landin, senioringeniør/forsker, Det odontologiske fakultet

Perspektivet «Digitalisering»

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 7. mars 2019 13:07 - Sist endra 7. mars 2019 17:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere