UiO søker ny kommunikasjonsdirektør «snarest»

Etter å ha vært ubesatt i halvannet år, lyses stillingen som kommunikasjonsdirektør på UiO nå ut med frist «snarest og senest 30.august».

REVERSERER OMORGANISERING: UiO kvittet seg med kommunikasjonsavdelingen for rundt fem år siden. Nå skal den gjenopprettes, samtidig som det skal tilsettes ny direktør.

Foto: Martin Toft

Alle de 37 søkerne ble vraket da UiO lyste ut stillingen som kommunikasjonsdirektør på nyåret 2017. Syv-åtte måneder etter at søknadsfristen utløp, og etter at flere av søkerne var intervjuet, ble stillingen trukket tilbake.

Nå er stillingen lyst ut på nytt, i samarbeid med hodejegerne i ISCO Group. Fristen er «snarest og senest 30. august».

UiO søker kommunikasjonsdirektør

* Stillingen som kommunikasjonsdirektør på UiO er lyst ut med søknadsfrist snarest og senest 30. august.
* Direktøren skal ifølge utlysningen «ha et overordnet ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon, eksternt og internt ved UiO.» Direktøren blir dessuten leder for avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, som opprettes fra 1.1.2019.
* Lønn som avdelingsdirektør kode 1060 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 850 000 og kr 1 050 000.
* Aktuelle søkere bør ifølge utlysningen «ha relevant utdanning på masternivå og solid kommunikasjonsfaglig erfaring, fortrinnsvis fra større, kompleks virksomhet. Solid relevant ledererfaring og gode nettverk innen media, samfunnsliv og politikk vil bli vektlagt. Ideelle kandidater har et stort engasjement for utdanning og forskning, kjenner godt til universitetssektoren og forholdet mellom akademia og samfunn.»
* Stillingen som kommunikasjonsdirektør har vært ubesatt etter at tidligere direktør Marina Tofting ved utgangen av 2016. Den ble lyst ut på nyåret 2017, men stillingen ble trukket etter en runde med intervjuer. En av søkerne, kommunikasjonsrådgiver på UiO Stein Roar Fredriksen, har fungert i stillingen siden Tofting sluttet.


Se hele utlysningsteksten
 

Kommunikasjonsavdelingen er tilbake

Kommunikasjonsrådgiver Stein Roar Fredriksen, som selv søkte i 2017, har fungert i direktørstillingen helt siden Marina Tofting forlot den ved utgangen av 2016.

Når den nye direktøren kommer på plass, får stillingen imidlertid en noe annen innretning enn den har hatt de siste årene. Siden 2014 har UiO nemlig vært uten en egen kommunikasjonsavdeling, etter at denne ble fjernet som resultat av den omstridte omorganiseringen Internt Handlingsrom (2011–2013). De ansatte ble i stedet fordelt på flere andre avdelinger, og direktøren plassert i Enhet for lederstøtte.

Fra 1. januar 2019 er kommunikasjonsavdelingen tilbake, da med navnet Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Den nye direktøren blir leder for avdelingen med 34 medarbeidere, og skal ifølge utlysningen har personalansvar for seks av disse. Ifølge protokollen fra forhandlingene om endringen, vil disse seks være tilnærmet de samme som i dag sitter i Enhet for lederstøtte. Gruppen skal tilhøre en stab kalt «Ledelseskommunikasjon», mens de øvrige ansatte skal fordeles under to seksjonsledere med fag- personal- og budsjettansvar.

Flere avdelinger kommer tilbake

To andre avdelinger som forsvant med omorganiseringen Internt Handlingsrom, var Studieavdelingen og Forskningsadministrativ avdeling. Disse ble slått sammen til Avdeling for fagstøtte.

Nå skal de skilles igjen. Fra nyttår opprettes avdeling for forskningsadministrasjon og avdeling for studieadministrasjon, får Uniforum opplyst av UiO. Avdeling for fagstøtte opphører fra samme tidspunkt.

Stillingen som direktør for den nye avdelingen for forskningsadministrasjon er lyst ut med frist 10. september. Ifølge utlysningen skal direktøren «ha en nøkkelrolle i den administrative oppfølgingen av UiOs forskningsstrategiske målsettinger, samt ansvaret for forvaltning av sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper.»

I likhet med den nye kommunikasjonsdirektøren, vil den nye forskningsdirektøren lønnes i et spenn mellom kr 850 000 og kr 1 050 000, avhengig av ansiennitet og kompetanse.

 

Se utlysningene:
* Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
* Direktør for forskningsadministrasjon

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 2. aug. 2018 12:18 - Sist endra 2. aug. 2018 12:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere