UiO reverserer deler av omstridt omorganisering

Fem år etter omorganiseringen Internt handlingsrom, vurderes flere av de nedlagte avdelingene gjenopprettet. En av dem er kommunikasjonsavdelingen.

EGENTLIG POSITIVT INNSTILT: – Vi trodde dette var en gla’sak. Tenkte sånn «endelig, dette går jo bra, det er fremdeles mulig ved UiO!». Og så gikk det ikke så bra likevel når toppledelsen kjørte inn sine prinsipper, sukker NTL-leder Ellen Dalen. 

Foto: Ola Sæther

Det har gått rundt fem år siden omorganiseringen Internt handlingsrom (IHR) snudde opp ned på store deler av UiOs administrasjon. Formålet med IHR var å frigjøre ressurser fra administrasjon og til forskning og utdanning. I tillegg skulle kvaliteten på tjenestene heves.

Da IHR var over, var Kommunikasjonsavdelingen borte. Forskningsadministrativ avdeling og Studieavdelingen hadde blitt slått sammen til Avdeling for fagstøtte. Nå kan alle de tre avdelingene gjenoppstå.

– Endringer i rammebetingelsene

– Administrasjonen på UiO må hele tiden kunne tilpasse og utvikle seg for å støtte best mulig opp om universitetets kjerneoppgaver, forklarer universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe.

Prosessen med å gjenopprette kommunikasjonsavdelingen har kommet lengst. I dag er de kommunikasjonsansatte fordelt utover flere forskjellige avdelinger i LOS (tidligere sentraladministrasjonen), mens fungerende kommunikasjonsdirektør Stein Roar Fredriksen sitter i Enhet for lederstøtte. Nå er planen å samle kommunikasjonsmiljøene i LOS under ledelse av en kommunikasjonsdirektør. Stillingen må lyses ut.

Ifølge Bjørneboe har både ledere og ansatte på kommunikasjonsfeltet uttrykt et behov for klarere beslutningslinjer, mer helhetlig koordinering av kommunikasjonsaktivitetene og styrket kommunikasjonsfaglig støtte til organisasjonen.

Innen den sentrale forsknings- og studieadministrasjonen er det behov for å prioritere ressursene enda tydeligere, forklarer direktøren.

Her er prosessen så vidt i gang. En arbeidsgruppe og en styringsgruppe skal «vurdere hvorvidt det vil være formålstjenlig å opprette to avdelinger i LOS som samler administrativ kompetanse og kapasitet henholdsvis på forsknings- og utdanningsfeltet», ifølge referatet fra et møte mellom organisasjonene og ledelsen 5. mars.

– Det går an å drive helt ok prosesser, også på UiO

Leder for NTL-UiO Ellen Dalen var blant dem som gikk hardest ut mot IHR da prosessen pågikk.

– I Internt handlingsrom var man veldig opptatt av å skille drift og utvikling. Prosessene som pågår nå, kan tolkes som at omorganiseringen ut i fra noen teoretiske organisasjonsmodeller ikke var så vellykket, konstaterer fagforeningslederen.

Omstillingen UiO er i gang med nå, er Dalen i utgangspunktet positiv til:

– Prosessen på kommunikasjon viser at det går an å drive helt ok prosesser, også på UiO. Medlemmene våre har rapportert inn at prosessen fram mot forslaget har vært god, at de ser problemene og synes løsningen virker ok. Tilbakemeldingene generelt er at de ansatte er positive til at man nå samler kommunikasjonsfeltet under ett.  At kommunikasjonsdirektøren skal sitte i en annen avdeling enn kommunikasjonsansatte, er jo en relativt håpløs konstruksjon, poengterer NTL-lederen.

– Vi tror også at den prosessen som skal gå på studie og forskning kommer til å gå bra, fordi folk kjenner seg igjen i problembeskrivelsen, fortsetter hun.

– Ledelsen ønsker å marginalisere rollen vår

Helt knirkefritt går det likevel ikke.  Ifølge Dalen har prosessen med å samle kommunikasjonsmiljøene i LOS nå stanset opp, fordi universitetsledelsen har reist en prinsipiell debatt om foreningenes forhandlingsrett og medbestemmelse. 

Det var på et såkalt IDF-møte (informasjon, drøfting, forhandling) mellom organisasjonene og ledelsen, at fagforeningen Parat krevde at prosessen på kommunikasjonsfeltet skal være gjenstand for forhandling, ikke bare drøfting. Ifølge møtereferatet skulle ledelsen vurdere saken. Dalen støtter kravet:

– Det kom som en overraskelse på oss at ledelsen mente noe annet, sier NTL-lederen.

– Vi skal ha forhandlingsrett på omorganiseringer, men ledelsen ønsker å marginalisere rollen vår. Slik får de åpnet døren for at de kan drive med omstillinger uten at de ansattes stemmer blir hørt i det hele tatt, hevder hun.  

Dalen tror ikke det er noe spesielt med akkurat denne saken, men leser uenigheten med ledelsen inn i noe hun oppfatter som en generell trend på UiO: at ledelsen ønsker å redusere makten til fagforeningene.

– Vi trodde dette var en gla’sak. Tenkte sånn «endelig, dette går jo bra, det er fremdeles mulig ved UiO!». Og så gikk det ikke så bra likevel når toppledelsen kjørte inn sine prinsipper, sukker Dalen. 

– Prosessen har ikke stoppet opp

Personaldirektør Irene Sandlie avviser at prosessen på kommunikasjonsfeltet er stanset.

– Prosessen for omorganisering av kommunikasjonsmiljøene i LOS har ikke stoppet opp. Arbeidsgiver innkalte til drøfting om omorganiseringen den 12. april. I møtet ble det fremsatt krav om forhandling fra en av organisasjonene, noe arbeidsgiver ga uttrykk for at vi ville vurdere. Denne vurderingen er tatt, og det er innkalt til nytt møte om saken den 3. mai, skriver hun i en e-post til Uniforum.

Personaldirektøren presiserer at organisasjonene ikke hadde et samlet krav om forhandling av omorganiseringen.

– Arbeidsgiver oppfattet at to av organisasjonene var positive til å la omorganiseringen være drøftingsgjenstand og foreslo selv at saken ble endelig behandlet i møtet 12. april, skriver hun.

– Ulik fortolkning av Hovedavtalen

Sandlie kjenner seg ellers ikke igjen i NTLs beskrivelse av forholdet mellom UiO og fagforeningene.

– UiO som arbeidsgiver forholder seg til Hovedavtalen og de bestemmelsene som gjelder for omorganisering. Fra tid til annen kan organisasjonene og arbeidsgiver ha ulik fortolkning av bestemmelsene, men det er også slik at det er gjennomført flere omorganiseringer ved UiO hvor det ikke har vært uenighet mellom partene. Som arbeidsgiver er vi opptatt av at våre ansatte skal oppleve å bli involvert på en god måte i omorganiseringsprosesser og at prosessene blir gjennomført etter de retningslinjene som gjelder. Dette ståstedet er fulgt i denne omorganiseringen, og vårt inntrykk er at organisasjonene har vært fornøyd med prosessen, skriver Sandlie.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 30. apr. 2018 13:15 - Sist endra 30. apr. 2018 13:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere