Team Graver endrer valgplattformen etter intens debatt

Rektorkandidat Hans Petter Graver takker to UiO-professorer som oppfordret dem til å endre valgplattformen. Nå har de endret formuleringen om at forskerstillinger skal kunne kvalifisere til professorat.

STARTET DEBATT: Nils Chr. Stenseth, professor ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis startet en lang debatt om karriereløp ved UiO. 

Foto: Ola Sæther

I valgplattformen til Graver, prorektorkandidat Inger Sandlie og viserektorkandidat Jan Frich skisserer de at UiO skal få tre ulike karriereløp. Ett løp som kombinerer forskning og undervisning og som starter med førsteamanunensisstilling. Ett løp som vektlegger forskning i forskerstillinger. Og et tredje løp som vektlegger undervisning i universitetslektorstillinger. Alle disse tre løpene skal kvalifisere til toppstillinger, som teamet opprinnelig kalte «professorat».

Dette skapte en lang debatt, som nå resulterer i at rektorteamet har sagt at de vil endre plattformen sin på dette punktet.

Team Stølen & Mo viser til at de var første ute med å peke på den uheldige formuleringen allerede i et leserinnlegg den 3. mars. Fire dager senere, den 7. mars rykket Finn-Eirik Johansen og Nils Chr. Stenseth ut og ba team Graver, Sandlie og Frich om å endre denne formuleringen.

Så for seg en forskerpool

I det første leserinnlegget rykket Finn-Eirik Johansen, direktør og forskningssjef for UiOs storsatsing på livsvitenskap og senterleder Nils Chr. Stenseth ut og så for seg en «forskerpool» hvis Graver blir rektor. I tillegg til formuleringen om kvalifisering til professorat gikk Graver til valg på å ville fjerne midlertidighet ved å ansette forskere på eksterne prosjekter fast. Dermed så Johansen og Stenseth for seg at UiO ikke lenger kom til å trenge å lyse ut førsteamanuensisstillinger, fordi det er en slags vikarpool av forskere å ta av.

«Team Gravers rekrutteringsstrategi vil svekke UiO i den internasjonale konkurransen og knuse ambisjonen om å være et ledende internasjonalt forskningsuniversitet», skrev de to.

– Begge deler er feil

Graver så til jussen for å svare Stenseth og Johansen. Allerede i det første svaret gjorde han det klart at fast ansatte forskere kom ikke til å ha fortrinnsrett til professorstillinger, fordi det er ulike karriereløp.

«Det er mulig at dette bør komme til uttrykk i den betegnelsen man gir toppstillingene i de tre stillingsløpene», innrømmet Gravers team i sitt svar.

Graver kom også med noen viktige avklaringer. Lektorene skal ikke få mer forskningstid enn de allerede har, meningen er at de skal få bruke de 20 prosentene de egentlig har til å forske, til faktisk å forske. Den andre avklaringen var mellom forsker og førsteamanuensis. Mens førsteamanuensisen velger forskningstema selv, er en forsker tilsatt på et allerede definert prosjekt.

«De forskjellene som er beskrevet her, gjør at det ikke vil være noen lekkasje mellom de forskjellige stillingskategoriene», skriver Graver, Sandlie og Frich.

– Ikke forpliktelse i utsagnet

«Vi forstår nå at det ikke ligger forpliktelse i dette utsagnet fordi det i dag ikke er mulig å bli bedømt professorkompetent uten å søke en utlyst stilling dersom man sitter i en forsker- eller lektorstilling», svarte Johansen og Stenseth dagen etter.

Samme dag svarte rektorteamet og ba de to professorene om å foreslå gode løsninger.

– Må endre plattformen

 

Gravers plattform

Før: «Vi vil arbeide for at ansatte i forskerstillinger og lektorstillinger får betingelser som gjør det mulig for dem å kvalifisere seg til professorat etter en konkurranse eller bedømmelse.»

Nå: «Vi vil også arbeide for at ansatte i forskerstillinger og lektorstillinger får betingelser som gjør det mulig for dem å kvalifisere seg til toppstilling og stige i gradene etter en konkurranse eller bedømmelse.»

Stenseth og Johansen svarte, og de ga ett råd: «Fast ansatte forskere på ekstern finansiering som mister finansieringen og ikke vil eller kan omskoleres slik at deres kompetanse kan benyttes andre steder, må sies opp.»

Samtidig kom det første kravet om at plattformen måtte endres:

«Vi forstår nå at dere ikke lenger mener dette og vil opprettholde dagens ordning. Det er lov å skifte mening, og i dette tilfellet fjerner det en av våre bekymringer. Vi regner med at plattformen på nett vil bli oppdatert for å reflektere dette.»

Flere stemmer

Mariel Aguilar-Støen, førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø, meldte seg også på i debatten, og krevde svar fra både rektorkandidatene og Stenseth om usikkerhet og livskvalitet.

– Aldri ment

Graver og teamet svarte med at de ikke har endret mening, men kanskje skrevet forvirrende:

«Vi (mener) ikke, og har aldri ment, at det skal være en mulighet for å hoppe over fra den ene stillingskategorien til den andre. Det vi mener er at det skal være mulighet for å avansere til en toppstilling også for forskere og lektorer. Det var kanskje forvirrende at vi brukte «professor» som betegnelse på toppnivået også for disse stillingskategoriene, og det er mulig at man bør bruke andre betegnelser på disse for å understreke at det er snakk om tre forskjellige karriereløp vi har i tankene», svarte de tre kandidatene.

Da gjentok Johansen og Stenseth at plattformen burde oppdateres, for å ikke villede velgere.

Og Graver, Sandlie og Frich takket dem for debatten:

«Johansens og Stenseths innlegg har gitt oss anledning til å presisere hvordan vi vil arbeide for å fremme og ta vare på unge forskere som kommer til UiO, og de har selv gitt gode innspill til dette. Det er vi takknemlig for. Det vi mener er at lektorer og forskere gis mulighet til å rykke opp i toppstilling. Vi har endret formuleringen i plattformen i samsvar med dette», skriver de i sluttinnlegget.

(Oppdatert 14. mars kl. 10:00)

Emneord: karriere, Rektorvalget 2017 Av Julia Loge og Martin Toft
Publisert 13. mars 2017 15:58 - Sist endra 14. mars 2017 11:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere