UiO satser enda mer på nyskaping og Horisont 2020

Viserektor Knut Fægri får et særskilt ansvar for innovasjon og EU. Det skal føre til at UiO får større gjennomføringskraft på disse områdene, går det fram av en pressemelding fra UiO.

SATSER PÅ INNOVASJON: UiO styrker satsingen på innovasjon og Horisont 2020. Derfor vil viserektor Knut Fægri (t.h.) få et særskilt ansvar for disse områdene. UiO-rektor Ole Petter Ottersen tror det gir mer gjennomføringskraft. I midten prorektor Ragnhild Hennum. (Arkivfoto)

Foto: Martin Toft

 - Dersom Universitet i Oslo skal nå de ambisiøse målene våre om å bidra til mer innovasjon og økt deltakelse i Horisont 2020, er det avgjørende at vi har stor gjennomføringskraft på disse områdene. Nå omdisponerer vi toppledelsen for å bidra til dette, sier rektor Ole Petter Ottersen.

Ved å utpeke en innovasjonsansvarlig på rektoratnivå ønsker UiO å bidra til å forløse enda mer innovasjonskraft fra UiOs fagmiljøer samt å synliggjøre universitetets innovasjonsarbeid bedre.

Det kommer stadig flere innovative ideer fra UiOs ansatte og studenter, og de setter pris på at vi jobber for å få så effektivt innovasjonsapparat som mulig, heter det i pressemeldingen.

Et innovasjonsløft for UiO

- Innovasjon er en vesentlig del av universitetenes samfunnsoppdrag. Det er en nøkkel for å realisere vår livsvitenskapssatsing. UiO har mange gode resultater å vise til. Vårt kommersialiseringsselskap Inven2 er ledende på nordisk nivå. Likefult har vi et uforløst potensial for innovasjon, og derfor vil UiOs ledelse nå ta initiativ til et særskilt innovasjonsløft, understreker  viserektor Knut Fægri.

Konkret handler innovasjonsløftet om å koble ulike deler av UiOs innovasjonsarbeid enda bedre sammen, blant annet gjennom UiOs eierskap i Inven2 og Oslotech, og gjennom det tette samarbeidet med Oslo universitetssykehus. UiO vil også at innovasjon og entreprenørskap i større grad integreres i alle utdanningsløp.

Tydelig kobling til UiO: Horisont og UiO: Livsvitenskap

Innovasjonselementer vektlegges i sterkere grad ved tildeling av eksterne forskningsmidler, herunder deltakelse i EUs Horisont 2020.

UiO ser satsingen på EU, innovasjon og livsvitenskap som uløselig koblet sammen.

- En tydelig innovasjonsprofil er avgjørende for at vi skal kunne øke vår deltakelse i Horisont 2020. Særlig gjelder dette innenfor de handlingsrettede programmene hvor UiO har klare ambisjoner om å hevde oss like godt som vi har gjort innenfor ERC, sier Fægri.

- Et kraftigere trykk på innovasjon og økt deltakelse i Horisont 2020 er avgjørende for at UiOs viktigste satsing skal realiseres. Jeg vil jobbe tett sammen med styret for UiO: Livsvitenskap for å bidra til at satsingen på livsvitenskap gir grunnlag for en sterk innovasjonsklynge i Osloregionen som kan ta en internasjonal posisjon. Her er samarbeid med våre universitetssykehus, andre forskingsinstitusjoner og næringslivet sentralt, understreker Knut Fægri.  

Emneord: Innovasjon, Forskningspolitikk, Livsvitenskap
Publisert 24. nov. 2015 10:15 - Sist endra 24. nov. 2015 10:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere