NOKUT foreslår europeisk kvalifikasjonspass for flyktninger

En felles flernasjonal hurtig godkjennelsesprosedyre av utenlandsk kompetanse kan bli løsningen for at flest mulig flyktninger kommer raskere inn i arbeid eller studier. NOKUT foreslår derfor et europeisk kvalifikasjonspass.

KVALIFIKASJONSPASS: NOKUT-direktør Terje Mørland tror et europeisk kvalifikasjonspass for flyktninger kan være avgjørende for å sikre at de raskere kommer inn i arbeid eller studier.

Foto: Sølvi Waterloo Normannsen/Universitetsavisa

Utstedelse av kvalifikasjonspass skal sikre at flyktningene kan flytte mellom europeiske land uten å måtte gjennomgå nye godkjennelsesprosesser, går det fram av en

European Qualifications Passport for Refugees:

Dette er et dokument som skal inneholde informasjon om den høyeste oppnådde kvalifikasjon i hjemlandet, arbeidserfaring og språkkompetanse. I tillegg skal det inneholde informasjon om utdanningssystemet hvor utdanningen er tatt og informasjon om veien videre (eventuelt behov for autorisasjon, godkjenning mm.). Denne informasjonen skal bidra til at myndighetene i europeiske land skal ha bedre forutsetninger for å tilrettelegge for bosetting, arbeid eller studier.

pressemelding fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT).

– Gitt situasjonen, virker det å bygge opp et godkjenningssystem for flyktningers kompetanse i hvert enkelt land både ineffektivt- og svært ressurskrevende, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Stadig flere flyktninger flytter seg mellom ulike land i Europa. Han tror derfor at et felles system må på plass for å håndtere det store antallet og utfordringer knyttet til mobilitet.

– Tidlig og effektiv vurdering av flyktningers kvalifikasjoner, også for de med manglende dokumentasjon, kan være avgjørende for å sikre at de raskere kommer inn i arbeid eller studier.

Et velfungerende godkjenningssystem, som også tar høyde for mobilitet mellom land, er en stor fordel for både mottakerland og ikke minst for den enkelte flyktning, mener Mørland.

Lagt frem for EU-kommisjonen

Tidligere i høst presenterte NOKUT og søsterorganisasjonen UK NARIC ideen om European Qualifications Passport for Refugees for EU-kommisjonen og Europarådet.

Forslaget er basert på arven etter Nansen-passet og har som mål å etablere et flernasjonalt, kvalitetssikret rammeverk i Europa for godkjenning av flyktningers kompetanse. Utstedelsen av kvalifikasjonspass sikrer flyktningene et dokument som kan benyttes på tvers av de europeiske landegrensene.

 

 

 

 

 

Emneord: Internasjonalisering, Universitetspolitikk
Publisert 30. nov. 2015 10:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere