Øker utdanningsbudsjettet med 6 prosent

I statsbudsjettet for neste år foreslås det å gis økte midler til både utdanning og forskning. Studiefinansieringa blir derimot stående på stedet hvil.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen øker bevilgningene til utdanning og forskning, men gir minimalt med midler til bygg.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold i Khrono

I statsbudsjettet for 2016 øremerkes det mer penger til forskning. I budsjettdokumentet står det: "Budsjettforslaget følger opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Dette omfatter 85 mill. kroner til 238 nye rekrutteringsstillinger, 25 mill. kroner til forskningsinfrastruktur og 135 mill. kroner til stimuleringstiltak for deltakelse i Horisont 2020." 

125 av rekrutteringsstillingene følger opp Langtidsplanen for forsking og høyere utdanning. Realfag, teknologiske og maritime fag og sykepleie blir priortert. I tillegg kommer det også stillinger som fases ut på sikt.

Hvordan dette i praksis fordeles utover de norske forskningsinstitusjonene, som universitetene, er foreløpig uvisst.

Samla gir regjeringa 32,5 milliarder kroner til forsknings- og utviklingsfeltet til neste år, noe som utgjør drøyt 1 prosent av BNP. Forskningsrådet og lignende aktører får 7,29 milliarder.

Utdanningsbudsjettet økes med drøyt 2 milliarder, noe som innebærer en økning på 6,4 prosent.

Hele statsbudsjettet finner du her.

Penger til fusjonsprosessene

I budsjettet setter regjeringa av 175 millioner til "strukturreformen i høyere utdanning", som først og fremst innebærer fusjoner av flere forskjellige utdanningsinstitusjoner. 75 av dem overføres i fjor, mens 100 er nye. 

Flere av Norges store utdanningsinstitusjoner skal fusjonere med mindre institusjoner, blant annet NTNU. De har anslått at deres fusjon alene vil koste 250 millioner. Det er likevel optimisme ved universitetet:

– Det viktige her er at vi har fått penger på bordet, det er betydningsfullt. Så forventer vi naturligvis at dette følges opp i kommende budsjettår, sier fungerende NTNU-rektor Kari Melby til Universitetsavisa.

Samtidig varsler Kunnskapsdepartementet at de vil endre finansieringssystemet for universiteter og høyskoler i 2017, men dette presiseres ikke i budsjettet.

135 millioner til bygg

Det settes av 135 millioner til universitetsbygg i budsjettet. Dette kommer i tillegg til 40 millioner kroner til rehabilitering av det naturhistoriske museet i Bergen. Det er dermed trolig at UiO vil få en andel av disse pengene.

Rektor Ole Petter Ottersen har tidligere trukket fram vedlikehold av bygg som et område han forventet at budsjettet skulle levere på. Det er stort etterslep i sektoren. 135 millioner kroner er likevel ikke mye - i 2014 ble det bevilget drøyt 1,5 milliarder kroner. 

Til Uniforum sa Ottersen i fjor at universitetet alene har et svært stort etterslep.

– Det er på flere milliarder, det er vanskelig å tallfeste helt nøyaktig. Det nye byggeprosjektet for Livsvitenskap i Gaustadbekkdalen er også en investering på flere milliarder kroner. I tillegg har vi veksthuset på Tøyen og flere andre viktige nyprosjekter. Og, vi er jo ikke alene om det blant universitetene, sa han.

Flere studentboliger

Det settes også av 62 millioner som skal gå til innføringen av femårige grunnskolelærerstudier. Det skal opprettes 50 rekrutteringsstillinger i forbindelse med dette, men halvparten av dem skal fases ut etterhvert. I tillegg bevilger regjeringa penger til 350 nye PPU-plasser, og oppretter 25 nye studieplasser i psykologi og 30 i medisin.

Når det gjelder studentboliger, ønsker regjeringa å bygge 2200 boliger, noe som ifølge NSO betyr at det totalt vil bygges 5700 studentboliger i regjeringsperioden.

– Hver enkelt studentbolig som bygges er med på å sikre flere gode boforhold og bedret økonomi for studentene. Vi i NSO er glade for regjeringen fortsetter prioritere studentboliger, uttaler NSOs leder Therese Eia Lerøen i en pressemelding.

Misfornøyde med studiefinansiering

Studentorganisasjonen er derimot ikke like fornøyde med studielånet. Det beholdes omtrent på dagens nivå, med en svak justering.

Justeringa av studiestøtten vil gi studentene 316 kroner mer i måneden, skriver NSO på sine nettsider. Studentorganisasjonen mener ikke denne justeringa er bra nok, og viser til at Stortinget har vedtatt at studielånet skal økes. 

 NSO forventer at regjeringen følger opp stortingets vedtak og forplikter seg til en plan for heving av studiestøtten i løpet av stortingsperioden. Vi mener at i dette statsbudsjettet må studiestøtten opp på minst 1,2 G for å få en troverdig start på den nødvendige opptrappingen, avslutter Therese Eia Lerøen.

Av Jenny Dahl Bakken
Publisert 7. okt. 2015 10:37 - Sist endra 7. okt. 2015 16:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere