Over en milliard til fri prosjektstøtte

Forskningsrådet gir 1,07 milliard kroner til 159 prosjekter i Fri prosjektstøtte fra 2015. Blant de 45 unge forskertalentene som får støtte, er 17 fra UiO.

FORFØLGE EGNE IDEER: – Nå får godt over hundre av våre mest lovende, unge forskere mulighet til å forfølge egne ideer, skape sin egen forskningsvei og etablere en egen forskergruppe, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm i Khrono

 Takket være økte bevilgninger over statsbudsjettet innvilges støtte til et rekordhøyt antall prosjekter. Størst innvilgelsesprosent har unge forskertalenter.

– Fri prosjektstøtte er et av de viktigste virkemidlene våre for å oppnå større gjennomslag for norsk forskning i form av økt suksess i det europeiske forskningsrådet, flere siteringer i topptidsskrifter – eller flere Nobelpriser, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Unge forskertalenter
45 unge forskertalenter får midler til sine prosjekter i årets tildeling, noe som gir en innvilgelsesprosent på 20,6 prosent. Sammen med fjorårets tildeling er det nå 109 unge forskertalenter som har fått midler i Fri prosjektstøtte.

– Nå får godt over hundre av våre mest lovende, unge forskere mulighet til å forfølge egne ideer, skape sin egen forskningsvei og etablere en egen forskergruppe. Her legger vi grunnlaget for fremragende forskningsmiljøer i framtiden. Dette er en viktig investering for Norge som kunnskapsnasjon, sier Isaksen.

FRIPRO nesten doblet siden 2009
Til sammen blir det delt ut 1,07 milliarder kroner til nye prosjekter i år. Det store beløpet skyldes vekst til FRIPRO i statsbudsjettet og en forventet ytterligere vekst i regjeringens Langtidsplan for forskning.

– Siden 2009 har budsjettet til Fri prosjektstøtte blitt nesten fordoblet. Dette er resultatet av en bevisst satsing på vekst i frie forskningsmidler og et langsiktig samarbeid mellom universitetene og Forskningsrådet som har resultert i to fellesløft, sier divisjonsdirektør i Forskningsrådet Anders Hanneborg.

Med denne tildelingsrammen blir 15,5 prosent av beløpet det er søkt om i FRIPRO innvilget. De siste fire årene har innvilgelsesprosenten innenfor FRIPROs ordinære budsjett ligget under ti prosent. Fellesløftene med universitetene ga et tillegg som løftet innvilgelsesprosenten i 2012 og 2014 til henholdsvis 15 og 11 prosent.

Emneord: Forskningspolitikk, Forskning, Økonomi
Publisert 10. des. 2014 14:14 - Sist endra 10. des. 2014 14:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere