Klar tale fra Bjørn Haugstad: - NTNU velger selv

- Kunnskapsdepartementet kommer ikke til å presse på NTNU en løsning dere ikke ønsker.

FÅR VELGE SELV: NTNU kan selv få velge hvilke høgskoler de ønsker et nærmere samarbeid med. Det gjorde statssekretær Bjørn Haugstad nylig  helt klart overfor NTNUs styre.

Foto: Martin Toft

Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet fikk honnør fra flere styrerepresentanter fra hva de oppfattet som uvanlig klar tale, til politiker å være. Statssekretæren var invitert til Trondheim i anledning at NTNUs styre holdt seminar om Saks-prosessen, melder Universitetsavisa.

Tre valg

Hvilken sammenslåingsmodell skal NTNU velge for framtida? Fortsatt alenegang? Sammenslåing med Hist? (”Stor-NTNU”) Sammenslåing med de tre teknologiske høgskoler i Narvik, Ålesund og Gjøvik? (”Satellitt-modellen”). Eller en kombinasjon av flere?

Seminardebatten ble tatt videre i forbindelse med styrets møte i dag onsdag. Det var her flere styrerepresentanter tok ordet for å berømme Haugstad for klar tale.

”Statssekretæren har sagt at NTNU gjør hva NTNU vil”: Slik var kortversjonen, filtrert gjennom representantenes minne.

- Vi må velge

Debatten om sammenslåing er på vei inn i sluttfasen, og en forståelse har bredt seg rundt styrebordet om at man ”ikke kan utrede seg fram til et valg,” slik flere formulerte det. Når Styret tar sin endelige beslutning i forbindelse med Lederseminaret i Røros 27. januar, vil man fremdeles ventelig kjenne behov for ytterligere utredning. Da må man foreta et valg, og man kan ikke forvente at alle kommer til å være enig i det.

Dermed gjenstår spørsmålet om hvilken type valg man står overfor.

- Faglig valg, sier rektor Gunnar Bovim.

- Politisk valg, sa styrerepresentant for de vitenskapelige ansatte Bjarne Foss.

- Verdivalg, sa eksternt styremedlem Nils Kristian Nakstad.

Campus på 1300 km

- Vår argumentasjonsrekke har vært av faglig karakter, sa Bovim, før han fortsatte:

- Om Styret ønsker valg basert på andre faktorer, er det bare å varsle fra.

Helge Holden, Foss’ styrekollega, kommenterte at ingen av de foreliggende alternativene, heller ikke fortsatt alenegang, er faglig uproblematiske. Men de som fremmer de ulike

SAKS:

Akronymet er satt sammen av samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon - og sammenslåing.
September: Møter med institusjonene
Oktober: KD mottar styrebehandlede innspill fra institusjonene
Desember/Januar: Første utkast til Stortingsmeldingen
Februar/mars: Politiske avklaringer
Mars: Regjeringen håper å legge fram stortingsmeldingen andre halvdel av mars. KD håper at det gir Stortinget nok tid til å behandle saken i vårsesjonen 2015.

 alternativene må argumentere faglig godt for dem, sa han.

Haugstad benyttet anledningen tirsdag kveld til å reklamere for de tre høgskolene i satellitt-modellen: Narvik er gode på nordområdene og Arktis; Ålesund på havforskning i

global målestokk, Gjøvik på informasjonssikkerhet, også globalt. Til dette kommenterte Holden tørt:

- Det kan være gode argumenter for en slik modell. Men det er ikke uproblematisk med en universitetscampus som strekker seg over 1300 kilometer fra sørligste til nordligste punkt.

Da tok Foss ordet og slo fast at uansett faglige anføringer vil det være den politiske dimensjonen som avgjør.

Mens Nakstad tok momentet et hakk lenger, ved å utnevne dette til et valg hvilke verder NTNU bekjenner seg til.

- Det er gode argumenter for et hvert valg, men dette valget avgjør retningen NTNU skal ta. Og uansett hva man velger, vil noen være uenig, sa han.

 

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk Av Tore Oksholen i Universitetsavisa
Publisert 4. des. 2014 11:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere