UiO føler seg stort nok

Universitetet i Oslo har ikke behov for å bli større. Derfor åpner de heller ikke for fusjon med Høgskolen i Oslo og Akershus.

NEI TAKK TIL FUSJON::  Vil gjerne ha samarbeid, men ikke fusjonere: Universitetet i Oslo og rektor Ole Petter Ottersen synes de er store nok.

Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm i Khrono

Vi treffer rektor på Universitetet i Oslo (UiO), Ole Petter Ottersen, på hans kontor. I niende etasje i det som heter Lucy Smiths hus på Øvre Blindern. Fra kontoret har han god oversikt over det meste av Oslo og fjorden i bakgrunnen.

— En slik utsikt kan gi grobunn for langt sterkere herskerfølelse enn man egentlig har og vil ha, sier Ottersen på spøk, før vi fortsetter rett på sak:

— Hvorfor vil du ikke fusjonere med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)?

— Strategien er det styret som legger. Og styret er av den oppfatning at Universitetet i Oslo er stort nok, og at det er veldig lite sannsynlig at man har noe å hente på å vokse mye utover den størrelsen man har i dag, sier Ottersen til Khrono.

HiOA er vennligere innstilt

Alle institusjonene innen høyere utdanning var pålagt å sende brev om mulig samarbeid og fusjoner innen 30. oktober til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

På Vestlandet har de i tillegg fått straffelekse fordi de etter departementets syn ikke har vært flinke nok i første runde. Det har vært mye debatt om situasjonen i nord i starten av strukturfasen, og de siste ukene har debatten om Trondheims-regionen og NTNUs rolle blusset opp.

Det har imidlertid vært stille om hva som skal og bør skje på Østlandet.

HiOA ser tre alternativer

Høgskolen i Oslo og Akershus har selv skissert tre mulige løsninger. HiOA fortsetter alene, men blir profesjonsuniversitet. HiOA blir slått sammen med høgskolene Buskerud og Vestfold og Telemark og Gjøvik i en flercampusmodell.

Det tredje alternativet er å fusjonere med UiO. HiOA skriver at de ser flere spennende ting med et slikt samarbeid:

  • Institusjonene er ulike og utfyller hverandres styrker og svakheter,
  • Skaper en sterk robust institusjon i Oslo, slik det ser ut som man nå får i Tromsø og Trondheim,
  • Effektiviseringsgevinst ved at to delvis konkurrerende institusjoner i samme by blir en,
  • Kan gi økt kvalitet både på utdanning og forskning.

Simula og UNIK

UiO har på sin side kun signalisert at de kunne tenke seg å hente inn to mindre sentre i UiO. Det ene er Simulasenteret som er lokalisert på Fornebu. Simulasenteret har sagt absolutt nei til et slikt forslag. Det andre senteret er UNIK på Kjeller. På UNIK er man mer avventende til et slikt forslag.

— Men det at vi ikke vil fusjonere med større enheter betyr ikke på noen måte at vi toner ned viktigheten av å fortsette og videreutvikle det samarbeidet vi har med andre institusjoner, eksempelvis HiOA, understreker Ottersen.

Fusjon bare en del av helhetsbildet

Han legger til at han betrakter det å fusjonere bare som en liten del av et helhetsbilde når det gjelder samarbeid innen universitets- og høgskolesektoren.

— Vi har et veldig godt samarbeid med HiOA. Et samarbeid vi ønsker å videreutvikle. Men skulle UiO og HiOA fusjonere ville det jo bli en gigantisk institusjon. Det kommer flere og flere rapporter som viser at vinningen ofte går opp i spinningen når det gjelder fusjoner, sier Ottersen og legger til:

— En fersk rapport fra Danmark viser nettopp dette at det er store kostnader ved fusjoner og at det ofte er ganske lite å hente. Vi føler oss altså store nok, og ønsker å fortsette med cirka den størrelsen vi har nå.

— Fra andre steder i landet blir det sagt at manglende interesse fra universitetene for fusjon med høgskoler skyldes at de frykter at det vil forringe kvalitet og omdømme for institusjonen?

— For oss er det størrelse som er avgjørende. Vi har nesten 30.000 studenter, hvis man ser seg rundt i verden ser man at det er en mer enn stor nok størrelse på et universitet, understreker Ottersen.

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk Av Eva Tønnessen i Khrono
Publisert 8. des. 2014 14:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere