Vil slå høgskoler og universiteter raskt sammen i Nord-Norge

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker å legge ned alle høgskolene i Nord-Norge så fort som mulig og kun ha ett eller to universitet.

FUSJON? Torbjørn Røe Isaksen vurderer å slå sammen høyskoler i nord, allerede før regjeringen har ferdig sin strukturmelding.

Foto: Ola Sæther
Statsråd Torbjørn Røe Isaksen vil ikke vente på Stortinget, men legge ned høgskolene til og med før regjeringen legger fram sin varslede strukturmelding, skriver Khrono.

Opplysningene skal, ifølge avisen Fremover, ha kommet i et brev som departementet har sendt til ledelsen ved Universitetet i Tromsø og som avisen har fått tilgang til.

 

Nord-Norge mer modent
– Departementet ser at Nord-Norge er noe mer moden for strukturelle endringer enn en del andre steder i landet, slik at det kan være aktuelt å gjøre disse uten å avvente at stortingsmeldingen om strukturen samlet sett er lagt frem, heter det i brevet, ifølge Fremover.

Statssekretær Bjørn Haugstad bekrefter til avisen at alt peker mot at det går mot at alle høyskolene – det vil si Narvik, Harstad og Nesna – snart er historie, og at debatten først og fremst vil dreie seg om hvordan ett eller to universiteter skal bygges opp.

Vil ikke kaste bort tiden
– Bakgrunnen for dette brevet er at vi har fått tydelige signaler fra institusjonene i Nord-Norge at de ønsker endringer, og de ber oss også om ikke å kaste bort tiden med langdryge prosesser, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H) til avisen. Han legger til at sammenslåing av høgskoler er noe regjeringen kan gjøre uten å spørre Stortinget.

Haugstad understreker likevel at regjeringen ikke vil foreta seg noe som de antar at Stortinget vil være kraftig negative til i denne saken. Han sier også at eventuelle endringer skal være tydelig forankret i de institusjonene det gjelder, og han beskriver dialogen med dem som tett og god.

Ett eller to universiteter
– Vi har registrert at det på Helgeland og helt i nord i fylket er ønske om bare ett universitet, mens det både fra universitetet i Bodø og fra politikerne i Bodø, er en klar oppfatning om at det skal være to, sier han ifølge Fremover. Nordnorge har allerede etablert to universiteter i landsdelen: Universitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø - Det arktiske universitet.

Den 5. september møter kunnskapsministeren ledelsen for høgskolene og universitetene i Nordnorge til dialogmøte i Bodø om den planlagte omstruktureringen. De er først ut i en rekke av regionale møter som skal handle om ny struktur i universitets- og høgskolsektoren.

Høgskolen i Oslo og Akershus skal ha møte sammen med andre institusjoner på Østlandet 23. september.

Ap-Henriksen reagerer
– Nord-Norge kan ikke behandles som en annenrangs region og ses på uavhengig av resten av landet, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen til avisen Fremover, og han legger til overfor avisa:

– Jeg vil advare ministeren mot en slik uklok og dumdristig framgangsmåte, og vil ta saken opp i Stortinget ved første anledning dersom ikke Kunnskapsdepartementet klargjør eller endrer syn. Vi har gode muligheter til å få en bedre struktur i nord, det bør ikke ødelegges av Isaksens hastverk eller nedvurdering av landsdelen.

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk Av Tove Lie i Khrono
Publisert 26. aug. 2014 10:35 - Sist endret 26. aug. 2014 10:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere