Akademisk speed dating

Her er departementets ambisiøse tidsplan for fusjonsbestrebelsene. Institusjonene har frist til oktober med å levere styrebehandlede forslag til passende partnere.

FERDIG NESTE ÅR: Arbeidet med ny struktur for universitetene og høgskolene er prosjektorganisert. Dag Thomas Gisholt, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, leder styringsgruppen. Planen er å få saken behandlet i Stortinget før sommerferien neste år.

Foto: Olivier Le Moal/Colourbox

Det handler om å få på plass et nytt universitets- og høyskolekart for landet. Institusjonenes pågående speed dating for å finne kompatible partnere skal munne ut i en planlagt stortingsmelding om struktur i sektoren.

Stortingsbehandling våren neste år
For å ta det i omvendt, kronologisk rekkefølge: Politisk ledelses ambisjon er behandling i Stortinget innen dørene stenges for sommerferie 2015.

Til KUF innen påske
Tommelfingerregelen er da at meldingen bør være Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i hende før påske, om det skal være håp om å rekke behandling innen utgangen av vårsesjonen.

– Tidsplanen er riktignok tentativ, sier Dag Thomas Gisholt, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet.til På Høyden. – Dette er våre interne arbeidsplaner. Gisholt presenterte tidsplanen på en workshop for institusjonene i Oslo nylig.

Utkast til Stortingsmelding innen nyttår
Det betyr igjen at en rekke politiske avklaringer må være på plass i løpet av et par hektiske vintermåneder, siden KD satser på å ha klart et første utkast til en meldingstekst rundt årsskiftet. Departementet skal jobbe for å avklare prinsipielle problemstillinger - som om det må lovendringer til - utover høsten, fram til november.

Innspill fra styret i oktober
UiB og de andre lærestedene har ikke lang tid på seg for å levere fra seg styrebehandlede forslag til departementet. Én av departementets milepæler, er å ha et styrebehandlet innspill fra institusjonene i hende innen utgangen av oktober.

Universitetstyret for UiB kommer sammen til seminar på oktobers to siste dager. Rektorat og administrativ ledelse jobber i disse dager med en større utredning. De politiske signalene fra statsråden i Stavanger danner føringer for det dokumentet styret sluttbehandler i oktober.

Ekstraordinært styremøte denne uken
UiB arrangerer ekstraordinært styremøte denne uken for å inkludere universitetets øverste organ i ferdigstillelsen av det korte notatet som skal danne grunnlaget for diskusjonene med statsråden i Stavanger 25. september.

– En ganske klar bestilling
På møtet i Oslo i forrige uke hadde særlig høyskolene mange spørsmål om innretningen på notatet de er bedt om å komme med til statsråden på møtene i september. Også universitetene føler seg fram.

– Jeg synes institusjonene har fått en ganske klar bestilling fra departementet, mener Gisholt. –Institusjonene fikk brevet fra statsråden i mai, hvor en del problemstillinger ble trukket opp som institusjonene kan jobbe etter. Dette ble utdypet i et møte med statssekretær Bjørn Haugstad i mai, minner han om.

Ikke redd for ulne svar
Han er ikke redd for å få ulne svar fra institusjoner som helst ikke ønsker å slå seg sammen med noen.

– Vi ønsker innspill av en art som kan brukes til noe. Vi håper at institusjonene er tydelige. Bestillingen er ikke at man slå seg sammen med noen. Det er ikke gitt at alle institusjoner skal gå for fusjoner. Det er rom for å spille inn andre varianter.

– Vi merker oss med interesse ideen om et Vestlandsuniversitet etter en foretaksmodell. Vi har ingen kommentarer utover det, sier Gisholt.

I realiteten kan det se ut til at denne modellen er parkert. - Vi fikk et klart inntrykk av at dette ikke var i nærheten av å svare på departementets bestilling, sa rektor Dag Rune Olsen til På Høyden fredag i forrige uke.

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk Av Tor H. Monsen i På Høyden
Publisert 27. aug. 2014 12:01 - Sist endret 27. aug. 2014 12:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere