TF-dekan: – UiO var i en tvangssituasjon og valgte enkleste vei ut

I etterkant av Ruth Vatvedt Fjelds fratredelse som prorektor mener flere av UiOs dekaner det er på tide med en diskusjon om hvordan ledere rekrutteres på universitetet.

IKKE FOR ALLE: – Å tilhøre UiO-rektors lederteam krever en kompetanse i lederskap som det tar tid og trening å tilegne seg. Denne tematikken falt helt bort i den siste rektorvalgkampen, mener teologidekan Trygve Wyller. Arkivfoto: Wyller (t.h.) og Ole Petter Ottersen stilte mot hverandre ved rektorvalget 2009.

Foto: Ola Sæther

Da Ruth Vatvedt Fjeld besluttet å trekke seg som prorektor på UiO, valgte Universitetsstyret å se vekk fra eget valgreglement. Hadde reglementet blitt fulgt, ville Fjelds avgjørelse resultert i nyvalg av rektor.

Beslutningen støttes av UiOs dekaner, ifølge en spørrerunde Uniforum har gjennomført på e-post (se faktaboks).

Deler valgstyrets reservasjoner

Flere av dem uttrykker likevel forståelse for de innvendingene som har kommet mot styrevedtaket i etterkant og som framkom på selve styremøtet av studentrepresentantene Ådne Hindenes og Eva Holthe Enoksen.

HF-dekan Trine Syvertsen tror det ville vært vanskelig for Universitetsstyret å fatte en annen beslutning.

– Samtidig har jeg forståelse for at studentene stemte imot forslaget og deler de reservasjonene valgstyrets leder selv gir uttrykk for, skriver hun.

Teologidekan Trygve Wyller svarer på liknende vis:

– Jeg synes det er gitt en pragmatisk og akseptabel begrunnelse for hvorfor det ordinære valgreglementet ble fraveket. Samtidig er det er ikke vanskelig å forstå noen av de kritiske overveielsene som også er kommet frem, både fra studenthold og andre hold. Men å igangsette en omfattende valgprosess utløst av denne ganske spesielle saken, synes jeg ville være overspent, skriver han.

– UiO var i en tvangssituasjon og valgte enkleste vei ut. Men i ettertid er det selvsagt all grunn til å tenke gjennom både forløp og avgjørelse på en kritisk og prinsipiell måte. Det gjelder også hvordan rektor og prorektor velges sammen, fortsetter Wyller.

Stoler på Universitetsstyrets vurderinger

Matnat-dekan Morten Dæhlen og SV-dekan Fanny Duckert besvarer ikke Uniforums spørsmål om de synes det var riktig av Universitetsstyret å bryte UiOs eget valgreglement for å hindre nyvalg av rektor.


Spørsmålene UiOs dekaner fikk på e-post:

1. Synes du det var riktig av Universitetsstyret å bryte UiOs eget valgreglement for å hindre nyvalg av rektor? Hvorfor/ hvorfor ikke?
2. Hvordan var ditt samarbeid med Ruth Vatvedt Fjeld?
3. Fjeld reagerer på UiOs bruk av ordet «personlig» i sakspapirene til Universitetsstyret og i pressemeldingen: – Jeg har presisert meget klart at jeg ikke går av personlige grunner, men av faglige og arbeidsmessige grunner, både i direkte samtale med rektor og i e-poster. At ordet personlig er føyd til overveielse, er neppe tilfeldig, og vrir min begrunnelse i en feilaktig retning, sier hun til Uniforum.
* Hva tenker du om at Fjeld tydeligvis opplever seg dårlig behandlet av UiO i forbindelse med egen fratredelse som prorektor?
4. Fjelds ønske om å fratre stillingen skal ifølge UiO ikke være begrunnet med «universitetspolitiske motsetninger.»
* Hva legger du i uttrykket «universitetspolitiske motsetninger»?
5. Er dette en sak som engasjerer deg som dekan?

Alle dekanene har besvart henvendelsen, men ingen svarer på alle fem spørsmålene.

Medisindekan Frode Vartdal og UV-dekan Berit Karseth svarer kortfattet:

– Jeg stoler på de vurderinger som universitetsstyret har gjort i denne saken, skriver Vartdal.

– Selv om det valgreglementsmessig er problematisk ikke å foreta nyvalg, støtter jeg på bakgrunn av valgstyrets overveielser og redegjørelse, universitetsstyrets beslutning, svarer Karseth.

– Feil å si at valgreglementet er brutt

OD-dekan Pål Barkvoll og jusdekan Hans Petter Graver mener det blir feil å si at UiOs valgreglement er blitt brutt.

– Juridisk sett dispenserte de fra det, og det er et vanskelig faglig spørsmål om det var korrekt eller ikke, poengterer Graver.

– Med den innstillingen som forelå fra valgstyret, er det imidlertid lett å forstå at Universitetsstyret gjorde det, synes han.

Barkvoll trekker i tillegg fram hensynet til kontinuitet i ledelsen:

– Det ville vært meget uheldig etter så kort tid å binde opp rektoratet i en ny tidkrevende valgprosess. Arbeidsoppgavene er for tiden mange og viktige. Ved rektorvalget i fjor var det Ole Petter Ottersen som var rektorkandidat og han videreførte sin politikk fra forrige periode. Den var velkjent og det var etter min mening den flertallet stemte på, skriver OD-dekanen, og viser til at Ruth Vatvedt Fjeld ved valget var et forholdsvis ukjent navn i universitetspolitikken.

– At Universitetsstyret valgte å konstituere tidligere viserektor Ragnhild Hennum som ny prorektor, synes jeg var et meget klokt valg. Hun har etter min mening levert meget godt i perioden som viserektor, fortsetter Barkvoll.

– På tide å diskutere lederrekruttering

På spørsmålet «Er dette en sak som engasjerer deg som dekan?» vinkler flere av dekanene svaret sitt inn mot ledelse av universitetet. Blant dem er Trine Syvertsen:

– Uavhengig av denne enkeltsaken mener jeg at det er på tide med en diskusjon av hvordan ledere rekrutteres på UiO og en klargjøring av hva som forventes av ledere i ulike posisjoner, skriver HF-dekanen.

Fanny Duckert uttrykker noe av det samme:

– Vi trenger en gjennomgang av hvordan vi best skal kunne rekruttere de mest kompetente lederne.  Dette innebærer en bedre klargjøring av roller, ansvar og forventninger. Dessuten hvordan selve rekrutteringsprosessen skal foregå. UiO har nettopp gjennomført en stor omorganisering av sentraladministrasjonen uten at slike organisatoriske temaer har blitt berørt. Det er på tide å løfte frem disse, mener hun.

Det samme mener Morten Dæhlen:

– Saken er en god illustrasjon på at UiO må foreta en grundig gjennomgang av hvordan vi i fremtiden skal rekruttere og tilsette ledere på alle nivåer, synes han.

– Tar tid og trening å tilegne seg kompetanse

Trygve Wyller er opptatt av at det å tilhøre universitetets ledelse krever noe spesielt.

– Jeg har prinsipiell sans for valgt rektor. Men å tilhøre UiO-rektors lederteam krever en kompetanse i lederskap som det tar tid og trening å tilegne seg. Med utgangspunkt i tung akademisk kompetanse kreves ikke minst evne til teamarbeid, bred forankring og nettverk i kobling med visjoner, politisk klokskap og gjennomføringskraft. Denne tematikken falt helt bort i den siste (underlige) rektorvalgkampen, skriver han.

Vil ikke kommentere saken konkret

Flere av dekanene understreker at de ikke har grunnlag for, eller ikke ønsker, å kommentere denne saken konkret.

Og ingen besvarer spørsmålet «Hva tenker du om at Fjeld tydeligvis opplever seg dårlig behandlet av UiO i forbindelse med egen fratredelse som prorektor?», som er stilt med henvisning til hennes reaksjon på bruken av ordet «personlig» i UiOs saksbehandling og pressemelding.

I UiOs offisielle framstilling av saken heter det også at hun ikke trekker seg grunnet såkalte «universitetspolitiske motsetninger».

Kun Pål Barkvoll svarer på hva han legger i dette begrepet, som hos enkelte har skapt forvirring:

– Om det ikke skulle være enighet om hvilke utfordringer UiO står overfor og i hvilken retning UiO skal bevege seg, definerer han.

– Et hyggelig samarbeid

Frode Vartdal og Pål Barkvoll er de eneste av dekanene som besvarer spørsmålet «Hvordan var ditt samarbeid med Ruth Vatvedt Fjeld?».

– Jeg har hatt et hyggelig samarbeid med Ruth Vatvedt Fjeld, synes Vartdal.

– Rent kollegialt og hyggelig. Aldri hatt noe faglig samarbeid, beskriver Barkvoll.

Les også:

* Trakk seg som prorektor – reagerer på UiOs versjon
* Trekker seg etter langvarig mangel på arbeidsoppgaver
* Brøt reglementet for å hindre nytt rektorvalg – nå kan reglementet bli endret
* Ole Petter Ottersen: – Eg er svært lei meg

Av Helene Lindqvist
Publisert 22. mai 2014 17:21 - Sist endret 17. jan. 2018 13:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere