Brøt reglementet for å hindre nytt rektorvalg – nå kan reglementet bli endret

Universitetsstyret brøt UiOs eget valgreglement for å sikre Ole Petter Ottersens videre verv som rektor. – Et demokratitap, konstaterer valgstyrets leder Knut Heidar, som selv anbefalte løsningen.

REKTORATVENNLIG ANBEFALING: Leder Knut Heidar avviser at valgstyret har følt seg presset til å være «lojale» overfor sittende rektor. – Overhodet ikke. Vår oppgave er å gjennomføre valg og gi råd til Universitetsstyret og universitetsdirektøren, sier han.

Foto: Ola Sæther

Ruth Vatvedt Fjelds avgang som prorektor sist uke kunne resultert i et helt nytt rektorvalg. Og slik ville det blitt, hadde Universitetsstyret ikke valgt å se vekk ifra UiOs eget valgreglement.

Her står det klart og tydelig at dersom rektor eller prorektor fratrer «mer enn seks måneder før funksjonstiden er ute, foretas nyvalg for den tiden som er igjen». Videre heter det at «Rektor og prorektor velges under ett». Men i tråd med valgstyrets anbefaling, gikk styret med unntak av de to studentrepresentantene, ikke inn for nyvalg.

Krever tungtveiende grunner

Daværende viserektor Ragnhild Hennum ble konstituert av styret som prorektor for resten av valgperioden. Knut Fægri fortsetter som viserektor.

Valgstyrets leder Knut Heidar, som selv anbefalte denne løsningen, bekrefter at dette har vært en vanskelig sak for dem.

– Det er åpenbart ingen lett sak for oss å anbefale at man fraviker reglementet. Det skal tungtveiende grunner til for å gjøre det, og det vil alltid utgjøre et demokratitap, sier han.

I valgstyrets redegjørelse heter det at velgerne av 2013 vil få det de ba om også ved et «opprykk» av viserektor Hennum som ny prorektor. Det fordi «Det er ikke snakk om universitetspolitiske uoverensstemmelser som bakgrunn for at Fjeld trekker seg, og Hennum var del av den ”valgpakken” som et flertall av velgerne ønsket seg i 2013.»

Det eneste valgstyret mener taler for et nyvalg, er hensynet til å holde fast ved Valgreglementets bestemmelser. Men dette er ikke like viktig som at rektorteamet som ble valgt i 2013, får gjennomført sitt program, resonneres det.

Vil endre reglementet

– Ingen i valgstyret mener at det å fravike reglementet ikke er en uheldig og svært problematisk ting å gjøre. Men her må man balansere det ene mot det andre, understreker Heidar.

– Det vil vel alltid være tilfelle dersom prorektor trekker seg og det blir nyvalg, at det sittende rektorlaget ikke får gjennomført sitt program? Så da bør kanskje valgreglementet endres?

– Det stemmer. Og alt før denne saken dukket opp, la valgstyret planer for en generell gjennomgang av reglementet med sikte på en framtidig revisjon.

– Faktisk var det ingen i valgstyret som da ga uttrykk for at regelen i seg selv er god. Selv mener jeg at det bør bli nyvalg kun dersom rektor trekker seg. Mens om prorektor skulle trekke seg, kan Universitetsstyret avgjøre om det blir nyvalg eller ei. Slik vil det bli mer fleksibelt, beskriver valgstyrelederen.

– Det er Universitetsstyret som eventuelt vedtar det reviderte reglementet?

– Ja.

Var ikke enstemmig

Valgstyrets anbefaling var ikke enstemmig. Studentrepresentanten stilte seg ikke bak den.

– Hva gikk uenigheten ut på?

– Den gikk på om hvorvidt man av demokratiske hensyn er låst til reglementet, eller om det er legitimt også å trekke inn andre vurderinger, beskriver Heidar.

I valgstyrets utredning til styret hevdes det at det under gitte omstendigheter vil svekke universitetsdemokratiet dersom prorektors avgang skal føre til nyvalg. Det fordi det «avbryter en mandatperiode – gitt av velgerne – også ved endringer som ikke berører det mandatet velgerne har gitt».

– Noen har kanskje stemt på team Ottersen nettopp på grunn av HF-professor Ruth Vatvedt Fjeld?

– Hva som foregår i velgernes hode og hvem de har stemt på, det vet jeg ikke. Men det er rektor som er den sentrale personen i et rektorvalg, det framgår av Universitets- og høgskoleloven. Vi i valgstyret har forholdt oss til den oversendelsen vi har fått, og der står det at hun ikke trekker seg av universitetspolitiske årsaker. Utover det er det ikke vår oppgave å forholde oss til hvorfor hun har valgt å trekke seg.

Ikke presset til lojalitet

– Har valgstyret følt seg presset til å være «lojal» overfor Ottersen?

– Overhodet ikke. Vår oppgave er å gjennomføre valg og gi råd til Universitetsstyret og universitetsdirektøren, sier Heidar.

– Kunne Ottersen stilt dersom det ble nyvalg? Han ville jo på en måte ha sittet i to perioder allerede?

– Det regner jeg med. Han har jo ikke sittet i to fulle perioder, og valget skulle uansett bare gjelde for resten av perioden.

Vakte lite debatt i styret

Da saken var oppe i Universitetsstyret, undret et av medlemmene om beslutningen om å se vekk fra reglementet, kunne overprøves av Kunnskapsdepartementet.

– Kan den det?

– Etter vår vurdering er det Universitetsstyret som bestemmer dette. Universitets- og høgskoleloven nevner kun rektor, og det slås fast at universitetene selv kan velge mellom valgt og ansatt rektor. Det vil derfor være underlig om ikke departementet godtar dette, synes Heidar.

– Det ble ikke så mye diskusjon i styret i denne saken?

– Nei, det var en relativt begrenset diskusjon. Jeg merket meg at Idar Kreutzer mente at universitetet som en kompleks institusjon bør være forsiktig med å foreta seg ting som svekker kontinuiteten.

– Ble du overrasket over hvor lite diskusjon det var?

– Nei, egentlig ikke.


Les også:

* Trekker seg etter langvarig mangel på arbeidsoppgaver
* Ole Petter Ottersen: – Eg er svært lei meg
* Om valgstyrets anbefaling (debattinnlegg av Knut Heidar)

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 12. mai 2014 14:58 - Sist endret 10. mai 2022 09:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere