Taper tusener i måneden på å vaske for UiO

Ren Pluss vant anbudskonkurransen på UiO fordi de regnet feil. UiOs driftssjef Åke Appelqvist kan ikke se at universitetet gjorde noe galt da de ikke fattet mistanke ved det gode tilbudet.

SA OPP KONTRAKTEN: – Hvis vi skulle klart å tjene penger på oppdraget, måtte vi ha latt det gå på bekostning av kvaliteten eller arbeidsmiljøet til renholderne våre, sier administrerende direktør Ivar Sjølstad i Ren Pluss. På bildet er Sara Girmay i full gang med å rengjøre tannlegestoler på UiO.   Foto: Ola Sæther

– En dyrekjøpt erfaring, konstaterer administrerende direktør Ivar Sjølstad i rengjøringsfirmaet Ren Pluss.

I april vant firmaet anbudskonkurransen om å vaske på Det odontologiske fakultet. Sammenlignet med de andre tilbyderne ble de vurdert til å være dårligst på kvalitet, men de var klart best på pris. Hele 12 prosent billigere enn det neste tilbudet, ifølge tall fra Eiendomsavdelingen. Og ved renholdskontrakter er det normalt pris som vektes høyest.

Kort tid etter at firmaet startet opp på UiO, ble det imidlertid klart for dem at de ville tape penger på oppdraget.

Trenger dobbelt så lang tid

En viktig del av jobben er daglig rengjøring av såkalte tannlegeuniter. Et møysommelig arbeid, som firmaet hadde liten erfaring med fra før av. Ifølge Ren Pluss’ egne beregninger skulle arbeidet ta 2,4 minutter per stol. Det viste seg å ta dobbelt så lang tid.

– Det er jo mange tannlegestoler rundt om i landet. Men jeg tror få renholdsbyråer har erfaring med det omfanget som er på universitetet. Her er det rundt 160 enheter som skal rengjøres daglig. Og bommer man med ett minutt per stol, blir det tre timer om dagen. Vi bommet med 2,5 minutter, og har regnet ut at det til sammen utgjorde nærmere et årsverk, forteller Sjølstad.

– Dersom dere ikke var klar over hvor lang tid det tar å rengjøre en slik tannlegeunit, hva baserte dere i så fall estimatet på?

– Det var en vurdering vi gjorde da vi var på befaring før vi la inn tilbudet. Vi gjorde en visuell tankeprosess der vi tenkte renhold av stolen. Det vi ikke kalkulerte med, var blant annet et sanitærmiddel som skulle virke en stund før det kunne tørkes av.

Har tapt 200 000 kroner

Feilkalkuleringen ble dyr for firmaet. Til nå har de tapt rundt 200 000 kroner, og de taper penger på oppdraget så lenge de holder på. Det gjør de kun ut denne måneden. De valgte selv å si opp kontrakten, som har en tre måneder lang oppsigelsestid.

– Hvis vi skulle klart å tjene penger på oppdraget, måtte vi ha latt det gå på bekostning av kvaliteten eller arbeidsmiljøet til renholderne våre, noe vi ikke var villige til å gjøre, derfor sa vi opp kontrakten forklarer Sjølstad.

I oppsigelsesbrevet oppfordrer han UiO til å estimere tid på rengjøringen av tannlegeuniter i den kommende anbudskonkurransen.

– Kan det forstås som en kritikk av UiO og informasjonen dere fikk i forkant av at dere selv leverte inn tilbud?

– Det er ingen kritikk, mer et innspill til forbedring. Heller ikke vi er tjent med at en annen bommer her. Det gagner hele renholdsbransjen at slike ting går ryddig for seg, poengterer Sjølstad.

Nylig fikk et nytt firma tilslag på å rengjøre på odontologi. Ren Pluss deltok også i konkurransen, med et noe mer realistisk tilbud enn sist. De kom på andreplass.

Lyttet ikke til rådet

Da oppdraget ble lyst ut på nytt, valgte UiO ikke å lytte til Sjølstads råd. Driftssjef på UiO Åke Appelqvist forklarer hvorfor.

– Nei, det er leverandørene som må vurdere dette ut fra egen kompetanse. I konkurransegrunnlaget er prosedyrene for hvordan unitene skal vaskes, nøye beskrevet, og dette ble også gjennomgått på befaringen med leverandørene, sier han.

Driftssjefen kan ikke se at UiO gjorde noe galt da de godtok et tilbud som var basert på at arbeidet behøvde nærmere et årsverk mindre enn det faktisk gjorde.
 
– Denne tiden er noe Ren Pluss selv har estimert, og det kommer ikke frem av tilbudet. Vår totalvurdering av tilbudet var at dette var bra. Totalprisen var ca. 12 prosent lavere enn nest beste tilbud, og det anses ikke som unaturlig lavt, sier han.

Før Ren Pluss fikk oppdraget, var det et annet eksternt firma som hadde det. Disse oppfylte kontrakten, opplyser Appelqvist.

– Hvor mye har UiO tapt på at Ren Pluss ikke klarte å levere?

– Vi har ikke tapt noe utover merarbeidet med å foreta en ekstra utlysning. Hva det har kostet oss, er vanskelig å prissette.

Verstingen offentlig sektor

I Fafo-rapporten «Anbud og arbeidstakerrettigheter – En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg» kommer offentlig sektor svært dårlig ut.

Forhandlerne beskrives som tøffere på pris enn de i privat sektor, og kontraktene går også over færre år, vanligvis såkalt 2+1+1. Fordi det billigste tilbudet så å si alltid vinner, har firmaene heller ikke noen insentiver til å gjøre en god jobb.

– Selv om et firma gjør en super jobb i kontraktsperioden, spiller det ingen rolle i neste anbudsrunde dersom et annet firma underbyr dem med én krone. Derfor er renholdsbyråene ofte mer lojale overfor oppdragsgivere i det private, der kontraktene går over flere år, sier seniorforsker på Fafo Line Eldring til Uniforum.

Skviser ut seriøse

Fordi renholdsbransjen er såkalt arbeidsintensiv, og bedriftenes største utgift er lønn, er det vanskelig å unngå at de harde priskonkurransene ikke får følger for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, framkommer det av rapporten fra 2011.

– Siden den gang har det kommet på plass allmenngjorte tariffavtaler med minstelønn for renholdere og det er også kommet en egen godkjenningsordning for byråene. Så det er litt vanskeligere å drive useriøst i dag enn for to år siden. Men fremdeles i dag kan den tunge vektleggingen av pris være med på å skvise seriøse aktører ut av markedet, sier Eldring.

– Tror du det er bedre for en renholder å være fast ansatt i det offentlige, framfor å jobbe i et byrå?

– Det er det grunn til å tro. Mange har nok også fast jobb i rengjøringsbyråene, men det er likevel ingen garanti mot å miste jobben. Dersom byråene ikke får oppdrag, har de full anledning til å si opp folk.


Les også:

* NTNU ansetter alle renholderne selv
* Fra outsourcing til insourcing

Emneord: Personalbehandling/politikk, Arbeidsmiljø, Arbeidsforhold Av Helene Lindqvist
Publisert 20. nov. 2013 14:55 - Sist endret 27. nov. 2013 11:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere