Lucy Smith er død

Lucy Smith er død etter lengre tids sjukdom, opplyser Det juridiske fakultetet, UiO. Ho blei 78 år gammal. Smith vart Noregs første kvinnelege universitetsrektor, då ho blei vald til rektor for Universitetet i Oslo i 1992. Lucy Smith var også Noregs første kvinnelege jussprofessor.

LUCY SMITH ER DØD: Lucy Smith (1934-2013)  døydde i dag, 78 år gammal. Ho var både Noregs første kvinnelege universitetsrektor og jussprofessor.

Foto: Ola Sæther

Lucy Smith døydde i dag etter å ha vore alvorleg sjuk i lang tid. Smith var professor i barnerett ved Universitetet i Oslo, og var Noregs første kvinnelege jusprofessor då ho blei utnemnt i 1987. I 1992 blei ho vald til rektor for Universitetet i Oslo, og blei då Noregs første kvinnelege universitetsrektor. Smith var universitetsrektor fram til nyttår 1999, då ho overlet rektorvervet til Kaare R. Norum. Då gjekk ho tilbake til stillinga som professor i barnerett ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Innanfor barneretten har ho sett store og viktige spor etter seg. For tre år sidan blei innsatsen hennar både som universitetsrektor og jusprofessor heidra ved at Administrasjonsbygningen til UiO skifta namn til Lucy Smiths hus.

Les også intervjuet Lucy Smith gav til Uniforum då ho skulle gå av som rektor:

Stolt over å ha vore rektor ved UiO

(Kjelder: Uniforum og Wikipedia)

 

Emneord: Juss Av Martin Toft
Publisert 27. aug. 2013 11:14 - Sist endra 28. aug. 2013 09:59

Det tynnest ut blant dei store universitetspersonlegdommane i mi universitetstid; Inge Lønning sist påske, og no Lucy. Kjenner sorg og vemod over dei båe.

 

Narve Erling Trædal - 27. aug. 2013 00:17

Blir ikke dette litt ordkløveri? Et ordkløveri som neppe har mye støtte utenfor UiO.

Erland Nettum - 28. aug. 2013 00:51

Jeg trodde også hun var Norges første kvinnelige universitetsrektor, men en gammel venn med utdanning fra NTNU har korrigert den oppfatningen. Norges første kvinnelige universitetsrektor var Eva Sivertsen, rektor Universitetet i Trondheim i perioden 1975-81. http://nbl.snl.no/Eva_Sivertsen/utdypning Lucy Smith er selvfølgelig ikke noe mindre savnet av den grunn.

Erland Nettum - 28. aug. 2013 11:00

Hei!

Om me skal tru det som står i Wiikipedia, fungerte Universitetet i Trondheim berre i teorien, og aldri i praksis. Difor har Uniforum heilt medvite vald å lata det stå at Lucy Smith var Noregs første kvinnelege universitetsrektor.

Dette er teksten frå Wikipedia:

I 1922 ble byens utdanningsmiljø ytterligere utvidet gjennom opprettelsen av Norges lærerhøgskole i Trondheim (NLHT), senere Den allmennvitenskapelige høgskole (AVH). Overgangen fra høyskole- til universitetsby fulgte med sammenføringen av NTH, AVH og Vitenskapsmuseet til Universitetet i Trondheim (UNIT) i 1968. NTH og AVH kom til å beholde en stor grad av selvstyre gjennom hele UNIT-perioden. Stortingsvedtaket fra 1968 om å integrere de to høgskolene ble aldri fullt ut innfridd. Medisinsk undervisning startet ved Avdeling for Medisin i 1975 (senere Medisinsk Fakultet).

NTNU ble så dannet i 1996 gjennom sammenslåingen av Norges tekniske høgskole (NTH), Den allmennvitenskapelige høgskole (AVH), Vitenskapsmuseet (VM), Det medisinske fakultet (DMF), Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet i Trondheim til ett universitet.

Martin Toft - 28. aug. 2013 11:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere