Redd for nye bløffeuniversiteter

- Min store bekymring er bløffeuniversitetene, advarer Rolf Lofstad i NOKUT. Kvalitetsorganet for høyere utdanning observerer at rene diplommøller i utlandet utvikler seg til fysiske liksom-læresteder.

 

SENTRALT REGISTER: Rolf Lofstad ved NOKUT ønsker seg et sentralt register over falske papirer.

Foto: NOKUT

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) leverte i fjor ni anmeldelser mot personer for dokumentbedrageri i forbindelse med godkjenning av utenlandsk utdanning, skriver Universitetsavisa i dag.

Relativt få anmeldelser

NOKUT har kun juridisk anledning til å anmelde personer som oppholder seg i Norge. Eventuelt dokumentfalsk utført fra utlandet, blir ikke anmeldt, opplyser konstituert avdelingsdirektør ved NOKUTs Avdeling for utenlandsk utdanning, Rolf Lofstad.

I fjor behandlet NOKUT drøyt 4300 individuelle søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning - en økning fra 2700 søknader i 2008.

NOKUT opplever en markant økning i antallet henvendelser fra personer som ønsker å få en norsk godkjenning. Det statlige organet knytter dette til den økonomiske krisen i Europa og verden for øvrig, og et godt arbeidsmarked i Norge. Totalt 11 600 personer henvendte seg i fjor til NOKUTs førstelinje.

De fleste søknadene kommer fra Polen, Litauen og Russland, men det er også en økning i fra land som Filippinene, Storbritannia og Ukraina, i følge NOKUTs årsrapport.

 Bløffeuniversitetene

- Min store bekymring er «bløffeuniversitetene», sier Lofstad.

- Vi ser en tendens til at noen av disse etter hvert etablerer fysiske kontorer.

Grensedragningen mellom et bløffeuniversitet og et ekte, ikke-akkreditert lærested, kan i framtiden bli mer arbeidskrevende å vurdere, tror NOKUT-direktøren. Flere bløffeuniversiteter har en telefon- eller online-tjeneste for å "verifisere" dokumenter.

Amerikanske tilstander

Det kan kanskje virke uproblematisk her hjemme å vite forskjellen på en akkreditert skole, og et bløffeuniversitet. Det er ikke gitt i i USA, hvor utviklingen har gått lengre. President Barack Obama har ved minst en anledning advart mot å la seg lure i jungelen av tilbud om raske grader.

Det amerikanske utdanningsdepartementet har en lengre sjekkliste for hvordan man kan skille et bløffeuniversitet fra et seriøst lærested for høyere utdanning. Rene internettbaserte vitnemålstrykkerier har fått konkurranse av læreanstalter med fysiske adresser som krever ingen, eller en svært beskjeden, akademisk innsats. Alikevel kan de skilte med de ytre kjennetegnene på å være et ekte lærested.

Myndighetenes mottiltak er å etablere akkrediteringsorganer , der de ikke allerede finnes.

- Den nye trenden er at de som står bak bløffeuniversitetene også oppretter falske akkrediteringsorganer, i følge Lofstad.

Global ryktebørs

NOKUT mottok tidligere en del søknader om godkjenning fra det såkalte American World University. En kjent diplommølle, men som etter hvert også har etablert en fysisk adresse. Flere kontorer kan bli til en «campus», som tilbyr mer eller mindre faktiske studieprogrammer. Felles for dem er at de ikke holder mål akademisk, og kan tilby utdannelser med liten, eller ingen, innsats.

NOKUT gikk til flere anmeldelser mot personer med papirer fra det såkalte American World University, og fikk én domfellelse i det norske rettsapparatet.

- Året etter var det slutt på søknader fra dette «lærestedet», sier Lofstad.

 Oppfordrer til et nasjonalt register

Det er ingen samlet oversikt over bruken av falske utdanningsdokumenter i Norge. NOKUT oppdager noen, lærestedene oppdager en del, det samme gjør autorisasjonskontorene og arbeidsgivere. Men, det totale antallet oppdagete tilfeller er ukjent.

- Det kan diskuteres om i alle fall offentlig sektor burde innrapportere det de avdekker til et sentralt organ slik at man kan følge utviklingen over tid.

Som et ledd i NOKUTs strategi er det satt i gang et IKT-prosjekt som skal bidra til at i alle fall NOKUTs avsløringer på området blir bedre dokumentert og registrert enn i dag, opplyser Lofstad.

Emneord: Internasjonalisering, Universitetspolitikk Av Tor H. Monsen i Universitetsavisa
Publisert 1. okt. 2012 10:54 - Sist endret 1. okt. 2012 13:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere