Trekker seg som lederkandidat

Hvem kan være medlem i Forskerforbundet? Og hva skal Forskerforbundet være? – Jeg har fått klare signaler fra tillitsvalgte i andre lokallag om at debatten fortsetter selv om jeg trekker meg, sier Kristian Mollestad.

MER ENN EN LEDERDEBATT: Debatten om hvem som kan være leder, er til syvende og sist en debatt om hvem som i det hele tatt kan være medlem av fagforeningen, poengterer Kristian Mollestad.

Foto: Ola Sæther

Det er ingen tvil om at Petter Aaslestad vil bli valgt som Forskerforbundets nye leder, konstaterer Kristian Mollestad.  Vedtak gjort i flere av lokallagene, blant annet ved UiO, NTNU, UiT og UiB, tyder på det.

Til tross for støttespilleres oppfordring om å fortsette kampen, har UiOs hovedtillitsvalgte for Forskerforbundet nå valgt å trekke seg som lederkandidat.

– Bør tørre å ta debatten

Debatten som har blusset opp i forbindelse med den teknisk-administrativt ansatte Mollestads kandidatur, blir derimot værende, håper han.

Ledervalg i Forskerforbundet

* Nåværende leder Bjarne Hodne sitter ut 2012.
* Ny leder og nytt styre for perioden 2013–2015 velges 17. oktober.
* NTNU-professor Petter Aaslestad er innstilt som leder. Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiO Kristian Mollestad lanserte seg først som motkandidat, men har nå trukket seg.
* Forslaget til nye styremedlemmer inkluderer UiOs prorektor Inga Bostad.
* Forskerforbundet er en fagorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning, museer og kulturminnevern. Har i overkant av 18 000 medlemmer. Er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio.

– Jeg har fått klare signaler fra tillitsvalgte i andre lokallag om at debatten fortsetter selv om jeg trekker meg. Det er bra, for jeg mener den er utrolig viktig for Forskerforbundet.

Debatten om hvem som kan være leder, er til syvende og sist en debatt om hvem som i det hele tatt kan være medlem av fagforeningen, poengterer Mollestad.

– Den debatten bør Forskerforbundet tørre å ta. Og mitt kandidatur har aktualisert den, slår han fast.

Fagforening eller fagpolitisk aktør?

– Et annet spørsmål er hva man vil med Forskerforbundet. Skal det være en fagforening eller en fagpolitisk aktør, eller begge deler?

Selv har Mollestad hele tiden vært tydelig på at hovedoppgaven til Forskerforbundet er å være en fagforening.

Vi må bli tøffere på fagforeningsbiten! Hovedoppgaven vår må være å jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår for alle medlemmene. Ikke å være en profesjonsforening eller interesseorganisasjon for forskere, slik vi kan oppfattes i dag, har han tidligere uttalt til Uniforum.

Kristian Mollestad

* Hovedfag i samfunnsgeografi
* Teknisk-administrativt ansatt ved UiO siden 1994
* Tillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiO på heltid siden 2003. Hovedtillitsvalgt siden november 2008.
* Initiativtaker og koordinator for Vox Academica, som videreførte professoroppropet for fri forskning etter Ryssdal-utvalgets forslag om eksternt styreflertall ved universitetene.
* Varamedlem i UiOs styre
* Har trukket seg som lederkandidat til Forskerforbundet 2013–2015. Ble foreslått for valgkomiteen av lokallaget ved Universitetet i Agder, og er en av fire lederkandidater som ble intervjuet av komiteen.
 

Fremdeles hovedtillitsvalgt?

Mollestad har siden 2008 vært hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiO.

– Kommer du nå også til å gi opp din rolle som hovedtillitsvalgt?

– Foreløpig har jeg ikke gjort noen funderinger omkring det. Jeg er valgt fram til 2014, sier han.


Les også:

* – Klokt av UiO-laget å støtte Aaslestad
* Alliansebygging var utslagsgivende for Forskerforbundet
* Vil gjøre Forskerforbundet tøffere
* Petter Aaslestad vil lede Forskerforbundet

 

 
 

Emneord: Arbeidsforhold, Forskningspolitikk Av Helene Lindqvist
Publisert 28. sep. 2012 15:38 - Sist endret 28. sep. 2012 16:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere