Starter nytt senter for forskning på innovasjon i mediene

Forskningen på det nye senteret handler blant annet om nye apps på mobiltelefonen, streaming av musikk og hvordan teknologiske endringer påvirker mediepolitikken.

FLEKSIBEL ORGANISASJONSFORM: Forskerne Tanja Storsul og Charles Ess og stipendiatene Terje Colbjørnsen, Niamh Ní Bhroin og Karoline Andrea Ihlebæk håper etableringen av et senter vil bidra til økt samarbeid innenfor forskningsområdet medier og innovasjon.

Foto: Ola Sæther

Institutt for medier og kommunikasjon definerte i 2010 nyskaping i mediene som det ene av instituttets to store satsingsområder i den kommende treårsperioden.

Nå har instituttet samlet denne forskningen i en egen enhet, "Centre for Research on Media Innovations".

- Senterorganiseringen gir oss mulighet til å vokse ut av merkelappen forskningsområde, påpeker senterets leder, professor Tanja Storsul.

- Årsaken til at vi har valgt å organisere oss innenfor et senter, er først og fremst at vi ønsker å legge til rette for et mer langsiktig samarbeid. Et senter vil også gjøre det lettere å inkludere forskere fra andre fagfelt og fra eksterne nasjonale og internasjonale institusjoner, forklarer hun.

Interne og eksterne medlemmer

Seks av instituttets faste, vitenskapelige ansatte og fire av instituttets stipendiater deltar i satsingen., i tillegg til to eksterne forskere i professor II-stillinger ved instituttet og to forskere fra høyskolesektoren.

Arne Krumsvik, førsteamanuensis på Høgskolen i Oslo og Akershus, var en av talerne på åpningen av senteret 27. august.

- For oss eksterne medlemmer har senteret to store fordeler, erklærte han og viste i tillegg til mulighetene for fruktbart, akademisk samarbeid, til mulighetene for samarbeid om utforming av søknader om finansiering.

Ønsker flere medlemmer

- Vi ønsker oss flere medlemmer, opplyser Storsul, og understreker at senteret er åpent for alle forskere som er interessert i temaene og problemstillingene senteret arbeider med.

På senterets nettside slås det fast at senteret skal samle forskere som utforsker hvordan endringer i teknologi, bruksformer og mediebruk bidrar til innovasjon og transformasjon i mediesektoren.

- Vi er også opptatt av hva dette betyr for maktforhold, Endrer for eksempel sosiale medier de etablerte medienes makt, supplerer Storsul.

Selv har hun forsket mye på hvordan teknologiske endringer påvirker de økonomiske og politiske rammene i mediebransjen. Hun forteller at senteret planlegger å arrangere kollokvier eller workshops for medlemmene ca. en gang i måneden, i tillegg til konferanser og andre arrangementer. Mange av disse vil være åpne for allmennheten.

Emneord: Forskning, Media Av Grethe Tidemann
Publisert 28. aug. 2012 15:24 - Sist endret 30. aug. 2012 10:44

For alle andre som også leter: Her er lenken til den omtalte nettsiden til senteret: http://www.hf.uio.no/imk/english/research/center/media-innovations/

 

Bjarne Skov - 29. aug. 2012 09:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere