Justopper får nei til bijobb

Jusprofessorene Jon Bing og Olav Torvund får nei til å kombinere partnerskap i advokatfirma med stilling ved Universitetet i Oslo.

VURDERER PERMISJON. Professor Olav Torvund ved Senter for rettsinformatikk vurderer å søke permisjon fra stillingen etter at sidegjøremålet ikke kan godkjennes av fakultetet. Foto: Ola Sæther

– Når slike muligheter tas bort, blir det mindre attraktivt å jobbe på universitetet, sier jusprofessor Olav Torvund ved Senter for rettsinformatikk. I mai i fjor registrerte Torvund partnerskap i advokatselskapet Bing Hodneland, der han og professor Jon Bing er blant partnerne. Nå nektes professorene å kombinere partnerskap i advokatfirmaet med stilling ved universitetet.

Torvund har siden 1999 vært partner i selskapet Bing & Partners, og ønsket å etablere dette som et eget selskap for å få et ryddigere forhold mellom universitetsarbeid og private oppdrag. Organiseringen av selskapet ble gransket av internrevisjonen, og det ble godkjent av universitetsdirektøren. Torvund mener fusjonen mellom Bing & Partners og Hodneland ikke endrer karakter eller omfang av oppgaver, men sidegjøremålet godkjennes ikke av fakultetet.


– Uenig, men bestrider ikke

Ifølge fakultetets reglement skal ikke partnerskap eller fast ansettelse i advokat- eller rådgivingsselskap godkjennes som sidegjøremål. Det samme gjelder langvarig oppdragsavtale med advokat- eller rådgivingsselskap som går ut over et bestemt oppdrag.

– Jeg er uenig i politikken fakultetet står for, både når det gjelder reglementet og den konkrete avgjørelsen, men jeg bestrider ikke retten til å fastsette slike regler, fastslår Torvund.


Kontakt med praksis

Torvund mener at sidegjøremål som dette er essensielt for nærkontakten med juridiske problemer i praksis.

– For et så praksisnært fag som jus, er det viktig å ha kontakt med praktisk virkelighet. Jurister har godt av å møte reelle, juridiske problemer, akkurat som medisinere har godt av å være i kontakt med pasienter, sier professoren.

Professoren legger ikke skjul på at ekstrainntekter også er en grunn til at man ønsker å ha et sidegjøremål.

­­– Det er ikke noe tvil om at jurister på universitetet tjener mindre enn andre steder. Sidegjøremål kan jevne ut noe av inntektsforskjellen mellom jurister ansatt på universitetet og andre jurister, sier Torvund.


Vanskeligere å rekruttere

Torvund mener at innstrammingen på reglene for sidegjøremål vil føre til at det blir vanskeligere å rekruttere jurister til stillinger ved universitetet.

– Jeg er overbevist om at dette vil gjøre en vanskelig rekrutteringssituasjon enda verre. Det juridiske fakultet sliter allerede med rekruttering, fordi dyktige kandidater søker seg til attraktive, bedre betalte jobber, sier Torvund.


– Problematisk

UHELDIG KOMBINASJON. – Allmennheten skal ha tillit til forskningens uavhengighet. Derfor er denne typen bindinger uheldige, understreker dekan Hans Petter Graver.  

Dekan ved Det juridiske fakultet, Hans Petter Graver, sier at det er problematisk med tanke på tilliten til forskningens uavhengighet når ansatte på fakultetet har faste bindinger til advokatfirmaer.

– Vi har fastsatt supplerende regler til universitetets sidegjøremåls-reglement. I disse reglene står det at partnerskap eller fast arbeidsavtale med et advokatfirma normalt ikke kan godkjennes. Bakgrunnen for dette er behovet vi har for at allmennheten skal ha tillit til forskningens uavhengighet. Derfor mener vi at den typen bindinger er uheldige, sier Graver.

Graver er enig i at kontakten med samfunnet som sidegjøremål kan gi, er viktig og at det er fullt mulig uten at medarbeidere inngår i slike faste bindinger med advokatfirmaer. 

– Når vitenskapelige medarbeidere, som skal ha en uavhengig stilling i sin virksomhet, har faste bindinger til rådgivingsfirmaer, innebærer det at de selv ikke har styringen over sin egen virksomhet. Det kan lett fremstå som at vedkommende ikke kan skille mellom sin rolle som forsker og sin rolle som ansatt eller partner i et advokatfirma. Dette kan bidra til å svekke tilliten til de juridiske professorenes uavhengige stilling, sier Graver.


Vil ikke løse rekrutteringsproblemet

Graver tror ikke at den aktuelle typen sidegjøremål kan bidra til å løse rekrutteringsproblemet ved fakultetet.

– For det første har det vært veldig lite av denne typen bindinger på fakultetet, og problemstillingen har vært lite aktuell. Jeg er enig i at vi må jobbe for gode arbeidsbetingelser og fremstå som attraktive som arbeidsplass, men det kan ikke gå på bekostning av hensynet til forskningens uavhengighet og tilliten til forskningen, argumenterer Graver.

Leder i Sidegjøremålsnemnda, Christian Galtung, henviser til vedtaket fra nemnda og vil ikke kommentere saken ytterligere.

Emneord: Jus Av Helen Hillevi Ruud
Publisert 18. jan. 2012 15:22 - Sist endret 20. jan. 2012 09:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere