Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 19 1999


Hva skjer?

Georg Sverdrups hus

Forum for universitetshistorie

Tid: fredag kl. 12.15-14

Sted: Grupperom 1, Georg Sverdrups hus, Blindern

11. desember: "Svein Rosseland and Theoretical Astrophysics 1920-1941" v/professor Karl Hufbauer, University of California, Irvine.

Fløyelsrevolusjonen 1989

Institutt for østeuropeiske og orientalske studier viser i samarbejde med Den tjekkiske Republiks ambassade i Norge fotoudstillingen "Fløyelsrevolusjonen 1989". Udstillingen finner sted i udstillingsrommet Georg Sverdrups hus, Blindern og varer frem til 17. desember.

Udstillingen består af et antal store fotostater og en video som skildrer de revolutionære omvæltninger i 1989, særligt i Tjekkiet og Praha. Netop studenterne var den udløsende faktor i opgøret med det totalitære system i det daværende Tjekkoslovakiet.

Udstilingen markerer tiåret for Central- og Østeuropas demokratiske revolutioner.

Akademisk frihet i Afrika

The University of Oslo's Committee for North-South University Cooperation arrangerer et seminar onsdag 15. desember kl. 13-16 i Georg Sverdrups hus, Blindern med tittelen "The Role of Universities in the Development Process. Academic Freedom and Institutional Autonomy". Innledere er professor Kaare R. Norum; professor Andrew Siwela, President of the Association of African Universities; professor F.W.G. Hill, Vice-Chancellor of the University of Zimbabwe; Dr. Beyene Petros, Department of Biology, Addis Ababa University og professor Helge Rønning, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.

Kulturhistorisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

DU SLETTE TID

Vår og andres tidsregning gjennom tidene

I anledning av det forestående årsskiftet presenterer Universitetets kulturhistoriske museer en ny utstilling på Historisk museum. Her vises de gamle kulturfolkenes tidsregninger etter sol og måne, hvor vanskelig det har vært å få år og årstider til å passe sammen, de mange kalenderreformene, forsøk på å lage helt nye kalendere, vår egen gamle folkelige tidsregning. Og hva er Greenwich time? Et eget temahefte, "Du slette tid", skrevet av professor Kolbjørn Skaare, foreligger også. Åpningstider: tirsdag-søndag kl. 12-15.

Søndag 12. desember kl. 13: Julekonsert i Middelaldersalen.

Faste utstillinger: Afrika, Arktis, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Asia og Øst-Asia.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16

Sted: Seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

10. desember: "Is Science a Social Construction? Recent Thoughts Based on the Russian Experience" v/Loren Graham, History of Science, MIT.


Forrige Innhold Uniforum nr. 19 1999

Publisert 9. des. 1999 12:49 - Sist endra 1. sep. 2014 14:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere